Mirpenç AKŞİT

Mirpenç AKŞİT

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:90-476-223 0010/4689

E-mail:mirpenc.aksit@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı(2017 ....)Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan (2017..)İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı(2017..),
Lisans
:
Dicle Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017
Diller
:
İngilizce(orta düzey) Arapça(başlangıç düzeyi)
İlgi Alanları
:
İslam Felsefesi ,Modern Felsefe, Varoluşçuluk,Mantık,Sivil Toplum ve İnsan Hakları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Sina İle Kierkegaard’ın Ölüm Anlayışının Karşılaştırması” Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 39 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler (Kasım- Aralık 2013)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, “ İbn Rüşd Düşüncesinde Zaman” Konya 2015.

 

Kültür Ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu, "Kültür Felsefesi Bağlamında Iğdır’da Din Ve Kültür İlişkisi" Iğdır  2015.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

Dicle Üniversitesi Türkiye 8.Felsefe Öğrencileri Kongresi “Modern Çağ Ve Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış”  Diyarbakır,2008

 

Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu  “Düşünce Tarihinde Ölüm Kavram “  Malatya, 2013

 

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi “Varoluşsal Bir Problem Olarak Soren Kierkegaard’ın Felsefesinde Ölümün Anlamı” Sakarya,  2014.

 

 VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi” Farabi’de Mantığın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme” Kütahya 2015.

Diğer Yayınlar:

 

9. Öğretmen Sempozyumu (Yeni Dönem, Yeni Öğretmen, Yeni Nesil) , “Barış Eğitimi” Atölye Çalışması) İstanbul 2015

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

 

SODES  "Erdemli Yaşam Kültür Merkezi" Projesinde Proje Koordinatörü (2016-2017)

 

Iğdır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi , Değerler Eğitimi ,  Atölye Eğitmeni (2016)

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

İslam Felsefes Tarihi I

İslam Felsefesi Tarihi II

Din Felsefesi

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
90-476-223 0010/4689
Dahili Tel.
:
4689
Belgegeçer
:
E-posta
:
mirpenc.aksit@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: