Nihat DEMİRKOL

Nihat DEMİRKOL

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:nihat.demirkol@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tefsir Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diller
:
Arapça
İlgi Alanları
:
Kitab okuma, araştırma yapma, spor yapma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. DEMIRKOL NIHAT (2017). KUR’AN’DA INANÇ, DÜSÜNCE VE IFADE ÖZGÜRLÜGÜ. ILAHIYAT
ARASTIRMALARI DERGISI(8), 45-64. (Kontrol No: 4049997)
2. DEMIRKOL NIHAT (2017). NASR SURESININ TAHLILI. IGDIR ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTE
DERGISI(10), 153-193. (Kontrol No: 4050115)
3. DEMIRKOL NIHAT (2017). SEMANTIK ANALIZ YÖNTEMI AÇISINDAN NASR KELIMESI. IGDIR
ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTE DERGISI(9), 173-189. (Kontrol No: 4050209)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. YURT MEHMET EMIN,DEMIRKOL NIHAT (2017). NASR SÛRESININ “MÜNÂSEBÂTU’L-ÂYÂT VE’SSUVER”
DISIPLINI ÇERÇEVESINDE ANALIZI VE EL-ESMÂU’L-HÜSNÂ’DAN “TEVVÂB” ISMININ
INCELIKLERI. ULUSLARARASI DIN BILIMLERI ÇALISTAYI(1), 397-410.,Doi: 
http://10.29355/iuif.2018.24 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3970984)
2. DEMIRKOL NIHAT,YURT MEHMET EMIN (2017). VELI KAVRAMI ÜZERINE SEMANTIK AÇIDAN BAZI
DEGERLENDIRMELER. ULUSLARARASI DIN BILIMLERI ÇALISTAYI(1), 227-240., Doi:
10.29355/iuif.2018.17 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3971044)
3. BAYRAKTUTAN OSMAN,DEMIRKOL NIHAT (2017). ÂL-I IMRAN 35. AYET BAGLAMINDA ÖZGÜRLÜK
MESELESI. ULUSLARARASI DIN BILIMLERI ÇALISTAYI(1), 539-547., Doi:
http://10.29355/iuif.2018.34 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3868664)

4. Sure-Konulu Tefsir Bağlamında Nisa Suresine Genel Bir Bakış, Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, 09.06.2018
5. Kur’an’ın İnsan Hürriyetine Bakışı, Ulusalararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, 28.09.2018
6. Nezr Kavramı Üzerine Semantik Açıdan Bazı Değerlendirmeler, Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu, 30.11.2018

7. SAHABE VE TABİÎN DÖNEMİNDE KUR’ANÎ BAZI KAVRAMLARA YAPILAN YORUMLARA DAİR DEĞERLENDİRMELER (GARÎBU’L-KUR’AN İLMİ BAĞLAMINDA), ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU, 30.11.2018

8. TÜRKİYE’DEKİ BAZI KADINLARIN TEFSİR ÇALIŞMALARI, ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI, 09.06.2018

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. 21. YÜZYIL MÜSLÜMANLARININ KURTULUŞ REÇETESİ (Nasr Suresi Bağlamında), IĞDIR 20183

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4238
Belgegeçer
:
E-posta
:
nihat.demirkol@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: