Recep Gülşen

Recep Gülşen

Prof. Dr.

Telefon:0

E-mail:recep.gulsen@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
Yüksek Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/
Doktora
:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/
Diller
:
İtalyanca
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Hekimin Malpraktisten Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu, Tıp Hukuku Dergisi, Cilt , Sayı 1, 2012
2. Adli Soruşturmanın Başlaması, Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Cilt , Sayı 11, 2011
3. Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller, Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Cilt , Sayı 9, 2010
4. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Cilt , Sayı 7, 2006
5. 5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler, Şanlıurfa Barosu Dergisi, Cilt , Sayı 1, 2005
6. Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt , Sayı , 2005
7. “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis İn İdem” İlkesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi(SBArD), Cilt , Sayı , 2005
8. Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Cilt , Sayı 3, 2005
9. Bir Fer’i İştirak Şekli Olarak İş veya Vasıta Tedariki, Galatasaray Üniversitesi Yayını, Cilt , Sayı , 2004
10. Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler, Mavi Yıldızlar, Cilt , Sayı 4, 2004
11. TCK Tasarısında Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden ‘Cebir, Şiddet, Korkutma, Tehdit, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Cilt , Sayı 2, 2004
12. Hukuk Sistemimizde Akıl Hastalarının Durumu ve Hareket Hürriyetlerinin Kısıtlanması, Türkiye Klinikleri Dergisi, Cilt , Sayı 2, 2003
13. 2000 TCK Tasarısında Hürriyeti Tahdit Suçları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.e-sosder.com), Cilt , Sayı 1, 2002
14. Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa md.38’deki Değişiklik, Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Cilt , Sayı 2, 2001
15. Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law Criminology, Cilt 3, Sayı 2, 2015
16. ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234), Journal of Istanbul University Law Faculty, Cilt 71, Sayı 1, 2013
17. Haksız Arama Suçu, Dicle University Journal of Law Faculty, Cilt 0, Sayı 0, 2009
18. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler, Dicle University Journal of Law Faculty, Cilt 6, Sayı 6, 1993
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Açısından Yasa ve Uygulamada Sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 26.05.2010
2. Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu,, 28.02.2008
3. Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, 26.09.2003
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Adli Arama, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri-II, 23.10.2007
2. Hekimlerin Çocuk Düşürtmede(Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu, II.Sağlık Hukuku Kurultayı, 07.11.2008
3. Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Eleştiriler, Türk Ceza Kanunu Reformu, 21.05.2004
4. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Mağdurun Hakları, Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu, 01.06.2008
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. SPOR HUKUKU, Ankara 20136
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kobi Yönetimi Eğitimi Kitabı,Yeni Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları,Diyarbakır 2006
2.CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUĞU KALDIRAN NEDENLERDEN KAZA MÜCBİR SEBEP CEBİR VE TEHDİT,, 2007
3.İNTERNET VE TOPLUM,, 2005
4.HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇLARI,, 2002
5.CEZA ADALET SİSTEMİ CAS,, 2005
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. YILMAZ M., Polisin zor kullanma yetkisi,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
2. VURAL H., Türk ceza yargılamasında istinaf,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Hukuk Anabilim Dalı
3. BÜTÜNER U., Cumhurivyet savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Hukuk Anabilim Dalı
4. ELİEYİOĞLU A., Hakaret suçu,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
5. ÇALIŞKAN Ü., Konut dokunulmazlığını ihlal suçu,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
6. SAKAR A., Tehdit suçu,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
7. PAMUK Y., Terör Suçları,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
8. ÖZKAN A., Ceza muhakemesi hukuku açısından tanıklık,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
9. ÖZALP N., Türk Ceza Hukukunda haksız tahrik,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
10. SAVCI E., Yağma suçu,Dicle Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Ticari Ceza Hukuku, Yüksek Lisans, 2009-2010
2. Ceza Hukuku Özel Hükümler, Lisans, 2008-2009
3. Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yüksek Lisans, 2007-2008
4. Örgütlü Suçlar, Yüksek Lisans, 2005-2006
5. Hürriyete Karşı Suçlar, Yüksek Lisans, 2006-2007
6. Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yüksek Lisans, 2009-2010
7. Örgütlü Suçlar, Yüksek Lisans, 2007-2008
8. Ticari Ceza Hukuku, Yüksek Lisans, 2008-2009
9. Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yüksek Lisans, 2006-2007
10. Ceza Muhakemesi Hukuku, Yüksek Lisans, 2007-2008
11. Hürriyete Karşı suçlar, Yüksek Lisans, 2008-2009
12. Hürriyete Karşı Suçlar, Yüksek Lisans, 2009-2010
13. Örgütlü Suçlar, Yüksek Lisans, 2009-2010
14. Hürriyete Karşı Suçlar, Yüksek Lisans, 2005-2006
15. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2009-2010
16. Örgütlü Suçlar, Yüksek Lisans, 2008-2009
17. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2006-2007
18. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2008-2009
19. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2007-2008
20. Hürriyete Karşı Suçlar, Yüksek Lisans, 2007-2008
21. Örgütlü Suçlar, Yüksek Lisans, 2006-2007
22. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2005-2006
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0
Dahili Tel.
:
5034
Belgegeçer
:
E-posta
:
recep.gulsen@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: