Özlem Sökmen Gürçam

Özlem Sökmen Gürçam

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:ozlem.gurcam@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
İktisat Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İktisat Politikası Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Dumlupınar Üniversitesi
Doktora
:
Dumlupınar Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

- “Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları: İngilitere, ABD, Avustralya ve Kanada.” (2016) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, Sayfa 1989-1999.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-"Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları: İngiltere, ABD, Avustralya, ve Kanada”, Sosyal Bilimlerde Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı-201622-23 Eylül 2016, Uşak.

- “Vergiye Gönüllü Uyum ve Gönüllü Uyumun Mükellef Hakları ile İlişkisi”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 3-6 Kasım 2016, Antalya.

- “Türkiye’de Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma”, ”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 3-6 Kasım 2016, Antalya.

- “Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları: Alican Sınır Kapısı Örneği”, I. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 1-3 Ekim 2015, Kars.

- “Türkiye de Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Açıklarına Ayrılan Kaynakların Gelişimi ve Bütçe Açıkları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi”, Caucasus  and Central Asia in Globalization Process, 2-4 Mayıs, Bakü / Azerbaycan.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

- Socio Economic Strategies: chapter 12: “Taxpayers Rights ın Turkey: An Emprical Study on Income Taxpayers in Eastern Anatolia Region.”, Lambert Academic Publishing. Ed: Ali Rıza Gökbunar, Birol Kovancılar and Selim Duramaz ISBN: 978-3-330-00679-9, 2016.

- 2016 Socio Economic Strategies in Turkey: Chapter 9: “Voluntaru Tax Compliance and The Relation Between The Voluntary Tax Comliance and Taxpayers Rights”, Lambert Academic Publishing. Ed: Mustafa Minyat and Deniz Züngün ISBN: 978-3-330-00763-5

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

- “Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme” (2015), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı: 7, ss: 71-93.

- “Vergi Harcamaları Seçilmiş Bazı OECD Ülke Uygulamaları”, (2015), AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 139-145.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:

“Türkiye'de Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinde Maliye Anabilim Dalı Alanında En İyi Bildirimler Kategorisinde İkincilik Ödülü

Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5072
Belgegeçer
:
E-posta
:
ozlem.gurcam@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: