Namık Kılınç

Namık Kılınç

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:namik.kilinc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Kimya/Biyokimya
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Enzim, Enzim Saflaştırma, İnhibisyon, Docking
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Some Anti-Inflammatory Agents Inhibit Esterase Activities of Human Carbonic Anhydrase Isoforms I and II: An In Vitro Study, Chemical Biology Drug Design, Cilt 86, Sayı 4, 2015
2. Influence of pesticide exposure on carbonic anhydrase II from sheep stomach, Toxicology and Industrial Health, Cilt 31, Sayı 9, 2015
3. Effects of glyphosate on juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss Transcriptional and enzymatic analyses of antioxidant defence system histopathological liver damage and swimming performance, Ecotoxicology and Environmental Safety, Cilt 111, Sayı , 2015
4. Mechanism of capsaicin inhibition of aldose reductase activity, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, Cilt 31, Sayı 7, 2017
5. Inhibition behaviours of some phenolic acids on rat kidney aldose reductase enzyme: an in vitro study, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Cilt 32, Sayı 1, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2018
2. The impacts of some metals on the activity of corb gill Umbrina cirrosa Carbonic Anhydrase, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, Cilt 42, Sayı 4, 2014
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Investigation Inhibition Effects of N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) -4 Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline and (E)-N-(4- Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Derivatives on the Aldose Reductase Enzyme and Determination of Enzyme-inhibitor Interaction with Docking Method, lCANAS 2018, 09.05.2018
2. Synthesis of Amides Compounds Containing FuranRings and Their Inhibition Effects on AldoseReductase Enzyme, lCANAS 2018, 09.05.2018
3. Çiğ Sütte Bulunan Brucella Spp. ve Campylobacter Spp.’lerinin Prevalansi ve Antibiyotik Direnci, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04.05.2018
4. Boyar Madde İçeren Atik Sularin Arıtımında Kullanılan İleri̇ Oksi̇dasyon Prosesleri, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04.05.2018
5. Characteristics of Drinking Water and Public Health Effects., IV. International Multidisciplinary Congress ofEurasia, 23.08.2017
6. Developments in Autoımmune Dıseases Mechanisms And Laboratory Diagnostıc Tests, II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE), 09.10.2017
7. Waste Disintegration Phases and Leachate Formation in Solid Waste Regular Landfills, II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE), 09.10.2017
8. Gastroenteritis Zoonosis Campylobacter, II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE), 09.10.2017
9. Importance of Microorganisms Living in Extreme Environments, II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE), 09.10.2017
10. Inhibition Effects and Molecular Docking Studies of Novel Aldose Reductase Inhibitory Class N-Benzyl-4-Methoxyaniline Derivatives, IV. International Multidisciplinary Congress of Euraisa (IMCOFE’xx17), 23.08.2017
11. Composting in Waste Management, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23.08.2017
12. Biosorption method and biosorbents for dye removal fromindustrial wastewater A Review, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’xx2016 ), 14.10.2016
13. BRUCELLOSIS GLOBAL PROBLEM A REVIEW, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE'2016 ), 14.10.2016
14. The Effects of Different Iron Concentrations on Rat Heart Antioxidant Enzymes, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 14.05.2014
15. Some Cardiovascular Therapeutics Inhibit Human Erytrocyte Carbonic Anhydrase, The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), 11.04.2012
16. In Vitro Inhibition Effects of Some Antiinflammatory Agents on Human Erytrocyte Carbonic Anhydrase, The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), 11.04.2012
17. Aldose reductase inhibitory effects of some phenolic acids, 13th lbn Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry, 14.02.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Bazı Metallerin Minekop (Umbrina Cirrosa) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi 2012 Kongresi, 06.06.2012
2. KAPSAİSİN İN SIÇAN KALP KARACİĞER BÖBREK ve BEYİN DOKULARINDAKİ ALDOZ REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos Çanakkale, 23.08.2015
3. Aldoz Redüktaz Enziminin Koyun Böbreğinden Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Bazı Fenolik Bileşiklerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, KROMATOGRAFİ 2015 15. ULUSAL KROMATOGRAFİ KONGRESİ, 08.04.2015
4. Sığır Böbreğinden Aldoz Redüktaz AR Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Kromatografi 2013 Kongresi, 19.06.2013
5. Bazı Anestezik İlaçların Fare Böbreğinden Saflaştırılan Aldoz Redüktaz AR ve Sorbitol Dehidrogenaz SDH Enzimleri Aktiviteleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi, 1.İlaç Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 29.03.2013
6. Koyun Mide Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, XI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 07.09.2011
7. Koyun mide dokusundan saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, 25. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27.06.2011
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Alkali Sucul Çevrelerde Yaşayan Küflerin Antimikrobiyal ve Enzimatik Aktivitelerinin Araştırılması., 22.12.2017
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl)-4- Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline ve (E)-N-(4-Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Ana İskeletini Oluşturan Bileşiklerin ve Türevlerinin Aldoz Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi ve Enzim-İnhibitör Etkileşimlerinin Docking Yöntemiyle Belirlenmesi, 01.11.2017
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, HESAPLAMALI KİMYA LABORATUVARI, 07.04.2016
4. ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Bazı Hayvansal Dokulardan Aldoz Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, 02.01.2012
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Bazı Hayvansal Dokulardan Aldoz Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, 02.01.2012
Hakemlikler:
1. Journal of The Institute of Science and Technology, EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM, TÜRKİYE
2. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, SCI-Expanded, FRANSA
Verilen Dersler:
1. TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II, Önlisans, 2018-2019
2. BİYOTEKNOLOJİ, Önlisans, 2018-2019
3. BİYOKİMYA, Önlisans, 2018-2019
4. REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI, Yüksek Lisans, 2018-2019
5. Biyokimya, Önlisans, 2017-2018
6. Klinik Biyokimya, Önlisans, 2017-2018
7. BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, Önlisans, 2016-2017
8. BİYOKİMYA, Önlisans, 2016-2017
9. KLAVYE TEKNİKLERİ II, Önlisans, 2016-2017
10. KLAVYE TEKNİKLERİ, Önlisans, 2016-2017
11. TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, Önlisans, 2016-2017
12. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, Önlisans, 2016-2017
13. Beslenme İlkeleri, Önlisans, 2016-2017
14. Yaşlıda Beslenme İlkeleri, Önlisans, 2016-2017
15. BİLGİSAYAR VE KLAVYE ÖĞRETİMİ - II, Önlisans, 2015-2016
16. GIDA HİJYENİ VE KONTROLÜ, Önlisans, 2015-2016
17. BİYOKİMYA, Önlisans, 2015-2016
18. BİLGİSAYAR VE KLAVYE ÖĞRETİMİ-I, Önlisans, 2015-2016
19. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, Önlisans, 2015-2016
20. BİYOTEKNOLOJİ, Önlisans, 2015-2016
21. TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Önlisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3132
Belgegeçer
:
E-posta
:
namik.kilinc@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır üniversitesi Karaağaç kampüsü Merkezi Derslikler kat-3 No:11