M.Harun KIYLIK

M.Harun KIYLIK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:mharun.kiylik@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İslam Hukuku Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diller
:
ARAPÇA (İYİ)
İlgi Alanları
:
BORÇLAR HUKUKU, EŞYA HUKUKU, AİLE HUKUKU
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

"İslâm Hukukunda Doğal Âfetlerin Satım Akdine Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 56, Spring III 2017, p. 285-305.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- Genel Olarak Âfet Ve İslâm Hukuku’nda Âfet Olgusunun Kavramsal Çerçevesi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Nisan 2016, ss. 61-90.

2- İslâm Hukukunda Ve Modern Hukukta İki Tarafa Da Borç Yükleyen Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanmasının İmkânı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 29, Nisan 2017, ss. 157-183.

3- Modern Dönemdeki Fıkhi Problemlerin Klasik Kaynaklar Üzerinden Yorumu (Beklenmeyen Hal ve Mücbir Sebep Örneği), İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, Haziran 2018, ss. 47-78.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- Aile İçi Eğitim Açısından İslâm Hukuku’nda “Hidâne”: Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Eğitim Çalıştayı, Iğdır 2016, s. 143-178.

2- İslâm Hukuku'nda "Bağy/İsyan" ve "İğtiyâl/Suikast" Suçu: Bu bildiri, 24-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye" başlıklı Uluslararası Sempozyumda sunuldu.

3- Tanzimat'tan Sonra Zorunlu Görülen Kodifikasyon Fikri ve Bu Hususta Ahmed Cevdet Paşa'nın Batı Hayranlarına Karşı Verdiği Mücadele: "Mecelle". Bu bildiri, Türkiye Adalet Akademisi'nin 25-27 Eylül 2017 tarihlerinde Bursa'da Düzenlediği "Uluslararası Mecelle Sempozyumu'nda" sunuldu.

4- İslâm Hukukunda Katl-Makâsıd İlişkisi: Iğdır Üniversitesi tarafından 9-11 Ekim tarihlerinde Iğdır'da düzenlenen "II. Uluslararası Iğdır Sempozyum'unda" sunuldu.

5- "İslâm Hukukunda Âfetlerin Mahsuller Özelinde Zekat Mükellefiyetine Etkisi": Bu bildiri, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 30.12.2017 tarihinde Iğdır'da düzenlenen "Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı'nda" sunuldu.

6- "İslâm Hukukunda Kadın İle İlgili (Kimi) Hükümler", Bu bildiri 09.06.2018 tarihinde Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası İslâm ve Kadın Çalıştayı'nda" sunuldu. (Yayımlanacak)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1- (Beklenmeyen Hal Nazariyesi ve Mücbir Sebep Açısından) İslâm Borçlar Hukukunda Doğal Âfetlerin Akitlere Etkisi, Hiper Yayın, İstanbul 2018.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

  1. “Toplumsal Güvenlik Ve Güvenilirlik Açısından Samimiyet”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Yayınları, Iğdır 2014, ss. 43-49.                                                        
  2. “Birlikte Yaşamanın Dini Temelleri”, Birlikte Yaşama Ahlâkı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Yayınları, Iğdır 2015, ss. 25-40.
Diğer Yayınlar:

 

 
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

Hakemlik Türü: Dergi: Dergi Adı:

1- Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yıl: 2016, Kapsam: Ulusal, Hakemlik Sayısı: 1, Yök Yayın İd: 3421549

2- Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Yıl: 2017, Kapsam: Ulusal, Hakemlik Sayısı: 1

Verilen Dersler:

     A) Lisans:

            1- İslam Hukuku-I

            2- İslam Hukuku-II

            3- İslam İbadet Esasları

            4- Arapça-I

            5- Arapça-II

            6- Arap Dili ve Edebiyatı-I

            7- Arap Dili ve Edebiyatı-II

            8- Kur'ân Arapçası

            9- İslam Hukuk Usulü II

    B) Yükses Lisans

            1- İslam Hukukunda Evlilik

            2- İslam Borçlar Hukuku

            3- İslam Hukukuna Giriş

            4- İslam Hukuku Klasik Metinleri

            5- Sünnetin Dindeki Yeri

            6- Günümüz Fıkıh Problemleri

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4353
Belgegeçer
:
E-posta
:
mharun.kiylik@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: