Özlem Sökmen Gürçam

Özlem Sökmen Gürçam

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:ozlem.gurcam@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
İktisat Politikası Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Ens./Maliye/Maliye
Doktora
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/MALİYE (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. An overview of the border tourism comparison of Sarp and Dilucu border gates, Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, Cilt 1, Sayı 2, 2014
2. Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 6, 2017
3. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNELİK VERGİ TEŞVİK POLİTİKALARI: TÜRKİYE, TURANSAM, Cilt 9, Sayı 33, 2017
4. Vergi Harcamaları Seçilmiş Bazı OECD Ülke Uygulamaları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2015
5. Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme, Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 7, 2015
6. Sınır Turizmine Genel Bakış Dilucu Sınır Kapısı, Journal of Recreation and Tourism Research, Cilt 1, Sayı 4, 2014
7. Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları İngiltere ABD Avustralya ve Kanada, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-"Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları: İngiltere, ABD, Avustralya, ve Kanada”, Sosyal Bilimlerde Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı-201622-23 Eylül 2016, Uşak.

- “Vergiye Gönüllü Uyum ve Gönüllü Uyumun Mükellef Hakları ile İlişkisi”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 3-6 Kasım 2016, Antalya.

- “Türkiye’de Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma”, ”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 3-6 Kasım 2016, Antalya.

- “Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları: Alican Sınır Kapısı Örneği”, I. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 1-3 Ekim 2015, Kars.

- “Türkiye de Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Açıklarına Ayrılan Kaynakların Gelişimi ve Bütçe Açıkları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi”, Caucasus  and Central Asia in Globalization Process, 2-4 Mayıs, Bakü / Azerbaycan.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği, 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization”, 11.10.2018
2. Yatırım Teşvik Politikalarının Organize Sanayi BölgesiÜzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization”, 11.10.2018
3. GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYE YANSIMASI: IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
4. IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
5. Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma, SCF InternationalConference on Economics and SocialImpacts of Globalization, 05.10.2017
6. VERGİ AFLARININ MÜKELLEFLER ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ, II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28.09.2017
7. Türkiye de Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Açıklarına Ayrılan Kaynakların Gelişimi ve Bütçe Açıkları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi, Kongre, 02.05.2014
8. TUZ MAĞARASININ TURZME KAZANDIRILMASINDA EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL ETKİLER:YÖRE HALKI TUTUMLARI, I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI, 03.07.2017
9. The Role of Incentives in Regional Development: A Research in Iğdır, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
10. Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları Alican Sınır Kapısı Örneği, I. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 01.10.2015
11. TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARI DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR ÇALIŞMA, International Strategic Research Congress, 03.11.2016
12. VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF HAKLARI İLE İLİŞKİSİ, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 03.11.2016
13. SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE MÜKELLEFHAKLARI İNGİLTERE ABD AVUSTRALYA VE KANADA, Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences, 22.09.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

- Socio Economic Strategies: chapter 12: “Taxpayers Rights ın Turkey: An Emprical Study on Income Taxpayers in Eastern Anatolia Region.”, Lambert Academic Publishing. Ed: Ali Rıza Gökbunar, Birol Kovancılar and Selim Duramaz ISBN: 978-3-330-00679-9, 2016.

- 2016 Socio Economic Strategies in Turkey: Chapter 9: “Voluntaru Tax Compliance and The Relation Between The Voluntary Tax Comliance and Taxpayers Rights”, Lambert Academic Publishing. Ed: Mustafa Minyat and Deniz Züngün ISBN: 978-3-330-00763-5

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

- “Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme” (2015), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı: 7, ss: 71-93.

- “Vergi Harcamaları Seçilmiş Bazı OECD Ülke Uygulamaları”, (2015), AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 139-145.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Turizm Ekonomisi,Turizm Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri,İstanbul 2018
2.2017 Socio-Economic Strategies,Effect of Tax Amneties on Taxpayers: Sample on The Province Iğdır,Beau Bassin 2017
3.2016 Socio Economic Strategies in Turkey,Voluntary Tax Compliance and The Relation Between Voluntary Tax Compliance and Taxpayer Rights,Saarbrücken 2016
4.2016 Socio Economic Strategies,Taxpayer Rights In Turkey: An Empirical Study On Income Tax-Payers That Are Active In Eastern Anatolia Region,Saarbrücken 2016
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Vergi Teşvik Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. Mühendislik Ekonomisi, Lisans, 2018-2019
4. İktisadi Büyüme ve Planlama, Lisans, 2018-2019
5. İktisadi Düşünceler Tarihi, Lisans, 2018-2019
6. Mikro İktisat, Lisans, 2018-2019
7. Mikro İktisat II, Lisans, 2018-2019
8. İktisada Giriş II, Lisans, 2018-2019
9. Yönetim Ekonomisi, Lisans, 2018-2019
10. Mikro İktisat I, Lisans, 2018-2019
11. İktisada Giriş I, Lisans, 2018-2019
12. MALİYE POLİTİKASI, Lisans, 2017-2018
13. KAMU MALİYESİ II, Lisans, 2017-2018
14. KAMU MALİYESİ I, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
1. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Bilim - Sanat Ödülleri, Uluslararası ISRC’xx16 Kongresinde Türkiye’xxde Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma Başlıklı Bildiriminiz ile Maliye Anabilim Dalı Alanında En İyi Bildirimler Katagorisinde İkincilik Ödülünü Almayı Hak Kazandınız. Tebrik Eder Başarılarınızın Devamını Dileriz.
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5072
Belgegeçer
:
E-posta
:
ozlem.gurcam@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: