Mine KÖKTÜRK

Mine KÖKTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0

E-mail:mine.kokturk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bölüm
:
Organik Tarım İşletmeciliği
Anabilim Dalı/Program
:
İdari Görevler
:
Lisans
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Gelişim biyolojisi, Toksikoloji, zebra balığı yetiştiriciliği, genetik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 

 

 

1. Selim Çomaklı, Mine Köktürk, Ahmet Topal, Mustafa Özkaraca, Saltuk Buğrahan Ceyhun, 2018. Immunofluorescence/fluorescence assessment of brain-derived neurotrophic factor, c-Fos activation, and apoptosis in the brain of zebrafish (Danio rerio) larvae exposed to glufosinate, NeuroToxicology Volume 69, December 2018, Pages 60-67, doi: 10.1016/j.neuro.2018.09.003. [Epub ahead of print] SCI-Expanded.

 

2. Alper Baran, Mine Köktürk, Muhammed Atamanalp, Saltuk Buğrahan Ceyhun, 2018. Determination of developmental toxicity of zebrafish exposed to propyl gallate dosed lower than ADI (Acceptable Daily Intake), Regulatory Toxicology and Pharmacology ,Volume 94, April 2018, Pages 16-21, doi: 10.1016/j.yrtph.2017.12.027. [Epub ahead of print] SCI-Expanded. 

 

3. Ozden Fakioglu, Mine Kokturk, Ahmet Semih Uzundumlu, Harun Arslan, Muhammed Atamanalp, 2018. Planktonic-based assessment of the landside-dammed lake (Erzurum-Turkey), Iranian Journal of Fisheries Sciences, DOI:10.22092/IJFS.2018.115504, in press. SCI-Expanded.

 

4. Ekrem Sulukan, Mine Köktürk, Hamid Ceylan, Sükrü Beydemir, Mesut Isık , Muhammed Atamanalp, Saltuk Bugrahan Ceyhun, 2017. An approach to clarify the effect mechanism of glyphosate on body malformations during embryonic development of zebrafish (Daino rerio), Chemosphere. 180:77-85. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.04.018. Epub 2017 Apr 5. SCI-Expanded.

 

5. Ahmet Topal, Selim Çomakli, Mustafa Özkaraca, Alper Baran, Mine Köktürk, Veysel Parlak, Yavuz Selim Sağlam, Muhammed Atamanalp, Saltuk Buğrahan Ceyhun, 2017. Immunofluorescence evaluation of 4-hydroxynonenal and 8-hydroxy-2 deoxyguanosine activation in zebrafish (Daino rerio) larvae brain exposed (microinjected) to propyl gallate. Chemosphere. Sep; 183:252-256. doi: 10.1016/j.Chemosphere.2017.05.110. Epub 2017 May 19. SCI-Expanded. 

 

6. Ahmet Topal, Gonca Alak, Mustafa Ozkaraca, Aslı Cilingir Yeltekin, Selim Comaklı, Gurdal Acıl, Mine Kokturk, Muhammed Atamanalp. 2017. Neurotoxic responses in brain tissues of rainbow trout exposed to imidacloprid pesticide: Assessment of 8-hydroxy-2-deoxyguanosine activity, oxidative stress and acetylcholinesterase activity. Chemosphere, 175, 186-191. SCI-Expanded. 

 

7. Ahmet Semih Uzundumlu, Özden Fakıoğlu, Mine Köktürk, Tuncay Temel, 2016. Using of Municipal Mains Water for Drinking Water in an Urban Region under Uncertain Economic, Social, Cultural and Health Impacts. Studies on Ethno-Medicine, 10(2), 178-185.. SCI-Expanded.

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1. Ahmet Semih Uzundumlu, Özden Fakıoğlu, Mine Köktürk, Tuncay Temel, 2016. Erzurum ilinde en uygun içme suyu tercihinin belirlenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 30(1), 1-7.

 

2. Mine Köktürk and Muhammed Atamanalp, 2015. Water Quality in Tortum Stream and its Tributaries (Erzurum/Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1(1), 49-55.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 

1. Köktürk M ve Atamanalp M. 2018. N-Butanol’ün Zebra Balığı (Danio rerio) Larvalarındaki Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri, 2nd International Conference on Agriculture, Food, Forest Sciences (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey), Uluslararası Sözlü Bildiri.

 

2. Topal Ahmet, Alak Gonca, Açıl Gürdal, Köktürk Mine, Atamanalp Muhammed, 2016. Imıdacloprıd Causes Acetylcholınesterase Inhıbıtıon In Raınbow Trout Braın, , FABA: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences İngilizce Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı-Biyoloji, Uluslararası Özet bildiri.

 

3. Arslan Harun, Fakıoğlu Özden, Köktürk Mine, Atamanalp Muhammed, 2016. A Phytoplankton Communıty In An Ice Covered Lake Erzurum, TÜRKİYE, FABA: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences İngilizce Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı-Su Ürünleri, Uluslararası Sözlü Bildiri.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 

1. Korkmaz F., Köktürk M., Fakıoğlu Ö., Atamanalp M. 2015.  Erzurum İli’ndeki Doğal Su Kaynaklarından İzole Edilebilen Mikroalgden Biyodizel Üretimi  Pilot Çalışma.  18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Poster).

           

2. Kocaman E.M, Fakıoğlu Ö., Köktürk M., Korkmaz F., Atamanalp M. 2015.  Erzurum İli İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması.  Biyoçeşitlilik Sempozyumu (Özet Sözlü Bildiri)

 

3. Arslan H., Köktürk M., Fakıoğlu Ö., Atamanalp M. 2015.  Aras Nehri’nde (Erzurum)  Kırmızı Listede Yer Alan Unio Crassus’un Koruma Altına Alınması. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. (Poster)

 

4. Fakıoğlu Ö., Köktürk M., Atamanalp M. 2014. Tortum Gölü’nün Bazı Limnoekolojik Özellikleri. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bursa. Tam metin bildiri.

 

5. Aşık E., Köktürk M., Şenel M. Uçar A. Fakıoğlu Ö. ve Atamanalp M., 2013. HES (hidroelektrik santrali) Barajının Su Kalitesine Etkileri (Yusufeli/Artvin). Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. 30 Mayıs- 01 Haziran 2013 Erzurum.

 

6. Köktürk M., Şenel M., Şensurat T., Fakıoğlu Ö. ve Atamanalp M. 2012. Tortum Çayı’nın (Tortum-Erzurum) Ön Limnolojik Etüdü. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu.  21-24 Kasım 2012.

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

1. Ozden Fakioglu, Münevver Şenel Demir and Mine Kokturk, 2014. Vertical Changes of Same Physico-Chemical Parameters in Tortum Lake (Erzurum/Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 13(14), 864-870.

 

2. Ozden Fakıoglu, Mine Kokturk and Muhammed Atamanalp, 2013. The application of some biodiversity indices in the Tortum Stream, Erzurum, Turkey. International Journal of Physical Sciences, 8(46), 2069-2076.

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Ulusal Projeler:

 

1. KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) Projesi, 2014-2015. Muhammed Atamanalp, Özden Fakıoğlu, Mine Köktürk, Fatih Korkmaz. Erzurum İli Doğal Su Kaynaklarından İzole Edilecek B. braunii Mikroalginden Biodizel Üretimi (Pilot çalışma), Proje Ekibinde çalışan ve bursiyer.

 

Üniversiteler tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri (BAP):

 

1. Fakıoğlu O., Arslan M., Köktürk M. 2016. Erzurum İli Tortum İlçesi Sınırlarında Yer Alan Buzul Göllerin Fitoplankton Kompozisyonun ve Mevsimsel Değişiminin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. Yardımcı Araştırmacı.

 

2. Fakıoğlu O., Köktürk M, Atamanalp M. 2016. Bazı pesitisit ve herbisitlerin uzaklaştırılmasında Lemna minor bitkisinin araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. Yardımcı Araştırmacı.

 

3. Fakıoğlu O., Köktürk M, Arslan M. 2015. Heterotrofik bir mikroalg türü olan Chlorella vulgaris’e biyodizel üretimi için Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz ve maya uygulanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. Yardımcı Araştırmacı.

 

4. Kocaman E.M, Fakıoğlu O. Korkmaz F. Köktürk M. 2015. Alabalık Tesislerinde Çıkış Sularının Mekanik Filtrasyon (Tambur Filtre) Tekniğinin Su Kalitesi ve Balık Yetiştiriciliğine Etkilerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. Yardımcı Araştırmacı.

 

5. Fakıoğlu Ö., Şenel M. ve Köktürk M. 2013. Tortum Gölü Bazı Su Kalite Parametrelerinin Vertikal Değişimi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. Yardımcı Araştırmacı.

 

6. Fakıoğlu Ö., Köktürk M. ve Parlak V. 2012. Tortum Çayı’nda (Erzurum)Toplam Fosfor, Azot Fraksiyonları, Silikat ve Toplam Demir Konsantrasyonlarının Mevsimsel ve Yersel Değişimi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. Yardımcı Araştırmacı.

 

Diğer Projeler

 

1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü- XII. Bölge Müdürlüğü Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi- Özden Fakıoğlu, Harun Arslan, Mine Köktürk. Gümüşhane İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi 2016Araştırmacı.

 
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0
Dahili Tel.
:
37 23
Belgegeçer
:
E-posta
:
mine.kokturk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: