Ramazan  GÜRBÜZ

Ramazan GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:4050

E-mail:ramazan.gurbuz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Bitki Koruma Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Herboloji Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür.Yrd.
Lisans
:
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Yabancı Ot
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Uygur, S., Gürbüz, R., Uygur, F. N., 2010. Weeds of onion fields and effects of some herbicides on weeds in Cukurova region, Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(42), pp. 7037-7042.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Uygur, S., Ayata, M. U., Aksoy, E., Aksoy, A., Köseoğlu, C., Borazan, M., Gürbüz, R., Uygur, F.N., Preliminary dates on mapping of herbicide resistance Avena sterilis L. and Sinapis arvensis L. biotypes in wheat fields of Adana province/Turkey, 16 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium,  24-27 June 2013 Samsun, Turkey, 288.

2. GÜRBÜZ, R., UYGUR, S, UYGUR, F. N., 2016. Ağrı İli Buğday Ekim Allanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi Uluslarası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri  (Proceedings of the Second Plant Protection Congress of Turkey), 5-8 Eylül 2016, Konya., s 848.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. GÜRBÜZ, R., UYGUR, S., UYGUR, F. N., 2007. Çukurova Bölgesi Soğan Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otlar ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma ile Soğan Verimine Olan Etkisinin Araştırılması. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri  (Proceedings of the Second Plant Protection Congress of Turkey), 27-29 Ağustos 2007, Isparta., 139

2. UYGUR, S., AYATA, M.U., AKSOY, E., AKSOY, A., KÖSEOĞLU, C., BORAZAN, M., GÜRBÜZ, R., LANINI, W.T, UYGUR, F. N., 2014. Adana İli Buğday Ekim Alanlarında Herbisitlere Dayanıklı Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)  ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Populasyonlarının Haritalanması, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi 3-5 Şubat 2014 Antalya, 371.

3. UYGUR, S., AYATA, M.U., AKSOY, E., AKSOY, A., KÖSEOĞLU, C., BORAZAN, M., GÜRBÜZ, R., LANINI, W.T., UYGUR, F. N., 2014. Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)  ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Türlerinin Adana İli Buğday Ekim Alanlarındaki Yoğunluğu, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi 3-5 Şubat 2014 Antalya, 392.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4050
Dahili Tel.
:
4050-4064
Belgegeçer
:
E-posta
:
ramazan.gurbuz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: