Nusret YILMAZ

Nusret YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:7629

E-mail:nusret.yilmaz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi - 1996
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2013
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - 2017
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Dil, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mitoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- YILMAZ, Nusret (2013), SAİT FAİK’İN ŞEHRİ UNUTAN ADAM ADLI ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ,Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 2629-2640, ANKARA-TURKEY 

2- YILMAZ, Nusret; AYDEMİR, Mustafa, (2017), Toplumsal Bellek Bağlamında Sarıkamış Harekatının Türk Romanına Yansıması, Folklor/Edebiyat Cilt:23 sayı:89 2017/1.

3- YILMAZ, Nusret, (2018), DOĞU ANADOLU’YU KONU EDİNEN ROMANLARDA “BİREYSEL VE TOPLUMSAL GERİ KALMIŞLIĞIN İZLERİ”NE YÖNELİK BİR İNCELEME, Turkish Studies Volume 13/5, Winter 2018,  p. 689-708.  ANKARA-TURKEY 

4-Riffaterre’in Göstergebilimsel Yöntemiyle Hilmi Yavuz’un Doğu Şiirleri’ni Bir Okuma Denemesi - Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 18, Nisan / April 2019 Makale / Article: 91-114 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- YILMAZ, Nusret, (2018), KEMAL TAHİR’İN IŞIĞINDA: TÜRKİYE DEFTERİ (1971-1975) DERGİSİNDEKİ AYDIN VE ROMANCI SORUNSALI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s. 270-283.

2- YILMAZ, Nusret, (2017), RECAİZADE MAHMUD EKREM'İN "ARABA SEVDASI" ADLI ROMANINDA İRONİ,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 62, Aralık 2017, s. 354-366.

3- YILMAZ, Nusret, (2017), SELİM İLERİ’NİN “BODRUM DÖRTLEMESİ”NDE BUNALIM EDEBİYATININ İZLERİ,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 63, Aralık 2017, s. 491-503.

4- YILMAZ, Nusret, (2018), “ADA’DAKİ EV” ROMANINDAKİ KARAKTERLERE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 71, Haziran 2018, s. 231-241.

5- YILMAZ, Nusret, (2018), MEHMET RAUF'UN “FERDA-YI GARAM”INA YANSIYAN AŞK, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 66, Mart 2018, s. 245-254.

6- YILMAZ, Nusret, (2018), YABAN İLE ANKARA ROMANLARI ARASINDA DİYALOJİK BİR OKUMA, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, Nisan 2018, s. 269-279. 

7- YILMAZ, Nusret, AYDEMİR, Mustafa, (2018), BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 22, Nisan 2018, s. 214-231. 

8- YILMAZ, Nusret, (2018), İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 4, Sayı:15, Haziran 2018, s. 130-140. 

9-  YILMAZ, Nusret, (2019), Riffaterre’in Göstergebilimsel Yöntemiyle Hilmi Yavuz’un Doğu Şiirleri’ni Bir Okuma Denemesi, Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 18, Nisan / April 2019 Makale / Article: 91-114

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- YILMAZ, Nusret, AYDEMİR, Mustafa (2014); Nazım Hikmet'in "Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri" Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi III. ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ADES-­‐III) 8–9 Mayıs 2014 KAYSERİ.

2- YILMAZ, Nusret AYDEMİR, Mustafa (2018); BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI, II. Uluslararası ASOS Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017 Alanya/ANTALYA

3- YILMAZ, Nusret (2017); Dursun Akçam’ın Romanlarında Eğitim ve Köy Enstitüleri Gerçeği, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 12-14 mayıs ERZURUM.
4- YILMAZ, Nusret (2017); Roman Aynasında Kuzeydoğu Anadolu Kültürü, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017 IĞDIR.
5- YILMAZ, Nusret (2018); NURULLAH ATAÇ’IN ELEŞTİRİSİNDE ROMAN VE HİKÂYE, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
6- YILMAZ, Nusret (2018); İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
7- YILMAZ, Nusret (2018); Rus İşgalinin Türk Romanına Yansıması, I. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Kongresi, 6-7 Kasım 2018 IĞDIR
8- YILMAZ, Nusret (2018); Ağrı Dağı Efsanesi'ne Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım, I. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Kongresi, 6-7 Kasım 2018 IĞDIR
9- YILMAZ, Nusret, (2019); MEHLİKÂ SULTAN’A ÂŞIK YEDİ GENÇ’TE KOLEKTİF BİLİNÇALTININ İZLERİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019 IĞDIR
10- YILMAZ, Nusret, (2019); BİR RAHATLAMA ARACI OLARAK MİZAH: MEŞHEDİ HİKÂYELERİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019 IĞDIR
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

1- Edebi Eleştiri

2- Folklor Akademi

 

Verilen Dersler:

1-TÜRKÇE KOMPOZİSYON

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
7629
Dahili Tel.
:
7629
Belgegeçer
:
E-posta
:
nusret.yilmaz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: