Osman Doğan BULUT

Osman Doğan BULUT

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:osman.dogan.bulut@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarım Ekonomisi Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Akdeniz Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doktora
:
Akdeniz Üniversitesi - Devam Ediyor.
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Paksoy, M., Bulut, O. D., Bilici, T., 2016. Social and Economic Characteristic of Local Communities and Their Attitudes Towards the Mardin Ilisu Dam and Hydroelectric Power Plants (HPP) Project.  The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, Volume: 30, Number: Special Issue; 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 158-164.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

İkikat Tümer, E., Bulut, O. D., Şeker, E., 2017. Tüketicilerin Maraş Tarhanası Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi; Kahramanmaraş İli Örneği. Atatürk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 48(2):87-92. Erzurum/TÜRKİYE

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Bulut, O. D., Paksoy, M., 2017. Role of the Cooperatives on Raw Milk Marketing, A Case Study of Aksaray Province. 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park. November 1-5. Konya/TURKEY

Ertürk, Y. E., Bulut, O. D., 2017. Milk and Milk Products Marketing Channels in Turkey. 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park. November 1-5. Konya/TURKEY

Karadağ Gürsoy, A., Bulut, O. D., Ertürk, Y., 2017. Bovine Dairy Farming in Igdir Province. 4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park. November 1-5. Konya/TURKEY

Paksoy, M., Bulut, O. D., 2017. Contribution of Livestock Cooperatives on Rural Development; A Case Study for Province of Aksaray, Turkey. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Science’s. 10-14 May. Belgrade/SERBIA

Paksoy, M., Bulut, O. D., 2017. Rural Development Investments Support Program (RDISP); A Case Study for Province of Kahramanmaras, Turkey. 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment.10-12 August. SoloCity/INDONESIA

İkikat Tümer, E., Bulut, O. D., Paksoy, M., Gökgöz, S., 2017. An Analysis of the Farmers’ Concern on Environmental Issues: A Case Study in Konya. 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment.10-12 August. SoloCity/INDONESIA

İkikat Tümer, E., Bulut, O. D., Paksoy, M., Kutlu, A., 2017. Forest Villagers and Rural Tourism: The Case of Kahramanmaras Province; Central District. 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment.10-12 August. SoloCity/INDONESIA

İkikat Tümer, E., Bulut, O. D., Akbay, C., Sagir, E., 2017. Attitude and Behaviours of Consumers About Recycling; A Case Study of Kahramanmaras Province, Turkey. Ecology Symposium, 11-13 May. Kayseri/TURKEY

İkikat Tümer, E., Bulut, O. D., Dutlu, E., 2017. Recycling of Vegetable Oil of Consumers, A Case Study of Kahramanmaras Province, Turkey. Ecology Symposium,  11-13 May. Kayseri/TURKEY

İkikat Tümer, E., Bulut, O. D., 2017. The Effective Factors on Tarhana Consumption in Kahramanmaras Province. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May. Tekirdağ/TURKEY

Paksoy, M., Bulut, O. D., B. Turkmen., 2016. Socio-Economic Structure of Beekeeping Enterprises in Mugla Province. 5th International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress. 1-5 November, Mugla/TURKEY    

Paksoy, M., Uslu, Ö. S., Bulut, O. D., 2016. Social and Economic Aspects of Dairy Goat Farms: Case of Kahramanmaras Province. 12th International Conference on Goats, 25-30th September, Antalya/TURKEY

Bulut, O. D., Kutlar, İ., 2016. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Projelerininin İncelenmesi; Burdur İli Örneği. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, ISBN 978-9944-452-94-6, Cilt 3: S:2099

Kutlar, İ., Bulut, O. D., 2015. Nevşehir İlinin Tarımsal Yapısı ve Gelişimi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir/TÜRKİYE.

Kutlar, İ., Bulut, O. D., 2015. Nevşehir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir/TÜRKİYE.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Paksoy, M., Tan, M. ve Bulut, O. D., 2016. Adana İlinde Turunçgil İhracatı Yapan Firmaların Pazarlama Yapısı ve Sorunları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, ISBN:978-9944-452-92-2, Cilt 2: S:1329-1334.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4015
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
osman.dogan.bulut@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü