Rıfat KUVANÇ

Rıfat KUVANÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:rifat.kuvanc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/ARKEOLOJİ PR./
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (DR)/
Diller
:
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. A New Iron Age Chamber Tomb near Çatak, South of Van Lake, ANES, Cilt , Sayı 53, 2016
2. Van Müzesinde Bulunan Kule Biçimli Kemik Objeler Üzerine Gözlemler, Colloquium Anatolicum, Cilt , Sayı 13, 2014
3. A New Part of Horse Trapping Belonging to Urartian King Minua from Adana Archaeology Museum and on Urišḫi-Urišḫusi-Ururda Words in Urartian, Colloquium Anatolicum, Cilt , Sayı 17, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Van Müzesi’nden Ziyafet Sahneli Bir Urartu Amuleti, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Cilt , Sayı 145, 2014
2. Urartu Krallığı’nın İlk Devlet Yatırımı Sardurburç Yapısı Işığında Urartu Taş Ocakçılığına İlişkin Gözlemler, Anadolu Araştırmaları, Cilt , Sayı 20, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Van ili neojen ve pleistosen dönemleri yüzey araştırması-2016, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 07.05.2018
2. Van Bölgesindeki Urartu Merkezlerinde Kullanılan Kayaçlara İlişkin Petrografik Gözlemler, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri/Abstracts of the 70th Geological Congress of Turkey, 10.04.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Zaihina’nın Bronzları Doğubeyazıt Urartu Metal Eserleri,Metal Kaplar,İstanbul 2018
2.Zaiahina’nın Bronzları Doğubeyazıt Urartu Metal Eserleri,Bezemeli ve Figüratif Metal Eserler,İstanbul 2018
3.Zaiahina’nın Bronzları Doğubeyazıt Urartu Metal Eserleri,At Koşum Takımları,İstanbul 2018
4.Zaihina’xxnın Bronzları Doğubeyazıt Urartu Metal Eserleri,Metal Kaplar,İstanbul 2018
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
rifat.kuvanc@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: