Ramazan ARI

Ramazan ARI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:ramazan.ari@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
REKTÖRLÜK(Rektör Danışmanı), TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdürü)
Lisans
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./
Yüksek Lisans
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi İtibariyle Aşk -Fuzûlî Ö, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 20, 2018
2. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ”DUYGU BİRLİĞİ”, The Journal of Social Sciences, Cilt 24, Sayı 24, 2018
3. PALTO’LU HİKÂYELER: ”PALTO” NESNESİ MERKEZİNDE HİKÂYELERİN İNCELENMESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt , Sayı 13, 2017
4. EDEBİYATIN BAŞLADIĞI YER: GEÇ GELEN TREN, Journal of International Social Research, Cilt 10, Sayı 53, 2017
5. Nedim in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik ve Ambivalans, Journal of Turkish Studies, Cilt 10, Sayı 10/16, 2015
6. Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olaylara Tesiri Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği, Journal of International Social Research, Cilt 8, Sayı 39, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KÖTÜ SON’LA NETİCELENEN TAHKİYEVİ METİNLERDE KELEBEK ETKİSİ -YAPRAK DÖKÜMÜ ÖRNEĞİ-, 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 18.05.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olayları Yönlendirici Özelliği Yûsuf u Zelîhâ Hikayesi Örneği, Genç Bilimadamları Sempozyumu, 28.11.2013
2. Nedim'in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı, Seminer: Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı, 07.06.2013
3. Doğu'da İlm-i Belâğat, Belâğat ve Retorik, 13.02.2009
4. Nedim in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı, Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı, 07.06.2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Hikâye Kuran Nesneler,Bir Kadının Kanepelerdeki Hikâyesi,Ankara 2018
2.Türk Dünyasından Halil Açıkgöz e Armağan,Aşk, Kıskançlık ve Merhamet Üçgeninde Yûsuf u Zelihâ Hikayesi,İstanbul 2010
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Avrupa Birliği, Eğitmen, Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar, 19.05.2017
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. MESLEKİ YAZIŞMALAR I, Önlisans, 2018-2019
2. OSMANLI TÜRKÇESİ I, Lisans, 2018-2019
3. TÜRK İSLAM EDEBİYATI, Lisans, 2018-2019
4. TÜRK DİLİ I, Lisans, 2017-2018
5. TÜRK İSLAM EDEBİYATI, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
Üyelikler:
1. Metinbilim Enstitüsü Derneği, Üye, 2011
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4692
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
ramazan.ari@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: