Mustafa AKBABA

Mustafa AKBABA

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:mustafa.akbaba@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Bitki Koruma Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Fitopatoloji Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans
:
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Doktora
:
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ( devam ediyor...)
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ, BİYOLOJİK SAVAŞ, BAKTERİYOFAJ, BİTKİ PATOLOJİSİNDE MOLEKÜLER TANILAMA TEKNİKLERİ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ozaktan H, Çakır B, Gül A, Yolageldi L, Akköprü A, Fakhraei, D. ve  Akbaba M., (2015). ‘’Isolation and Evaluation of Endophytic Bacteria Against Fusarium Oxysporum f. sp. cucumerinum Infecting Cucumber Plants.’’Austin J Plant Biol. 2015;1(1): 1003. Orjinal Makale
Özsarı, P., Akbaba, M., Özaktan, H. And Karsavuran, Y. 2017. Leptinotarsa Decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel Endofitlerin Kullanılması. Türk. Biyo. Mücadele Derg., 8 (2): 107-124. Orjinal Makale
Akbaba, M. and Ozaktan, H. 2018. Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 28(1), 14. https://doi.org/10.1186/s41938-017-0020-1. Orjinal Makale 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1.  
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ozaktan H., Gül A., Çakır B. , Yolageldi L., Akköprü A., Fakhraei D., Akbaba M. (2012). Isolation Optimization Of Bacterial Endophytes From Cucumber Plants And Evaluation Of Their Effects On Growth Promotion And Biocontrol, Endophytes: From Dıscovery To Applıcatıon, Cost Actıon (WG1-4 Meetıng, 14-16 November 2012, Trento, Italy. Sözlü Bildiri
Ozaktan, H., Gül, A., Çakır, B., Yolageldi, L., Akköprü, A., Fakhraei, D. ve Akbaba, M. (2013). ‘’Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol’’, “Plant Protection and Plant Health 2013 - Endophytes for Plant Protection:The State of the Art”, 27 -29 May 2013, Berlin, Germany. Tam Metin Basılı Bildiri
Özaktan,H., Akköprü A., Aslan, E., İlhan, K., ve Akbaba M. (2013) “Biocontrol studies of fire blight on pear and apple orchards in Turkey”, 13th ISHS International Fire Blight Workshop', 2-5 July 2013, Zürich, Switzerland, Poster Bildiri
Gül, A., Özaktan,H., Yolageldi, L., Çakır, B., Akat., Ş., Akköprü A.,  Akbaba M. ve Fakhraei D. (2014). ‘’Bacterial endophytes and theri interactions with cucumber plants for enhancing growth and yield’’. Cost FA1206-FA1103 Exo- Endogenous sıgnallıng in endophyte/plant system’’14-18 September 2014, Krakow, PolandSözlü Bildiri
Özaktan,H., Gül, A., Çakır, B.,  Yolageldi, L., Akköprü A.,  Fakhraei D., Akbaba M. ve Eryiğit, G. (2014). ‘’Endophytic Bacteria Induce Angular leaf spot and Wilt Disease Suppression in cucumber’’. Cost FA1206-FA1103 Exo- Endogenous sıgnallıng in endophyte/plant system’’14-18 September 2014, Krakow, Poland. Poster Bildiri
Özaktan,H., Akköprü A. ve Akbaba M. (2014) ‘’Preliminary studies on biological control of bacterial canker of sweet cherry caused by Pseudomonas syringae pvsyringae by beneficial bacteria’’Cost FA 1104 Sustainable production of high-quality cherries for the European market, 13-15 October, Bordeaux- France. Poster Bildiri
Özaktan,H., Gül, A., Çakır, B.,  Yolageldi, L., Akköprü A.,  Fakhraei D., Akbaba M. (2014). ‘’Application of Bacterial Endophytes to Cucumber Plants for Their Effects on Growth Promotion and Biocontrol’’Fermentation and Formulation of biologicals and chemicals,2014 (pp.34-39). Proceedings of a meeting held at the FH Bielefeld, Germany. Tam Metin Basılı Bildiri
Özaktan,H., Çakır, B.,  Gül, A., Yolageldi, L., Akbaba M., Fakhraei D., Akat Ş. ve Eryiğit, G. (2015). ‘’The Using possibilities of Bacterial endophytes as biostimulant and biopesticide in cucumber growing.’’ İnternational Symposium 'Microbe-Assisted crop production-opportunites, challenges and needs. 23-25 November, Vienna-Austria Poster Bildiri
Özaktan,H., Çakır, B.,  Gül, A., Yolageldi, L., Akköprü A.,  Akbaba M., Fakhraei D. ve Eryiğit, G. (2015).’’Endophytic bacteria mediated resistance in cucumber plants to Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum and Pseudomonas syringae pvlachrymans.’’ The ‘’Principal mode of action’’ of micro-organisms as agents between fertilization and plant protection. 12-13 March, Berlin –Germany. Poster Bildiri
Akkoprü, A., Ozaktan, H., Akbaba, M., Gul, A., Cakir, B ve Yolageldi, L. (2016). ‘’Effect of Endophytic Bacteria on Angular Leaf Spot Caused by Pseudomonas syringae pvlachrymans and Marketable Yield of Cucumber.’’3rd International Symposium on Biological Control of Plant Bacterial Diseases, 11-13 April 2016, Belgrad, SırbıstanSözlü bildiri
Ozaktan, H., Ceyhan, B., ve Akbaba, M. (2016). ‘’Biological Control of Bacterial Fruit Blotch of Watermelon (Acidovorax citrulli) by Endophytic Bacteria.’’ 3rd International Symposium on Biological Control of Plant Bacterial Diseases, 11-13 April 2016, Belgrad, Sırbıstan, Poster Bildiri
Özaktan, H., Güneyi, P., Akbaba, M. ve Karsavuran, Y (2016). ‘’Using of endophytic bacteria for biological control of potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) and plant growth promotion.’’ Transferring knowledge of tri-trophic interaction to field applicationof microbes. Abstract Book, P 13, 29-30 September, Bielefeld- Germany. Sözlü Bildiri
Jacobs, S., Özaktan, H., Akbaba, M., Akköprü, A., Kleeberg I, and Schikora A. 2017. ‘’Biocontrol of plant bacterial diseases using licorice extract with new controlled release formulation’’. 15th Congress Of The Mpu Plant Health Sustaınıng Medıterranean Ecosystems, 20/23 June 2017, Cordoba/ Spain, Poster Bildiri
Özaktan, H. and Akbaba, M., (2017). The big threat for sweet cherry production in Turkey: Identification of causal agents of Bacterial canker. 15th Congress Of The Mpu Plant Health Sustaınıng Medıterranean Ecosystems, (20/23 June 2017, Cordoba/ Spain, Poster Bildiri
Özaktan, H., Eryigit, G and Akbaba, M., (2017)Investigation on the susceptibility of tomato and pepper cultivars to Xanthomonas euvesicatoria strains causal agent of bacterial spot disease. 1st Annual Conference of the COST Action CA16107 EuroXanth on “Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe’’.  (13/15 December 2017, Coimbra/Portugal, Poster Bildiri 
Bilgin, N.A., Şen, F., Yağmur, B., Özaktan, H. and Akbaba, M. (2018). The first findings to fruit characteristics of nutrient and PGPR applications on chandler walnut variety. Bağdatlı, M.C., Kalıpcı E. and Şahinkaya S., (Ed.), Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (pp.770-775), ICAFOF-2018 Çeşme-İzmir, Turkey. Tam Metin Basılı Bildiri

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Özaktan, H., Gül, A., Çakır, B., Yolageldi, L., Akköprü A., Fakhraei, D., Akbaba, M. ve Akat, Ş (2014). ‘’Hıyar Bitkilerinden İzole Edilen Endofitik Bakterilerin Biyokontrol Ve Bitki Gelişimine Etkilerinin Değerlendirilmesi’’, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Türkiye. Sözlü bildiri
Özsarı P, Akbaba M, Özaktan, H. ve Karsavuran, Y  (2016). ‘’Leptinotarsa Decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel Endofitlerin Kullanılması.’’ Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P 97, Konya, Türkiye. Sözlü bildiri
Akbaba, M., Şahin, M., Akpınar, J. ve Özaktan, H (2016). ‘’Ayvada Yanıklığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Tanısı.’’ Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P 706, Konya, Türkiye. Poster bildiri
Akbaba, M., Ateş, G. ve Özaktan, H  (2016). ‘’Bazı Mikrobiyal Ürünlerin Hıyar Bitkisinde Fide Gelişimi Üzerine Etkileri’’. Türkiye 6. Bitki Koruma KongresiBildiri Özetleri Kitabı, P 167, Konya, Türkiye. Poster bildiri
Özaktan,H., Akköprü A. ve Akbaba M. (2015) ‘’ Bazı Sebze Türlerinde Görülen Önemli Bakteriyel Hastalıklar’’ Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 Yılı Bölge Grup Toplantısı Bildirileri, Sayfa 29Tam Metin Basılı Bildiri
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
  1.  
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
  1. 2012-2015 “Bakteriyel Endofitlerin Hıyar Yetiştiriciliğinde Biyogübre Ve Biyopestisit Olarak Kullanılma Olanakları” konulu ve AB COST FA1103 no.lu Aksiyon kapsamında sunulan TUBİTAK COST 111 O505 ( (Bursiyer).
  2. 2012-2016 ‘’Mısır (Zea mays L.) Tohumlarındaki Bazı Hastalık Etmenlerinin Saptanması Ve Ozon Teknolojileri Kullanılarak Dezenfeksiyonu Üzerinde Araştırmalar’’konulu, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen 2012-ZRF-038 No'lu proje (Araştırmacı).
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
  1. 2014-2016 Türkiye Fitopatoloji Derneği Yönetim Kurulunda (Yazman)
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4070
Belgegeçer
:
E-posta
:
mustafa.akbaba@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: