Mustafa Özyürek

Mustafa Özyürek

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:mustafa.ozyurek@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
İnönü Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Eğitimci: Nakiye Elgün”, Atatürk Dergisi, III/2, Erzurum, Aralık 2014, s. 29-46

2-“Sosyolog ve Gazeteci Yönüyle Necmettin Sadık Sadak”, Atatürk Dergisi, IV/2, Erzurum, Aralık 2015, s. 81-97

3-“İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Silahsızlanma Yolunda Önemli Bir Adım: Washington Deniz Konferansı 1921-1922”, The Journal of Academic Social Science Studies, No: 49, Elazığ, Eylül 2016, s. 391-401

4- “II. Dönem TBMM’deki Sivas Milletvekilleri ve Faaliyetleri”, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume: 7, Ahlen/Germany, 2016, s. 142-159

5-“Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Japonya İlişkileri Çerçevesinde Japon Prensi Takamatsu’nun Türkiye Ziyareti”, Atatürk Dergisi, V/2, Erzurum, Aralık 2016, s. 15-28

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Milli Mücadele Döneminde İstanbul Basınının Anadolu’dan Haber Alma Kaynakları”, Atatürk Araştırma Merkezi Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu 19-21 Ekim 2016, Elazığ.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
  1.  
Verilen Dersler:

1- Tarih Metodolojisi ve Bibliyografya I-II (Lisans)

2- Osmanlı Paleografyası I-II (Lisans)

3- Osmanlı Arşiv Vesikaları (Lisans)

4- Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları (Yüksek Lisans)

5- Türkiye-AB İlişkileri (Yüksek Lisans)

6- Nutuk ve Temel Öğretileri (Yüksek Lisans)

7- Atatürk İlke ve İnkılâpları (Yüksek Lisans)

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4693
Belgegeçer
:
E-posta
:
mustafa.ozyurek@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. Suveren Köyü/IĞDIR