Mirpenç AKŞİT

Mirpenç AKŞİT

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:90-476-223 0010/4689

E-mail:mirpenc.aksit@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Rektör Danışmanı), İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Dekan Yardımcısı), İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.), İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR./
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI/İSLAM FELSEFESİ TARİHİ BİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
İslam Felsefesi ,Modern Felsefe, Varoluşçuluk,Mantık,Sivil Toplum ve İnsan Hakları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. İSLAM FELSEFESİNİN YAPISI, FLSF (Felsefe ve Sosyla Bilimler Dergisi), Cilt 14, Sayı 27, 2019
2. FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE MANTIĞIN DİLİ VE ANLAMI, Journal of International Social Research, Cilt 11, Sayı 56, 2018
3. İBN SİNA İLE KERKEGAARD IN ÖLÜM ANLAYISININ KARSILASTIRMASI, AKADEMİK BAKIŞ, Cilt 6, Sayı 39, 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Fârâbî Düşüncesinde Dilin Mantığı, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt , Sayı 11, 2018
2. İbn Rüşd’de Siyaset ve Ahlak İlişkisi, IĞDIR SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt , Sayı , 2018
3. Fârâbi Düşüncesinde Bir Erdem Olarak Adâlet, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER DERGİSİ, Cilt , Sayı , 2018
4. İBN RÜŞD’xxÜN SİYASET FELSEFESİNDE MUHAFIZ, Ekev Akademi Dergisi, Cilt , Sayı 76, 2018
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. NASÎRÜDDÎN TÛSÎ’DE TEMEL ERDEMLER, 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 03.05.2018
2. NASÎRUDDİN TÛSÎ’NİN AHLAK FELSEFESİNDE KADININ YERİ, ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI, 09.06.2018
3. Nurettin Topçu Düşüncesinde İnsan Tasavvuru, 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan”, 28.09.2018
4. The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy of Culture in Iğdır, II İNTERNATIONAL IGDIR SYMPOIUM, 09.10.2017
5. FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE DİLİN KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE İLE OLAN İLİŞKİS, ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU, 30.11.2018
6. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ÖLÜMÜN FELSEFEYE KONU OLMASI, Uluslararası DinBilimleri Çalıştayı30 Aralık 201, 30.01.2017
7. İbn Rüşd Düşüncesinde Zaman Problemi, Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 08.10.2015
8. IĞDIR’DA DİN VE KÜLTÜR İLİŞKİSİNİN KÜLTÜR FELSEFESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMES(The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy ofCulture in Iğdır)(, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Düşünce Tarihinde Ölüm Kavramının Felsefeye Konu Olması, KURTUBA AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER I. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, 02.11.2013
2. Farâbî’de Mantığın Gerekliliği ÜzerineBir Değerlendirme, IV türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi, 14.05.2015
3. Modernleşme İlerleme ve Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış, VIII. Türkiye Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı, 07.05.2008
4. DÜŞÜNCE TARİHİNDE ÖLÜM KAVRAMININ FELSEFEYE KONU OLMASI, Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyum, 02.11.2013
5. VAROLUŞSAL BİR PROPBLEM OLARAK KİERKEGAARD IN FELSEFESİNDE ÖLÜMÜN ANLAMI, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 15.05.2014
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. İBN-İ SİNA İLE SOREN KİERKEGAARDIN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI, ANKARA 20184
2. İBN SİNA İLE KİERKEDAARD’xxIN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRMASI, ANKARA 20184
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.İSLÂM BİLİM TA İHİ VE FELSEFESİ,MÜTEAHHİRÛN DÖNEM İSLAM MEDENİYETİNDE BİR BİLİM MERKEZİ OLARAK OSMANLI MEDRESELERİ,İSTANBUL 2019
2.FELSEFEYE GİRİŞ: SİSTEMATİK DÜŞÜNCENİN KODLARI,VARLIK FELSEFESİ,ANKARA 2018
Diğer Yayınlar:

 

9. Öğretmen Sempozyumu (Yeni Dönem, Yeni Öğretmen, Yeni Nesil) , “Barış Eğitimi” Atölye Çalışması) İstanbul 2015

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. TEMİZ Y., Thomas Hobbes’xxa Göre Devlet ,Birey ve Özgürlük,,,
2. ŞAVLUK M., Jean Jacques Rousseau Felsefesinde Adalet ,Özgürlük Ve Eşitlik,,,
3. GÜNDOĞDU S., Gazzali ile Kerkegaard’da İman ve Akıl İlişkisi,,,
4. KARADUMAN F., İbn Rüşd ’ün Platon Devletinin Yorumlama Biçimi,,,
5. OZCAN M., 2000 Sonrası Milli Eğitimde Din Ahlak ve Değerler Eğitimi Derslerinin Felsefi Temelleri Açısında İncelemesi,,,
6. Karaoğlan S., Ahmet Yesevi’de Temel Erdemler,,,
7. AÇIL A., Şihabüddin es-Sühreverdi ’nin Bilgi Anlayışı,,,
8. KIZILTAŞ Ş., Augustinos’da Tanrı Anlayışı,,,
9. KARADUMAN F., İbn Rüşd ’ün Platon Devletinin Yorumlama Biçimi,,,
10. TEMİZ Y., Thomas Hobbes’a Göre Devlet ,Birey ve Özgürlük,,,
11. GÖNDOĞDU S., Gazzali ile Kerkegaard’da İman ve Akıl İlişkisi,,,
12. KARADUMAN F., İbn Rüşd ’ün Platon Devletinin Yorumlama Biçimi,,,
13. ÖZCAN M., Değerler Eğitimi Derslerinin Felsefi Temelleri Açısında İncelemesi,,,
14. KIZILTAŞ Ş., S. Aziz Augustinus'un teoloji anlayışı,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
15. ŞAVLUK M., Jean Jacques Rousseau felsefesinde adalet, özgürlük ve eşitlik anlayışı,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
16. TEMİZ Y., Thomas Hobbes'a göre özgürlük ve birey kavramı,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
17. GÜNDOĞDU S., Gazali ile Soren Kierkegaard'da İman ve Akıl İlişkisi,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
18. KARADUMAN F., İbn Rüşd'ün Platon'un Devlet Düşüncesini Yorumlayış Tarzı,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Projeler:

 

SODES  "Erdemli Yaşam Kültür Merkezi" Projesinde Proje Koordinatörü (2016-2017)

 

Iğdır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi , Değerler Eğitimi ,  Atölye Eğitmeni (2016)

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. AHLAK FELSEFESİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
2. FELSEFE TARİHİ - I, Yüksek Lisans, 2017-2018
3. İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II, Lisans, 2017-2018
4. İSLAM FELSEFESİ TARİHİ, Lisans, 2017-2018
5. FELSEFE TARİHİ I, Yüksek Lisans, 2018-2019
6. DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2018-2019
7. İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ, Lisans, 2018-2019
8. DİN FELSEFESİ II, Lisans, 2018-2019
9. FELSEFE TARİHİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
10. Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
11. İslam Felsefesi, Yüksek Lisans, 2018-2019
12. AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
13. DİN FELSEFESİ I, Lisans, 2018-2019
14. İSLAM FELSEFESİ TARİHİ, Lisans, 2018-2019
15. Felsefe Tarihi, Yüksek Lisans, 2017-2018
16. İslam Felsefesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
17. Ahlak Felsefesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
18. Din Felsefesi I, Lisans, 2017-2018
19. İslam Felsefesi Tarihi I, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
90-476-223 0010/4689
Dahili Tel.
:
4689
Belgegeçer
:
E-posta
:
mirpenc.aksit@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: