Mustafa Dal

Mustafa Dal

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:mustafa.dal@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Çocuk Gelişimi Programı
İdari Görevler
:
IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.), IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.), IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(Program Başkanı)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Okul Öncesi Eğitimde Yönetim, Eğitim Denetimi, Çocuk Oyunları, Okul Öncesinde Müzik Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği, Researcher: Social Science Studies, Cilt 6, Sayı 3, 2018
2. Classroom management strategies used to deal with unwanted behaviors encountered by pre-school teacherspOkul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri, Journal of Human Sciences, Cilt 15, Sayı 2, 2018
3. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği, Researcher: Social Science Studies, Cilt 5, Sayı 4, 2017
4. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Cilt , Sayı , 2014
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Atatürk İletişim Dergisi, Cilt , Sayı 14, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04.05.2018
2. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 02.11.2017
3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Baş Etmede Kuallandıkları Sınıf Yönetimi Staratejileri, 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
4. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği, 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları., 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 10.05.2014
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Avrupa Birliği, Uzman, özellikle kız çocuklarının okullaşması projesi,
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2017-2018
2. PSİKODRAMA UYGULAMALARI, Önlisans, 2017-2018
3. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2017-2018
4. ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA, Önlisans, 2017-2018
5. AİLE EĞİTİMİ, Önlisans, 2017-2018
6. DAVRANIŞ YÖNETİMİ, Önlisans, 2017-2018
7. ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA, Önlisans, 2017-2018
8. ÖZEL EĞİTİM, Önlisans, 2017-2018
9. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2017-2018
10. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2017-2018
11. ÇOCUK VE DRAMA, Önlisans, 2017-2018
12. SEMİNER, Önlisans, 2016-2017
13. SEMİNER, Önlisans, 2015-2016
14. SEMİNER, Önlisans, 2014-2015
15. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2016-2017
16. ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA, Önlisans, 2016-2017
17. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2016-2017
18. ÇOCUK VEÇEVRE, Önlisans, 2016-2017
19. MESLEK ETİĞİ, Önlisans, 2016-2017
20. ÇOCUKLA İLETİŞİM, Önlisans, 2016-2017
21. ÇOCUK VE DRAMA, Önlisans, 2016-2017
22. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2016-2017
23. SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME, Önlisans, 2016-2017
24. ÖZEL EĞİTİM 1, Önlisans, 2016-2017
25. EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME, Önlisans, 2015-2016
26. ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA, Önlisans, 2015-2016
27. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2, Önlisans, 2015-2016
28. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1, Önlisans, 2015-2016
29. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2015-2016
30. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2015-2016
31. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2015-2016
32. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1, Önlisans, 2014-2015
33. EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME, Önlisans, 2014-2015
34. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2014-2015
35. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2014-2015
36. ÇOCUK GELİŞİMİ 2, Önlisans, 2014-2015
37. ÇOCUK GELİŞİMİ 1, Önlisans, 2014-2015
38. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2014-2015
39. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Önlisans, 2013-2014
40. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Önlisans, 2010-2011
41. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2011-2012
42. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2013-2014
43. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ, Önlisans, 2012-2013
44. ÖZEL EĞİTİM 1, Önlisans, 2011-2012
45. ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK, Önlisans, 2011-2012
46. ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK, Önlisans, 2012-2013
47. ÇOCUK VE ÇEVRE, Önlisans, 2012-2013
48. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2012-2013
49. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2013-2014
50. ÇOCUK VE OYUN, Önlisans, 2011-2012
51. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2012-2013
52. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2013-2014
53. ÇOCUK VE MÜZİK, Önlisans, 2010-2011
54. ÇOCUK VE DRAMA, Önlisans, 2011-2012
55. ÇOCUK VE DRAMA, Önlisans, 2012-2013
56. ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA, Önlisans, 2012-2013
57. ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA, Önlisans, 2013-2014
58. ÇOCUK GELİŞİMİ 2, Önlisans, 2010-2011
59. ÇOCUK GELİŞİMİ 2, Önlisans, 2011-2012
60. ÇOCUK GELİŞİMİ 2, Önlisans, 2012-2013
61. ÇOCUK GELİŞİMİ 2, Önlisans, 2013-2014
62. ÇOCUK GELİŞİMİ 1, Önlisans, 2010-2011
63. ÇOCUK GELİŞİMİ 1, Önlisans, 2011-2012
64. ÇOCUK GELİŞİMİ 1, Önlisans, 2012-2013
65. ÇOCUK GELİŞİMİ 1, Önlisans, 2013-2014
66. SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER, Önlisans, 2010-2011
67. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ, Önlisans, 2010-2011
68. SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME, Önlisans, 2011-2012
69. SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME, Önlisans, 2012-2013
70. SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME, Önlisans, 2013-2014
71. PSİKOLOJİYE GİRİŞ, Önlisans, 2010-2011
72. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1, Önlisans, 2013-2014
73. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1, Önlisans, 2012-2013
74. EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME, Önlisans, 2011-2012
75. EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME, Önlisans, 2012-2013
76. EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME, Önlisans, 2013-2014
77. AİLE EĞİTİMİ, Önlisans, 2012-2013
Ödüller:
Üyelikler:
1. EYED-DER, Üye, 2014
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3134
Belgegeçer
:
E-posta
:
mustafa.dal@igdir.edu.tr
Web Site
:
mustafa.dal@igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Merkezi Derslik Binası Kat:4 Merkez/IĞDIR