Mehmet Ramazan Bozhüyük

Mehmet Ramazan Bozhüyük

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:mramazan.bozhuyuk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
Doktora
:
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit, Alınteri Journal of Agriculture Sciences, Cilt 33, Sayı 2, 2018
2. Physicochemical and bioactive characteristics of wild grown bilberry (Vaccinium myrtillus L.) genotypes from northeastern Turkey, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Cilt 46, Sayı 1, 2018
3. Identification of some Fruit Characteristics in Wild Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) Accessions from Eastern Anatolia, Gesunde Pflanzen, Cilt , Sayı , 2018
4. Antioxidant Effects of Persimmon (Diospyros Kaki L.) Against Ethanol-induced Gastric Ulcer in Rats, Acta Physiologica, Cilt 221, Sayı , 2017
5. Investigation of The Effect of Ziziphus Jujuba Extract on Ethanol-Applied Rat Carbonic Anhydrase Enzyme, Acta Physiologica, Cilt 221, Sayı , 2017
6. Chemical Composition of Seed Propagated Chestnut Genotypes from Northeastern Turkey, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Cilt 45, Sayı 2, 2017
7. Insecticidal Effects of Essential Oils Obtained From Six Plants Against Callosobruchus maculatus F Coleoptera Bruchidae A Pest of Cowpea Vigna unguiculata L, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Cilt 25, Sayı 7, 2016
8. Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal Of The Faculty Of Agriculture, Cilt 46, Sayı 2, 2016
9. Giberalik Asit GA3 Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal Of The Faculty Of Agriculture, Cilt 43, Sayı 1, 2012
10. Elma Malus domestica Borkh Tohumlarında Katlama Süresince Bünyesel Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Değişimi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal Of The Faculty Of Agriculture, Cilt 45, Sayı 2, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Tuzluca (Iğdır) İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu, Bahçe, Cilt 45, Sayı , 2016
2. Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi/Research Journal of Agricultural Sciences, Cilt 6, Sayı 2, 2013
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Molecular Characterization of Coruh Valley Pears by SSR, XXX International Horticultural Congress: IHC2018, 13.08.2018
2. Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Plant Growth Promoting Rizobacteriaon Root Formation in Black Mulberry (Morus nigra L.) Cuttings, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
3. Gastroprotective Effects Of Different Apple (Malus domestica Borkh.) Cultivars Extracts Agaıist Ethanol-Induced Gastric Ulcer On Rats, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10.05.2017
4. Gastroprotective Effects Of Ziziphus Jujuba Fruit Extract Against Ethanol-Induced Gastric Mucosal Hemorhagic Lesions In Rats Ulcer On Rats, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10.05.2017
5. Gastroprotective Effects Of Persimmon (Diospyros kaki L.) Against Ethanol-Induced Gastric Ulcer In Rats, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10.05.2017
6. Gastroprotective Effects Of Pyrus Communis Against ethanol-Induced Gastric Mucosal Hemorrhagic lesions In Rats, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10.05.2017
7. Antioxidant Effects of Persimmon (Diospyros Kaki L.) Against Ethanol-induced Gastric Ulcer in Rats, Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress, 07.09.2017
8. The Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit., International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15.05.2017
9. Investigation of The Effect of Ziziphus Jujuba Extract on Ethanol-Applied Rat Carbonic Anhydrase Enzyme, Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress, 07.09.2017
10. Üç Farklı Bitki Uçucu Yağının Acanthoscelides obtectus Say 1831 Coleoptera Bruchidae ve Tribolium confusum Jacquelin du Val 1863 Coleoptera Tenebrionidae Üzerinde İnsektisit Etkisi, TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 05.08.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi, Ulusal Tarım Kongresi, 26.10.2013
2. Elma Mallus domestica Tohumlarında Katlama Süresince Bünyesel Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Değişimi Üzerine Bir Araştırma, Ulusal Tarım Kongresi, 26.10.2013
3. Kirazın Ziraat 900 Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04.10.2011
4. Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarının Karadutun Morus nigra L Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi, IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
5. Altın Çileğin Physalis peruviana L Bitkisel ve Fitokimyasal Özellikleri, IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 03.10.2012
6. Aras Vadisinden Selekte edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
7. Elma Tohumlarında Katlama Süresince Bünyesel Büyümeyi Düzenleyici Maddelerdeki Değişimlerin Mısır Koleoptil Testleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Gıda ve Tarım Kongresi, 28.04.2015
8. Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25.08.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Kayısılarda Prunus armeniaca L Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri, 11.12.2012
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Farklı Rakım ve Hasat Zamanlarının Dut Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi, 06.06.2012
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Elma Mallus domestica Tohumlarında Katlama ve Çimlenme Süresince Bünyesel Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Değişimi Üzerine Bir Araştırma, 25.12.2009
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
1. Turkish Society for Horticultural Science (Bahçe Bitkileri Derneği), Üye, 2017
2. International Society for Horticultural Science, Üye, 2017
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4076
Belgegeçer
:
E-posta
:
mramazan.bozhuyuk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: