Mustafa HAMAMCI

Mustafa HAMAMCI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 00 10

E-mail:mustafa.hamamci@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm
:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR./
Yüksek Lisans
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Consideration of Step Over Ratio in Optimisation of Cutting Parameters for Surface Roughness During High Speed Machining, Journal of the Balkan Tribological Association, Cilt 21, Sayı 4, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. THERMAL SHOCK ANALYSIS OF STEEL PLATE, 3. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), 17.09.2018
2. INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MICROMECHANICAL PROPERTIES OF FUNCTIONALLY GRADED Fe/B4C MATERIALS AFTER DIFFERENT THERMAL CYCLES, IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM, 06.09.2018
3. Demir Matrisli Bor Takviyeli Kompozitlerin (Fe/B) Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının İncelenmesi, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11.10.2017
4. Friction and Wear Characteristics of Fe/B4C-Fe/B Composites Produced by In-Situ Method, 9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), 13.09.2017
5. Microstructural Properties and Impact Behaviours of B4C Particle Reinforced Iron Matrix Composites, 9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), 13.09.2017
6. Study on The Effect of Vibration on Surface Quality When High Speed Machining of H13 Tool Steel, 3rd International Symposium on InnovativeTechnologies in Engineering and Science, 03.06.2015
7. AISI H13 Takım Çeliğini Yüksek Hızlı İşleme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüzey Pürüzlülüğü Tahmini, 16th International Conference on Machine Design and Production, 30.06.2014
8. Yüksek Hızlı Talaşlı İşlemede Yüzey Kalitesinin İyileştirilmesi, 1st International Symposium on InnovativeTechnologies in Engineering and Science, 07.06.2013
9. Farklı Sinterleme Sıcaklıklarında Üretilmiş Fe B4C B Kompozitlerin Metalografik Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, 06.04.2016
10. Experimental Investigation of Microstructural and Micromechanical Properties of Fe B4C Fe B Functionally Graded Materials, 14th International Symposium on Functionally Graded Materials, Multiscale Multifunctional Structures, 18.09.2016
11. Fe B4C B Kompozitlerin Üretiminde Sinterleme Süresinin Metalografik ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması, 16th International Materials Symposium, 12.10.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Yüksek Hızlı Frezeleme Teknolojisinde Kesme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 07.11.2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. -Tübitak 1001, Bursiyer, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Fe/B4c-B Kompozit Yapıların Üretimi, Metalografik Ve Termo-Mekanik Davranışlarının İncelenmesi, 01.03.2018
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Yüksek Hızlı İşlemede Kesme Parametrelerinin Yüzey Kalitesi Açısından Optimizasyonu, 26.04.2013
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, FE MATRİSLİ B B4C TAKVİYELİ FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ KOMPOZİTİN ÜRETİMİ İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU, 21.03.2014
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
1. Triboloji Derneği, Üye, 2015
Harici Tel.
:
0476 223 00 10
Dahili Tel.
:
4439
Belgegeçer
:
E-posta
:
mustafa.hamamci@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: