Özkan Aydar

Özkan Aydar

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:ozkan.aydar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Sosyoloji Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi-2005
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2010
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2016
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AYDAR, Özkan, "Osmanlı Devleti'nde İlk Sosyalizm Tartışmaları ve İlk Sosyalist Örgütlenmeler", Atatürk Dergisi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cilt:4 Sayı:2, Aralık 2015, ss. 51-81.

AYDAR, Özkan, "Osmanlı Üretim İlişkileri Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım: Hikmet Kıvılcımlı Örneği", Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 2, (June 2018), 262-276.

AYDAR, Özkan, GÜNEŞ, M., AKYILDIZ A., "Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti", Mavi Atlas, 6(2)/2018: 154-169.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AYDAR, Özkan, "Erzurum Alışveriş Merkezi Tüketici Profilinin ve Davranışlarının Tespitine Yönelik Alan Araştırması" (A Fieldwork to Detect The Consumer Profiles and Behaviors in The Erzurum Shopping Center), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:47, Aralık 2011, ss. 15-28. 

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

AYDAR, Özkan,"The Effect of Neoliberal Economic Policies on The Relations of Productions: The Case of Bogatepe Village", International Symposium of Local Artisanal Cheeses in Turkey and the World: The Use of Geographical Indication for “Kars Kaşarı” Cheese, July 15-17, 2016 Kafkas University, Kars, Turkey

AYDAR, Özkan,"Geographical Indications as a New Rural Development Tool: “Iğdır Apricot” as an Example of Obtaining Potential Geographical Indications", II. International Symposium, October 9-11, 2017 Iğdır, Turkey.

AYDAR, Özkan, "Tüketici Davranışlarına Etkisi Bakımından Kitlesel Tüketimin Yeni Adresi Alışveriş Merkezleri", I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı, 2013, ss. 579-587.

AYDAR, Özkan, "First Socialism Discussion and First Socialist Organisations in The Ottoman Empire", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia, September 11-14, 2014.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Manav N., AYDAR Ö., G. ARIK T., Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası, Hiperyayın, İstanbul 2017.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

AYDAR, Özkan, "Mehmet Ali Şevki", Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar (Ed. Karaca,N., Aksakal, E.), Çizgi Kitabevi, Konya 2019.

AYDAR, Özkan, "Tahsin Demiray", Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar (Ed. Karaca,N., Aksakal, E.), Çizgi Kitabevi, Konya 2019.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

AYDAR, Özkan, Toplumsal Cinsiyet Eğitimi, Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi, AB Birliği, Iğdır Üniversitesi, Iğdır Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle, Iğdır Temmuz 2017. 

Hakemlikler:

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4685
Belgegeçer
:
E-posta
:
ozkan.aydar@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: