Ramazan ARI

Ramazan ARI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:ramazan.ari@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
REKTÖRLÜK(Rektör Danışmanı), TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdürü)
Lisans
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./
Yüksek Lisans
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı ABD
Doktora
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı ABD
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi İtibariyle Aşk -Fuzûlî Ö, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 20, 2018
2. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ”DUYGU BİRLİĞİ”, The Journal of Social Sciences, Cilt 24, Sayı 24, 2018
3. PALTO’LU HİKÂYELER: ”PALTO” NESNESİ MERKEZİNDE HİKÂYELERİN İNCELENMESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt , Sayı 13, 2017
4. EDEBİYATIN BAŞLADIĞI YER: GEÇ GELEN TREN, Journal of International Social Research, Cilt 10, Sayı 53, 2017
5. Nedim in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik ve Ambivalans, Journal of Turkish Studies, Cilt 10, Sayı 10/16, 2015
6. Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olaylara Tesiri Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği, Journal of International Social Research, Cilt 8, Sayı 39, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KÖTÜ SON’LA NETİCELENEN TAHKİYEVİ METİNLERDE KELEBEK ETKİSİ -YAPRAK DÖKÜMÜ ÖRNEĞİ-, 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 18.05.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olayları Yönlendirici Özelliği Yûsuf u Zelîhâ Hikayesi Örneği, Genç Bilimadamları Sempozyumu, 28.11.2013
2. Nedim'in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı, Seminer: Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı, 07.06.2013
3. Doğu'da İlm-i Belâğat, Belâğat ve Retorik, 13.02.2009
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Hikâye Kuran Nesneler,Bir Kadının Kanepelerdeki Hikâyesi,Ankara 2018
2.Türk Dünyasından Halil Açıkgöz e Armağan,Aşk, Kıskançlık ve Merhamet Üçgeninde Yûsuf u Zelihâ Hikayesi,İstanbul 2010
Diğer Yayınlar:
  • Ramazan Arı, “Doğu’da İlm-i Belâğat”, Belâğat ve Retorik Paneli, Muğla Üniversitesi, Ahmet Altıntaş Konferans Salonu, Mart 2009, Muğla, Türkiye.

 

  • Ramazan Arı, “Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı”, Doktora Semineri, Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer Salonu, 7 Haziran 2013 Muğla, Türkiye.
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Avrupa Birliği, Eğitmen, Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar, 19.05.2017
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. OSMANLI TÜRKÇESİ II, Lisans, 2018-2019
2. MESLEKİ YAZIŞMALAR I, Önlisans, 2018-2019
3. OSMANLI TÜRKÇESİ I, Lisans, 2018-2019
4. TÜRK İSLAM EDEBİYATI, Lisans, 2018-2019
5. TÜRK DİLİ I, Lisans, 2017-2018
6. TÜRK İSLAM EDEBİYATI, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
Üyelikler:
1. Metinbilim Enstitüsü Derneği, Üye, 2011
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4692
Belgegeçer
:
E-posta
:
ramazan.ari@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Suveren Kampüsü Merkez/IĞDIR