Mustafa Dal

Mustafa Dal

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:mustafa.dal@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çocuk Gelişimi Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı
Doktora
:
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Okul Öncesi Eğitimde Yönetim, Eğitim Denetimi, Çocuk Oyunları, Okul Öncesinde Müzik Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ADA SÜKRÜ,KÜÇÜKALI RIDVAN,AKAN DURDAGI,DAL MUSTAFA (2014). Okul Öncesi Egitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. Middle Eastern & African Journal of Educational Research (Yayın No: 2572475)

Dal, M. 2017. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği. Researcher: Social Science Studies. 5(4),  521-531

Hakan İRAK, Raci TAŞCIOĞLU, Mustafa DAL, Yunus TUNÇ (2017). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Atatürk İletişim Dergisi, 14,(187-202).

Dal, M., Akan, D. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri International Journal of Human Sciences. Volume 15,Issue 2, Year: 2018 

Y TUNÇ, M DAL. (2018) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. Researcher: Social Science Studies 6 (3), 377-403

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

İrak, H., Taşçıoğlu, R., Dal, M. ve Tunç, Y. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu. Sözlü Sunum. 02-03.11.2017

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Dal, M., Akan, D. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Baş Etmede Kuallandıkları Sınıf Yönetimi Staratejileri. 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Sözlü Sunum. 9-11 Ekim 2017.

Dal, M. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği. 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Sözlü Sunum. 9-11.10.2017.

İrak, H., Taşçıoğlu, R., Dal, M. ve Tunç, Y. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu. Sözlü Sunum. 02-03.11.2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

ADA SÜKRÜ,KÜÇÜKALI RIDVAN,AKAN DURDAGI,DAL MUSTAFA (2014). Okul Öncesi Egitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. 10 Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,Siirt.Mayıs,2014

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Özellikle Kız Çocuklarının Okullaştırılması Projesi. (Uzman) 2012

 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Önlisans
(2015-2016) ÇOCUK EDEBIYATI VE MEDYA Türkçe 1
(2013-2014) OKULÖNCESI EGITIM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Türkçe 6
(2015-2016) ÖGRENME VE ÖGRETME TEKNIKLERI Türkçe 1
(2015-2016) EGITIMDE ARAÇ GEREÇ GELISTIRME Türkçe 1
(2015-2016) OKULÖNCESI EGITIM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Türkçe 1
(2015-2016) OKULÖNCESI EGITIM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Türkçe 1
(2015-2016) ÇOCUK VE OYUN Türkçe 1
(2014-2015) OKULÖNCESI EGITIM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Türkçe 6
(2014-2015) EGITIMDE ARAÇ GEREÇ GELISTSRME Türkçe 3
(2014-2015) ÇOCUK VE OYUN Türkçe 3
(2014-2015) ÇOCUK VE MÜZIK Türkçe 2
(2014-2015) ÇOCUK GELISIMI 2 Türkçe 3
(2014-2015) ÇOCUK GELISIMI 1 Türkçe 3
(2014-2015) ÖGRENME VE ÖGRETME TEKNIKLERI Türkçe 2
(2013-2014) ARASTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI Türkçe 2
(2013-2014) ÖGRENME VE ÖGRETME TEKNIKLERI Türkçe 2
(2013-2014) ÇOCUK VE MÜZIK Türkçe 2
(2013-2014) SANAT ETKINLIKLERINI IZLEME Türkçe 2
(2013-2014) ÇOCUK VE OYUN Türkçe 3
(2013-2014) EGITIMDE ARAÇ GEREÇ GELISTSRME Türkçe 3
(2013-2014) ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Türkçe 3
(2013-2014) ÇOCUK GELISIMI 2 Türkçe 3
(2013-2014) ÇOCUK GELISIMI 1 Türkçe 3

Ödüller:
Üyelikler:

EYED-DER (Üye) 2014

Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3134
Belgegeçer
:
E-posta
:
mustafa.dal@igdir.edu.tr
Web Site
:
mustafa.dal@igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Merkezi Derslik Binası Kat:4 Merkez/IĞDIR