Muharrem AĞAR

Muharrem AĞAR

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:muharrem.agar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
SPOR BİLİMLERİ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKYÜZ MURAT,AĞAR MUHARREM,AKYÜZ ÖZNUR,DOĞRU YELİZ (2016).  Motivational factors affecting athletes in selecting the sport branches of athletics, ski and tennis.  Journal of Education and Training, 4(12), 160-165. (Yayın No: 3602395)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKYÜZ MURAT,AĞAR MUHARREM,AKYÜZ ÖZNUR,DOĞRU YELİZ (2016).  Ağrı İlindeki Sporcuların Atletizm, Kayak Ve Tenis Spor Dallarına Yönelmesine Neden Olan Motivasyonel Etkenlerin Araştırılması.  Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3602406)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

2016 Educational Strategies, Bölüm adı:(Research of Motivational factors causing athletes to tend towards the branches of athletics, ski and tennis in the province of Ağrı) (2016)., AKYÜZ MURAT,AĞAR MUHARREM,AKYÜZ ÖZNUR,DOĞRU YELİZ,  LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Editör:MUZAFFER TEPEKAYA, ERKAN H. ATALMIŞ, Basım sayısı:1, ISBN:2984009, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3602400)

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

AĞRI İLİNDEKİ SPORCULARIN ATLETİZM, KAYAK VE TENİS SPOR DALLARINA YÖNELMESİNE NEDEN OLAN MOTİVASYONEL ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI (YÜKSEK LİSANS TEZ)

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
7848
Belgegeçer
:
E-posta
:
muharrem.agar@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.igdir.edu.tr
Adres
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ