Mücahit KARAOĞLU

Mücahit KARAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:2230048

E-mail:mucahit.karaoglu@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TOPRAK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/KÜLTÜR TEKNİK PR./
Yüksek Lisans
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BÖLÜMÜ/TOPRAK ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BÖLÜMÜ/TOPRAK ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Toprak, Erozyon, Zirai Meteoroloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Determining the effects of soil conditioners on water erosion in soils with different textures by using rainfall simulator., FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Cilt 27, Sayı 8, 2018
2. A case study: Wind characteristics of igdir province in terms of wind erosion and introduction of second wind erosion area., Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 27, Sayı 11, 2018
3. Frost calendar of Turkey, Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana di Agrometeorologia, Cilt , Sayı 2, 2014
4. Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss., Freenius environmental bulletin, Cilt 26, Sayı 5, 2017
5. Erozyon mu, Avrasya Terimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2016
6. Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2011
7. Iğdır Yöresi Topraklarının Erozyon Açısından Değerlendirilmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2012
8. The effects of forestation on RUSLE K factor in lowland ecosystem of semi arid areas in Turkey, Research Journal of Agricultural Sciences (TABAD), Cilt 7, Sayı 2, 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Agricultural meteorological properties of Aras basin in Turkey, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2014
2. Erozyon rüzgâr erozyonu ve Iğdır Aralık örneği Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014
3. Üniversal toprak kayıpları eşitliğinin USLE Atatürk TİM Eğimli arazilerinde uygulanması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 43, Sayı 1, 1993
4. Atatürk Tarım İşletmesi Yalova arazileri erozyon etüdü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 43, Sayı 1, 1993
5. Iğdır ili yağışları ve erozif potansiyelleri, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı , 2010
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The consecutive simulated rainfall slope and phosphogypsum s effects on runoff and erosion, International Syposium of Desertification, 10.06.2002
2. Elementler ve ağır metaller, II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU, 09.10.2017
3. Determination of the surface soil properties of wind erosion area of Igdir Aralik and estimation of soil loss, ISCO 18th International Soil Conservation Organization, 31.05.2015
4. Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land, II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 09.10.2017
5. An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status, II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 09.10.2017
6. Assessment of Iğdır Plain Agricultural Soils: Soil Fertility, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15.05.2017
7. The change of organic soil matter content according to different product groups in the arid Turkey Iğdır plain, 27th International scientific-expert congress of agricultural and food industry, 26.09.2016
8. Slope and phosphogypsum s effects on seal and crust formation and infiltration rate, International Syposium of Desertification, 13.06.2000
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agregat stabilitesi üzerine etkisi, III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22.10.2013
2. Bingöl iklimi ve etkileri, III. Bingöl sempozyumu, 17.09.2010
3. Bingöl ili yağışlarının analizi ve erozif potansiyellerinin belirlenmesi, III. Bingöl sempozyumu, 17.09.2010
4. GAP Bölgesi meteorolojik etüdü, Mühendislik kongresi, 17.06.2010
5. Çölleşme kuraklık ve iklim değişikliği etkileşimlerine zirai meteorolojik yaklaşımlar, Çölleşme ile mücadele sempozyum, 17.06.2010
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Toprak Fiziği Uygulamaları, IĞDIR 20144
2. İNGİLİZCE TARIM SÖZLÜĞÜ, IĞDIR 20144
3. Meteoroloji Klimatoloji Zirai Meteoroloji, 20134
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Don Hadisesi ve Türkiyenin Don Takvimi,, 2002
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. ACAR F., Farklı tekstüre sahip topraklarda erozyon oluşumuna toprak düzenleyicilerin etkisi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Projeler:
1. TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Rüzgâr Erozyonu Ölçüm Kurallarını Geliştirmek ve Kurak ve Yarı Kurak Bölge Bitki Topluluklarında Rüzgar Hız Profilleri Üzerinde Vejetasyon Etkilerini Belirlemek Üzerine Bir Araştırma, 17.03.2015
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Aras havzası topraklarındaki su erozyonu üzerinde toprak düzenleyicileri etkilerinin yapay yağmurlayıcı ile belirlenmesi , 06.12.2013
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini , 06.12.2013
6. ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri, 01.01.2014
9. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Atatürk Tarım İşletmesi arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması, 01.01.1990
Hakemlikler:

2018. Uluslararası hakemli “Journal of Agriculture” dergisinin yöneticiliği, baş editörlüğü ve hakemliği.

2012. Iğdır Üniversitesi tarafından 19-21 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, “Fen Bilimleri Bildiri Özetleri Kitabı”nın editörlüğünü yaptı.

2011-2012. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin Yayın Komisyonunda üye olarak görev yaptı.

Verilen Dersler:
1. İklim Bilgisi, Lisans, 2018-2019
2. Klimatoloji, Önlisans, 2018-2019
3. TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II, Yüksek Lisans, 2017-2018
4. KLİMATOLOJİ (İ.Ö), Önlisans, 2017-2018
5. KLİMATOLOJİ (Ö.Ö), Önlisans, 2017-2018
6. İKLİM BİLGİSİ, Lisans, 2017-2018
7. TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I, Yüksek Lisans, 2017-2018
8. Klimatoloji (İ.Ö), Önlisans, 2016-2017
9. Klimatoloji (Ö.Ö), Önlisans, 2016-2017
10. İklim Bilgisi, Lisans, 2016-2017
11. Toprak ve Su Koruma Müh.-I, Yüksek Lisans, 2016-2017
12. TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I, Yüksek Lisans, 2014-2015
13. TOPRAK ve SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II, Yüksek Lisans, 2013-2014
14. İLERİ TOPRAK FİZİĞİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
15. İLERİ TOPRAK KİMYASI, Yüksek Lisans, 2013-2014
16. TOPRAK HARİTALAMA ve UZAKTAN ALGILAMA, Yüksek Lisans, 2012-2013
17. CBS ve VERİ ANALİZ METODLARI, Yüksek Lisans, 2012-2013
18. TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I, Yüksek Lisans, 2011-2012
19. UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ, Yüksek Lisans, 2011-2012
20. TOPRAK BİLİMİ, Önlisans, 2013-2014
21. BİTKİ BESLEME, Önlisans, 2013-2014
22. BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI, Önlisans, 2013-2014
23. BİTKİ EKOLOJİSİ, Önlisans, 2013-2014
24. KLİMATOLOJİ, Önlisans, 2012-2013
25. TARIMSAL ORGANİZASYONLAR, Lisans, 2013-2014
26. AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE TARIMI, Lisans, 2013-2014
27. TOPRAK BİLGİSİ, Lisans, 2013-2014
28. İKLİM BİLGİSİ, Lisans, 2012-2013
29. TOPRAK BİLGİSİ, Lisans, 2012-2013
30. KLİMATOLOJİ, Lisans, 2012-2013
31. İKLİM BİLGİSİ, Lisans, 2012-2013
32. METEOROLOJİ, Lisans, 2012-2013
33. ÖLÇME BİLGİSİ, Lisans, 2011-2012
34. TOPRAK VE SU KORUMA, Lisans, 2011-2012
35. TOPRAK BİLGİSİ, Lisans, 2011-2012
36. TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA, Lisans, 2011-2012
37. METEOROLOJİ, Lisans, 2011-2012
38. İKLİM BİLGİSİ, Lisans, 2011-2012
39. İKLİM BİLGİSİ, Lisans, 2010-2011
40. METEOROLOJİ, Lisans, 2010-2011
Ödüller:
Üyelikler:
1. SU VAKFI, Üye, 2013
2. TEMA, Üye, 2009
3. TTBD, Üye, 2000
Harici Tel.
:
2230048
Dahili Tel.
:
4030
Belgegeçer
:
+90 476 2230049
E-posta
:
mucahit.karaoglu@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi