MUSTAFA KENAN GEÇER

MUSTAFA KENAN GEÇER

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:05064313002

E-mail:mkenan.gecer@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
REKTÖRLÜK(Komisyon Üyeliği), TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Yönetim Kurulu Üyeliği), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Staj Koordinatörü), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Farabi Koordinatörü), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR./
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Phenolic Compounds and Vitamins in Wild and Cultivated Apricot Prunus armeniaca L Fruits Grown in Irrigated and Dry Farming Conditions, Biological Research, Cilt 47, Sayı 1, 2014
2. Phenolic Compounds, Bioactive Content and Antioxidant Capacity of the Fruits of Mulberry (Morus spp.) Germplasm in Turkey, Folia Horticulturae, Cilt 29, Sayı 2, 2017
3. Diversity on Color and Phenolic Compounds in Apricot Fruits, Journal of Food Measurement and Characterization, Cilt 11, Sayı 4, 2017
4. Identification of the Relationship between Some Characteristics of Native Walnut Genotypes Peculiar to Darende District of Malatya Province: Use of Factor Analysis Scores in Multiple Linear Regression, Genetika-Belgrade, Cilt 48, Sayı 3, 2016
5. Organic Acids, Sugars, Phenolic Compounds, and Some Horticultural Characteristics of Black and White Mulberry Accessions from Eastern Anatolia, Canadian Journal of Plant Science, Cilt 96, Sayı 1, 2016
6. Organic Acids, Sugars, Vitamin C, Antioxidant Capacity , and Phenolic Compounds in Fruits of White (Morus alba L.) and Black (Morus nigra L.) Mulberry Genotypes, Journal of Applied Botany and Food Quality, Cilt 88, Sayı 2015, 2015
7. The Effect of Different Applications on Fruit Yield Characteristics of Strawberries Cultivated Under Van Ecological Condition, The Journal of Animal Plant Sciences, Cilt 23, Sayı 5, 2013
8. Vitamins Flavonoids and Phenolic Acid Levels in Early and Late Ripening Apricot Prunus armeniaca L Cultivars from Turkey, HORTSCIENCE, Cilt 48, Sayı 6, 2013
9. Determination of Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity and Organic Acids Contents of Prunus domestica L., Prunus cerasifera Ehrh. and Prunus spinosa L. Fruits by HPLC, Acta Chromatographica, Cilt , Sayı , 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi, Cilt 1, Sayı , 2016
2. Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması, Meyve Bilimi, Cilt 1, Sayı , 2016
3. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi, Cilt 1, Sayı , 2016
4. Kadmiyum ve Kurşun Toksisitesinin Çilek Bitkisinde (Fragaria x ananassa) Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri, Bahçe, Cilt 45, Sayı 1, 2016
5. Van Ekolojik Şartlarında Yabani Olarak Yetişen Bazı Erik Türlerinin Besin Elementi İçerikleri, Bahçe, Cilt 45, Sayı 1, 2016
6. Erik Türlerine Ait Meyvelerin Karbonhidrat İçerikleri, Renk Değerleri ve Fiziksel Özellikleri Arasındaki Korelasyon, Bahçe, Cilt 45, Sayı 1, 2016
7. Üzümsü Meyvelerdeki Antikanserojen Fenolik Bileşikler, Bahçe, Cilt 45, Sayı 2, 2016
8. Mardin Bölgesinde Yetiştirilen Nar (Punica granatum L.) Genotiplerine Ait Meyvelerin Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi, Bahçe, Cilt 46, Sayı 1, 2017
9. Türkiye’de Çilek Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe, Cilt 46, Sayı 1, 2017
10. Bazı Ceviz Genotiplerinin Yalova Ekolojisindeki Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi, Bahçe, Cilt 47, Sayı 2, 2018
11. Bazı Çilek Çeşitlerinde Kök Bakterisi Uygulamalarının Meyve Verimi ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2018
12. Bazı Çilek Çeşitlerinin Merzifon (Amasya) Ekolojisindeki Verim Durumlarının Tespiti, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2018
13. Van Ekolojik Koşullarında Çilek Fidesi Üretim Olanaklarının Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 2011
14. Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında Üretilen Bazı Çilek Çeşitlerine Ait Fidelerin Besin Elementi İçerikleri, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TAR BİL DERG, Cilt 22, Sayı 1, 2012
15. Sera Koşullarında Farklı Sulama Programlarının Patlıcan Bitkisinin Vegetatif ve Generatif Gelişimine Etkileri, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2001
16. Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2015
17. Van Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Fenolik Bileşik Tokoferol ve Yağ Asidi İçerikleri, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 2011
18. Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2011
19. Van Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Farklı Çilek Çeşitlerinde Frigo Fide Üretimi ve Bu Fidelerin Verim Özellikleri, YYÜ TAR BİL DERGİSİ, Cilt 21, Sayı 2, 2011
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Bazı Ceviz Genotiplerinin Yalova Ekolojisindeki Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım Kongresi, 03.05.2018
2. Farklı Örtü Altı Yapılarda Üretilen Birinci Kalite Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özellikleri, Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 25.08.2018
3. Pomological and Some Chemical Properties of Different Wild Hawthorn (Crataegus spp.) Genotypes Growing in Gaziantep, 1. International Conference on ”Agriculture,Forestry Life Sciences”, 06.09.2018
4. Iğdır Ekolojisinde Çilek Üretim Olanaklarının Tespiti, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), 26.04.2018
5. Bolu İlinin Meyve Üretim Potansiyeli, I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies, 06.11.2018
6. Berry Fruit Grown and Marketed in Turkey, Sixth International Scientific Agricultural Symposium“Agrosym 2015”, 15.10.2015
7. Plum Production and Marketing in Turkey, Sixth International Scientific Agricultural Symposium“Agrosym 2015”, 15.10.2015
8. Determining Yield Status of Some Strawberry Cultivars Under Merzifon (Amasya) Condition, 2. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Üzümsü Meyvelerdeki Antikanserojen Fenolik Bileşikler, ULUSLARARASI KATILIMLI 5. ULUSAL ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU, 27.09.2016
2. Türkiye’de Çilek Üretimi ve Pazarlaması, ULUSLARARASI KATILIMLI 5. ULUSAL ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU, 27.09.2016
3. Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması, VII. BAHÇE ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU, 04.10.2016
4. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması, VII. BAHÇE ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU, 04.10.2016
5. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması, VII. BAHÇE ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU, 04.10.2016
6. Soğuk Bölgelerde Çilek Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri, 2. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14.09.2006
7. Üzümsü Meyvelerle Gelen Sağlık, 4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
8. Kadmiyum ve Kurşun Toksisitesinin Çilek Bitkisinde Fragaria x Ananassa Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
9. Van Ekolojik Şartlarında Yabani Olarak Yetişen Bazı Erik Türlerinin Besin Element İçerikleri, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
10. Erik Türlerine Ait Meyvelerin Karbonhidrat İçerikleri Renk Değerleri ve Fiziksel Özellikleri Arasındaki Korelasyon, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
11. Mardin Bölgesinde Yetiştirilen Nar (Punica granatum L.) Genotiplerine Ait Meyvelerin Besin Elementleri İçerikleri Arasındaki Korelasyon, ULUSLARARASI KATILIMLI V. ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU, 27.09.2016
12. Çileklerde Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Kök Gövdesi Gelişimi Üzerine Etkileri, 3. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10.06.2009
13. Farklı Fide Kullanımının Bazı Çilek Çeşitlerinde Şeker ve Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkisi, Türkiye 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04.10.2011
14. Üzümsü Meyveler Ekonomisi, 4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
15. Van Gölü Havzasındaki Dut Türlerinin Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Morus nigra L Morus alba L ve Morus rubra L Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, 4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
16. Altın Çileğin Physalis peruviana L Bitkisel ve Fitokimyasal Özellikleri, 4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
17. Ahududu ve Böğürtlen Melezleri, 4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
18. Farklı Çilek Çeşitlerine Ait Meyvelerin Mineral Madde içerikleri, Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, 25.05.2011
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

 

GEÇER MUSTAFA KENAN,ERTÜRK YAKUP ERDAL,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,KURGAN SEVİM (2016).  Iğdır İlinde Meyve Hasadı  Muhafazası ve Pazarlanması.  MEYVE BİLİMİ, 1, 94-99.

1.

 

 

 

 

GÜNDOĞDU MÜTTALİP,GEÇER MUSTAFA KENAN,MURADOĞLU FERHAD,SARAÇOĞLU ONUR,ALP ŞEVKET (2016).  Erik Türlerine Ait Meyvelerin Karbonhidrat İçerikleri  Renk Değerleri veFiziksel Özellikleri Arasındaki Korelasyon.  BAHÇE, 45, 354-359.

2.

 

 

 

 

GEÇER MUSTAFA KENAN,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,MURADOĞLU FERHAD,ÇELİK FERİT,KAN TUNCAY,YAVİÇ ADNAN (2016).  Van Ekolojik Şartlarında Yabani Olarak Yetişen Bazı Erik Türlerinin BesinElementi İçerikleri.  BAHÇE, 45, 370-373. 

3.

 

 

 

 

MURADOĞLU FERHAD,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,ENCU TARIK,GEÇER MUSTAFA KENAN,BAŞAK İBRAHİM (2016).  Kadmiyum ve Kurşun Toksisitesinin Çilek Bitkisinde  Fragaria x ananassa  BazıBüyüme Parametreleri Üzerine Etkileri.  BAHÇE, 45, 527-532.

4.

 

 

5.

 

ERTEK AHMET,TÜRKMEN ÖNDER,ŞENSOY SUAT,GEÇER MUSTAFA KENAN (2001).  SERA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA PROGRAMLARININ PATLICAN BİTKİSİNİN VEGETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE ETKİLER.  Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2), 164-180. 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

GÜNDOĞDU MÜTTALİP,GEÇER MUSTAFA KENAN,Muradoğlu Ferhat,Yılmaz Hüdai,SARAÇOĞLU ONUR,ALP ŞEVKET (2015).  Erik Türlerine Ait Meyvelerin Karbonhidrat İçerikleri  Renk Değerleri ve Fiziksel Özellikleri Arasındaki Korelasyon.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 86 (Özet Bildiri)

1.

 

 

GEÇER MUSTAFA KENAN,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,Muradoğlu Ferhat,ÇELİK FERİT,KAN TUNCAY,YAVİÇ ADNAN (2015).  Van Ekolojik Şartlarında Yabani Olarak Yetişen Bazı Erik Türlerinin Besin Element İçerikleri.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 95 (Özet Bildiri/)

2.

 

 

Muradoğlu Ferhat,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,ENCU TARIK,GEÇER MUSTAFA KENAN,ibrahim başak (2015).  Kadmiyum ve Kurşun Toksisitesinin Çilek Bitkisinde  Fragaria x Ananassa  Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 135 (Özet Bildiri/)

3.

 

 

GÜNDOĞDU MÜTTALİP,Hüdai Yılmaz,GEÇER MUSTAFA KENAN,Kayakeser Utku (2012).  Van Gölü Havzasındaki Dut Türlerinin Farklı Olgunluk Dönemlerindeki  Morus nigra L   Morus alba L  ve Morus rubra L   Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi.  4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 198-205. (Tam Metin Bildiri/)

4.

 

 

EYDURAN SADİYE PERAL,GEÇER MUSTAFA KENAN,AKIN MELEKŞEN,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN,Sabit Ağaoğlu (2012).  Altın Çileğin  Physalis peruviana L   Bitkisel ve Fitokimyasal Özellikleri.  4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 173-180. (Tam Metin Bildiri/)

5.

 

 

ERTÜRK YAKUP ERDAL,GEÇER MUSTAFA KENAN (2012).  Üzümsü Meyveler Ekonomisi.  4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 368-385. (Tam Metin Bildiri/)

6.

 

 

Hüdai Yılmaz,GEÇER MUSTAFA KENAN,GÜNDOĞDU MÜTTALİP (2012).  Ahududu ve Böğürtlen Melezleri.  4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 206 (Özet Bildiri/)

7.

 

 

GEÇER MUSTAFA KENAN,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,Hüdai Yılmaz,Erdal Orman (2012).  Üzümsü Meyvelerle Gelen Sağlık.  4. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 

8.

 

 

Ferhat Muradoğlu,GÜNDOĞDU MÜTTALİP,GEÇER MUSTAFA KENAN,hüdai yılmaz (2011).  Farklı Fide Kullanımının Bazı Çilek Çeşitlerinde Şeker ve Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkisi.  Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 

9.

 

 

 

 

GÜNDOĞDU MÜTTALİP,GEÇER MUSTAFA KENAN,hüsamettin ünsal,şefik tüfenkçi (2011).  Farklı Çilek Çeşitlerine Ait Meyvelerin Mineral Madde içerikleri.  Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, 206-210. (Tam Metin Bildiri/)

10.

 

 

 

 

 

 

GEÇER MUSTAFA KENAN,hüdai yılmaz (2009).  Çileklerde Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Kök Gövdesi Gelişimi Üzerine Etkileri.  3. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 248-252. (Tam Metin Bildiri/)

11.

 

 

 

 

 

 

YILMAZ Hüdai,OĞUZ HALİL İBRAHİM,YILDIZ KENAN,GEÇER MUSTAFA KENAN (2006).  Soğuk Bölgelerde Çilek Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri.  2. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 1144(35), 61-69. (Tam Metin Bildiri/)

12.

 

 

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. AĞGÜN Z., Iğdır ekolojik koşullarında bazı çilek çeşitlerinde kök bakteri uygulamalarının meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
2. BALIK A., Varto (Muş)'ta doğal olarak yetişen bazı dutların meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Üniversitemiz yönetici pozisyonunda olan 60 akademik ve idari personelin İngilizce dil kapasitesinin artırılması, 20.03.2014
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Kayısılarda Prunus armeniaca L Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri, 11.11.2012
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 16.04.2013
Hakemlikler:
1. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
2. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
3. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
4. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
5. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
6. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
7. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
8. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
9. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
10. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
11. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
12. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), TR DİZİN, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. GENETİK, Lisans, 2018-2019
3. ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2017-2018
4. YABANİ VE EGZOTİK MEYVELER, Lisans, 2017-2018
5. GENETİK, Lisans, 2015-2016
6. ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2015-2016
7. ÜZÜMSÜ MEYVE ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2016-2017
8. BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI, Yüksek Lisans, 2017-2018
9. ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI, Yüksek Lisans, 2017-2018
10. GENETİK, Lisans, 2017-2018
11. YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ, Lisans, 2017-2018
12. BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ ve FİZYOLOJİSİ, Lisans, 2016-2017
13. YABANİ VE EGZOTİK MEYVELER, Lisans, 2016-2017
14. ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI, Yüksek Lisans, 2016-2017
15. BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI, Yüksek Lisans, 2016-2017
16. YUMUŞAK ve SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ, Lisans, 2016-2017
17. TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ, Lisans, 2016-2017
18. Bahçe Bitkileri, Lisans, 2015-2016
19. Yabani ve Egzotik Meyveler, Lisans, 2015-2016
20. Üzümsü Meyveler, Lisans, 2015-2016
21. Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi ve Dayanıklılık Islahı, Yüksek Lisans, 2015-2016
22. Üzümsü Meyve Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları, Yüksek Lisans, 2015-2016
23. Genetik, Lisans, 2015-2016
24. Kesme Çiçek Ytiştiriciliği, Lisans, 2015-2016
25. Egzotik Meyve Türleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
26. Üzümsü Meyve Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
27. Bahçe Bitkileri, Lisans, 2014-2015
28. Genetik, Lisans, 2014-2015
29. Genetik, Lisans, 2014-2015
30. Üzümsü Meyveler, Lisans, 2014-2015
31. Genel Meyvecilik, Lisans, 2014-2015
32. Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi ve Dayanıklılık Islahı, Yüksek Lisans, 2014-2015
33. ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI, Yüksek Lisans, 2014-2015
34. Topraksız Tarım Teknikleri, Lisans, 2014-2015
35. Bahçe Bitkilerine Giriş, Lisans, 2014-2015
36. Üzümsü Meyve Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
37. Bahçe Bitkileri, Lisans, 2013-2014
38. Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi ve Dayanıklılık Islahı, Yüksek Lisans, 2013-2014
39. Üzümsü Meyve Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları, Yüksek Lisans, 2013-2014
40. Genetik, Lisans, 2013-2014
41. Topraksız Tarım Teknikleri, Lisans, 2013-2014
42. Bahçe Bitkileri Üretim Teknikleri I, Lisans, 2013-2014
43. Üzümsü Meyve Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
44. Egzotik Meyve Türleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
45. Genel Meyvecilik, Lisans, 2012-2013
46. Üzümsü Meyveler, Lisans, 2012-2013
47. Bahçe Bitkileri Üretim Teknikleri II, Lisans, 2012-2013
48. Üzümsü Meyve Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları, Yüksek Lisans, 2012-2013
49. Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi ve Dayanıklılık Islahı, Yüksek Lisans, 2012-2013
50. Bahçe Bitkileri Üretim Teknikleri I, Lisans, 2012-2013
51. Topraksız Tarım Teknikleri, Lisans, 2012-2013
52. Subtropik Meyve Türleri, Lisans, 2012-2013
53. Bahçe Bitkilerine Giriş, Lisans, 2012-2013
54. Bahçe Bitkileri Üretim Teknikleri II, Lisans, 2011-2012
55. Genel Meyvecilik, Lisans, 2011-2012
56. Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği, Lisans, 2011-2012
57. Sıcak İklim Sebze Türleri, Lisans, 2011-2012
58. Bahçe Bitkileri Üretim Teknikleri I, Lisans, 2011-2012
59. Genel Bağcılık, Lisans, 2011-2012
60. Genel Sebzecilik, Lisans, 2011-2012
61. Subtropik Meyve Türleri, Lisans, 2011-2012
62. Sıcak İklim Sebze Türleri, Lisans, 2011-2012
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4041
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
mkenan.gecer@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: