Nilgün DEMİREL

Nilgün DEMİREL

Öğr. Gör.

Telefon:

E-mail:nilgun.demirel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İdari Görevler
:
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı/Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı
Lisans
:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora
:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Diller
:
İngilizce, Almanca, Rusça
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Kaygın Erdoğan, Demirel Nilgün, Şahinkaya Erkan (2017). Sarikamis Destinasyonunun Tanitiminin Miyopik Bakis Açisiyla Degerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(3).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Eren, Duygu ve Demirel, Nilgün (2017) Nevşehir bölgesindeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi, Journal of Multidisciplinary Academic Tourism. 

Eren, Duygu ve Demirel, Nilgün (2018) Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma( The Effect Of Emotional Labor Factor On Service Quality: An Investigation On Four-Five Star Hotels In Nevşehir ), :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Kaygın Erdoğan, Demirel Nilgün, Şahinkaya Erkan (2017) Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirlmesi, International West Asia Congress of Tourism Research (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum).

Eren, Duygu ve Demirel Nilgün (2017) Duygusal emek faktörünün hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi: Nevşehir örneği, 2 Uluslararası Iğdır Sempozyumu, (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Demirel, N. (2016). Helal Pazarlama/ Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, Detay Yayıncılık.

Boz, M. ve Demirel, N. (2018). TURİZM PAZARLAMASINDA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM/ Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler -II, Detay Yayıncılık.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Arkeoloji                     Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı

Mitoloji                        Kat Hizmetleri

Sanat Tarihi                 Genel Alan Kontrolü

Turizm Pazarlaması      Mesleki Yabancı Dil

Önbüro Hizmetleri

Türkiye Müzeleri ve Antik Kentleri

Yiyecek İçecek Servisi

Dekorasyon Hizmetleri

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
3041
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
nilgun.demirel@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: