Oğuz ŞİMŞEK

Oğuz ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:oguz.simsek@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)/
Diller
:
Almanca
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Iğdır da halk takvimi ve halk meteorolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, Cilt , Sayı 33, 1998
2. Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt 5, Sayı 14, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. IĞDIR KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 7, Sayı 8, 2002
2. Tuzluca Kaya Tuzlası, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, 2000
3. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Genel Nüfus Sayımında Ardahan Vilâyeti’nin Nüfus Özellikleri, BELGÜ, Cilt 1, Sayı 1, 2015
4. Türkiye Cumhuriyeti nin İlk Genel Nüfus Sayımında Ardahan Vilâyeti nin Nüfus Özellikleri, BELGÜ, Cilt 1, Sayı 1, 2015
5. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrenci Profili Üzerine Bir Araştırma, BELGÜ, Cilt 2, Sayı 3, 2016
6. Nahcivanın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Cilt , Sayı 6, 2010
7. Çıldır ve Aktaş Gölleri Havzasında Bazı Coğrafi Gözlemler, BELGÜ, Cilt 3, Sayı 4, 2019
8. ÜLKEMİZE YÖNELİK GÖÇLERE BİR ÖRNEK AHISKA TÜRKLERİ, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 11, Sayı 15, 2006
9. Iğdır İlinin Turizm Potansiyeli, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı 3, 2009
10. TUZLUCA İLÇESİ’NDE NÜFUSUN GELİŞİMİ, KAF Dağı, Cilt 1, Sayı 2, 2016
11. Tebriz Şehrinin Coğrafi Özellikleri ve Tebriz Şehrinin Ortaya Çıkışı, KAFDAĞI, Cilt , Sayı 1, 2016
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. J. J. FRİEDRİCH WİLHELM PARROT VE AĞRI DAĞI, 4. Uluslararası Türk Şöleni, 17.05.2016
2. Türkiye jeopolitiğinde Iğdır İlinin Jeopolitik ve Stratejik Önemi, Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu, 05.11.2015
3. Coğrafi Tarihi ve Siyasi Özellikleri Bakımından Aras Irmağı, Tarih ve Kültür Ekseninde Orat Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17.11.2016
4. TARİHİ VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE AZERBAYCAN SINIRI, I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, 12.05.2016
5. KONGRELER ÖNCESİ ARDAHAN’DA İDARİ ve DEMOGRAFİK YAPI, 100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu, 20.02.2019
6. TUZLUCA İLÇESİNDE KÖY VE MEVKİ ADLARININ KAYNAKLARI, Iğdır Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
7. Iğdır İlinde Nüfusun Genel Özellikleri, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
8. J J FRİEDRİCH WİLHELM PARROT VE AĞRI DAĞI, 4. Uluslararası Türk Şöleni, 17.05.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. TUZLUCA, ERZURUM 20191
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Moğolistan Selenge Vadisi Yüzey Araştırması ( Selenge Valley Survey Research), 18.04.2017
2. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması, 18.08.2017
3. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması., 14.08.2017
4. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması , 21.09.2016
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Akçakale Adası Tarihsel Araştırmaları , 02.10.2015
6. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Şanlıurfa İli ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması, 30.01.2015
7. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Erzurum Erzincan illeri ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları, 12.08.2015
8. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Ardahan İli Kültürel Mirası, 01.01.2015
Hakemlikler:
1. ANASAY, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
2. BELGÜ, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. BÖLGESEL ve KENTSEL PLANLAMA, Lisans, 2017-2018
2. TURİZM ve ULAŞIM COĞRAFYASI, Lisans, 2017-2018
3. EKONOMİK COĞRAFYA, Lisans, 2017-2018
4. COĞRAFYAYA GİRİŞ, Lisans, 2017-2018
5. SANAYİ COĞRAFYASI, Lisans, 2016-2017
6. NÜFUS COĞRAFYASI, Lisans, 2016-2017
7. Tarım Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
8. NÜFUS COĞRAFYASI, Lisans, 2015-2016
9. SANAYİ COĞRAFYASI, Lisans, 2015-2016
10. SANAYİ COĞRAFYASI, Lisans, 2015-2016
11. AVRUPA COĞRAFYASI, Lisans, 2016-2017
12. EKONOMİK COĞRAFYA, Lisans, 2016-2017
13. JEOPOLİTİK, Lisans, 2016-2017
14. COĞRAFYAYA GİRİŞ, Lisans, 2016-2017
15. Jeopolitik, Lisans, 2015-2016
16. Coğrafyaya Giriş, Lisans, 2015-2016
17. Tarihi Coğrafya, Lisans, 2014-2015
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4605
Belgegeçer
:
E-posta
:
oguz.simsek@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: