Ramazan Tosun

Ramazan Tosun

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:ramazan.tosun@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./
Yüksek Lisans
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and PerformanceEffects in Commercially Raised Farm Animals, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., Cilt 7, Sayı 4, 2017
2. Predicting chemical, enzymatic and nutritional properties of fermented barley ( iHordeum vulgare/i L.) by second derivate spectra analysis from attenuated total reflectance-Fourier transform infrared data and its nutritional value in Japanese quails, Archives of Animal Nutrition, Cilt 72, Sayı 5, 2018
3. Chemical, enzymatic, and antioxidant enrichments of full-fat soybean and sunflowermeal by Bacillus subtilis (ATCC® 6633™) fermentation using a solid-state bioreactor, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, Cilt 42, Sayı , 2018
4. Nutritional Fortification of Sunflower Meal by Bacillus Subtilis ATCC PTA-6737 Fermentation, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, Cilt 75, Sayı 2, 2018
5. Viscous gel-forming gums (VGUMS) of cereal grains: Rheology and viscosity-based enzyme activity quantification, Journal of Cereal Science, Cilt 69, Sayı , 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Trichoderma Reesei Simmons, Anamorph(ATCC® 26921) ile Fermente Edilmiş Ayçiçeği Küspesinin Fonksiyonel Yem Olarak Değerlendirilmesi, Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 02.05.2019
2. Fungal Fermantasyon ile Soya Fasulyesi Küspesine Fonksiyonel Özellikler Kazandırma, Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 02.05.2019
3. Mikrobiyal Fermantasyon Yolu ile Tahıl, Küspe ve Posaların Fonksiyonel Yem ve Katkı Maddelerine Dönüştürülmesi, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
4. İki Farklı Maya Karışımı Kullanılarak Yürütülen Katı Faz Fermantasyon Sonucu Elma ve Domates Posasının Besin Madde İçeriğinin Artırılması, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
5. Value-Added Novel Products Obtaıned From Whole Cereal Flours Fermented In An Optımısed Solıd State Process Usıng Lactobacıllus Salıvarıus Subsp. Salıcınıus Rogosa Et Al. (Dsm 20555), ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13.09.2018
6. Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation İmproved The Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Qualities of Tomato Pomace, Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 21.11.2018
7. Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Enrichment Of Apple Pomace By Fungal Fermentations, 10. International Animal Science Conference, 25.10.2018
8. Stimulated Growth Performance of Japanese Quails fed a Diet Containing Fermented Barley, 2. Internatıonal Anımal Nutrıtıon Congress, 01.11.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, 11.04.2019
2. -Tübitak 1001, Bursiyer, “Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri, 14.05.2015
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
7691
Belgegeçer
:
E-posta
:
ramazan.tosun@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ