Murat Eren

Murat Eren

Arş. Gör.

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:murat.eren@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
İktisat Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İktisat Politikası Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Eren, M., Eren, M., Başar, S. (2017) “Measuring of Human Development through the Output-Oriented Super Efficiency VRS Dea Model Without Inputs”, Serbian Journal of Management, 12(2), 255-280.

Aksu, H., Başar, S., Eren, M., Bozma, G. (2017) “Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği”, Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 31(3).

Eren, M., Başar, S. (2016) “Effects of Credit Default Swaps (CDS) On BIST-100 Index”, Ecoforum Journal, Vol. 5, pp. 123-129.

Eren, M., Başar, S. (2016) “Makroekonomik Faktörler ve Kredi Temerrüt Takaslarının Bıst-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30, 3 567-589 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Başar, S., Eren, M. (2017) “The Impact of Institutional Factors on Growth: The Case of Fragile Five Economies” 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, Isparta.

Başar, S., Eren, M. (2017) “Corruption Perception and Economic Growth” 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, Isparta.

Başar, S., Eren, M. (2017) “Alt ve Üst Orta Gelirli Ekonomilerde Kurumsal Faktörlerin Büyüme Üzerindeki Etkisi” Türkiye Ekonomi Kurumu 19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Muğla.

Başar, S., Eren, M., Bozma, G. (2016) “Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler: OECD Ülkeleri üzerine bir Uygulama”, Avrasya Ekonomileri Konferansı, Macaristan.

Aksu, H., Başar, S., Eren, M. ve Bozma, G. (2016) “Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği”, Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum.

Başar, S., Eren, M., Eren. M (2015) “Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Değişkenlerine Göre Etkinliklerinin İncelenmesi”, International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Rusya.

Gezen, M., Eren, M. (2015) “ Investıgation by the Grey Forecastıng Method of the Effect on Savings of Private Retirement System”, XVIth Internatıonal Symposıum on Econometrıcs, Operatıons Research and Statıstıcs, May 07-12, 2015 Trakya University.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Başar, S., Eren, M., Bozma, G. (2016) “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır?”, UEK-TEK Kongresi, Muğla.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5157
Belgegeçer
:
E-posta
:
murat.eren@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: