Rüstem GÜL

Rüstem GÜL

Prof. Dr.

Telefon:

E-mail:rustem.gul@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yapı Anabilim Dalı Başkanı 2018-
İdari Görevler
:
Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdür 2014-2017 ; Atatürk üniversitesi , Erzurum İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı 2008--2017;Atatürk üniversitesi Erzurum Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı 1993-1996 ;Atatürk üniversitesi ,Erzurum Mühendislik Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyeliği;Yapı anabilim dalı başkanlığı 1990-2017
Lisans
:
İnşaat Mühendisliği Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 1973-1977
Yüksek Lisans
:
İnşaat Mühendisliği Fırat Üniversitesi 1977–1983
Doktora
:
İnşaat Mühendisliği Fırat Üniversitesi 1983–1989
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Yeni yapı malzemeleri - Hafif/Normal/Yüksek Dayanımlı/Çok Yüksek Dayanımlı Beton - Lifli betonları - Hasar görmüş yapıların onarımı ve güçlendirme teknikleri - Dinamik yüklemeler altında beton/betonarme davranışı - Betonun zamana bağlı davranışı.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler 29
1- Turkmen, I, Bingol, AF , Tortum, A , Demirboga, R, Gul, R., Properties of pumice aggregate concretes at elevated temperatures and comparison with ANN models, Fire And Materials,  41,2, 142-153, (2017).

2- Kurt, M ; Kotan, T ; Gul, MS ; Gul, R Aydin, AC The effect of blast furnace slag on the self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete, Sadhana-Academy Proceedings In Engineering Sciences, 41, 2, 253-264,(2016).

3- Kurt, M; Gul, MS ; Gul, R; Aydin, AC,; Kotan, T,. The effect of pumice powder on the self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete, Construction And Building Materials, 103, 36-46, (2016).

4- Kurt, M; Aydin, AC; Gul, MS; Gul, R; Kotan, T., The effect of fly ash to self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete, Sadhana-Academy Proceedings In Engineering Sciences, 40, 4, 1343-1359, (2015).

5- Bingol, AF., Tortum, A, Gul, R,. Neural networks analysis of compressive strength of lightweight concrete after high temperatures, Materials & Design, 52, 258-264, (2013). 

6- Gul, R.,  Yavuz, M.,  Aydin, AC, Predicting the chloride content from the color analysis for various cement-based materials, Scientific Research And Essays, 5, 15, 2004-2015,(2010).

7 - Şahin R., Taşdemir M.A., Gül R., Çelik C., Determination of the optimum conditions for de-icing salt scaling resistance of concrete by visual examination and surface scaling, Construction and Building Materials, 24, 353-360, (2010).

8 - Bingöl A.F., Gül R., Residual bond strength between steel bars and concrete after elevated temperatures, Fire Safety Journal, 44, 854-859, (2009).
9 - Bingöl A.F., Gül R., Effect of elevated temperatures and cooling regimes on normal strength concrete, Fire and Materials, 33, 79-88, (2009).

10 - İbrahim Türkmen İ., Gül R., Çelik C., A Taguchi approach for investigation of some physical properties of concrete produced from mineral admixtures, Building and Environment, 43, 1127-1137, (2008).

11 - Gül R., Okuyucu E., Türkmen İ., Aydin A.C., Thermo-mechanical properties of fiber reinforced raw perlite concrete, Materials Letters, 61, 5145-5149, (2007).

12 - Aydin A.C., Arslan A., Gül R., Mesoscale simulation of cement based materials’ time-dependent behavior, Computational Materials Science, 41, 20-26, (2007).

13 - Uysal H., Gül R., Uzman U., Optimum shape design of shell structures, Engineering Structures, 29, 80-87, (2007).

14 – Şahin R., Taşdemir M.A., Gül R., Çelik C., Optimization Study and Damage Evaluation in Concrete Mixtures Exposed to Slow Freeze–Thaw Cycles, Journal of Materials in Civil Engineering, 19, 609-615, (2007).

15 - Aydin A.C., Gul R., Influence of volcanic originated natural materials as additives on the setting time and some mechanical properties of concrete, Construction and Building Materials, 21, 1277-1281, (2007).

16 - Demirboğa R., Gül R., Production of high strength concrete by use of industrial by-products, Building and Environment, 41, 1124-1127, (2006).

17 – Gül R., Demirboğa R., Güvercin T., Compressive strength and Ultrasound Pulse Velocity of Mineral admixtured mortars, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 13, 18-24, (2006).

18 - Düzgün O.A., Gül R., Aydin A.C., Effect of steel fibers on the mechanical properties of natural lightweight aggregate concrete, Materials Letters, 59, 3357-3363, (2005).

19 - Uysal H., Demirboğa R., Şahin R., Gül R., The effects of different cement dosages, slumps, and pumice aggregate ratios on the thermal conductivity and density of concrete, Cement and Concrete Research, 34, 845-848, (2004).

20 - Demirboğa R., Gül R., Reply to the discussion by A. Demirbas of the paper “The effects of expanded perlite aggregate, silica fume and fly ash on the thermal conductivity of lightweight concrete”, Cement and Concrete Research, 34, 727, (2004).

21 - Bingöl F., Gül R., Compressive Strength of Lightweight Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 11, 68-72, (2004).

22 - Demirboga R., Gül R., Durability of Mineral Admixtured Lightweight Aggregate Concrete, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 11, 201-206 (2004).

23 - Demirboğa R., Gül R., Thermal conductivity and compressive strength of expanded perlite aggregate concrete with mineral admixtures, Energy and Buildings, 35, 1155-1159, (2003).

24 - Şahin R., Demirboğa R., Uysal H., Gül R., The effects of different cement dosages, slumps and pumice aggregate ratios on the compressive strength and densities of concrete, Cement and Concrete Research, 33, 1245-1249, (2003).

25 - Demirboğa R., Gül R., The effects of expanded perlite aggregate, silica fume and fly ash on the thermal conductivity of lightweight concrete, Cement and Concrete Research, 33, 723-727, (2003).

26 - Türkmen İ., Gavgalı M., Gül R., Influence of mineral admixtures on the mechanical properties and corrosion of steel embedded in high strength concrete, Materials Letters, 57, 2037-2043, (2003).

27 - Türkmen İ., Gül R., Çelik C., Demirboga, R., Determination by the Taguchi Method of Optimum Conditions for Mechanical Properties of High Strength Concrete with Admixtures of Silica Fume and Blast Furnace Slag, Civil Engineering and Environmental Systems, 20, 105-118, (2003).

28 - Demirboga R., Gül R., Research on Several Physico-Mechanical Properties of Blast Furnace Slag Aggregate Concrete, Energy Education Science and Technology, 9, 87-94, (2002).

29 - Demirboğa R., Örüng İ., Gül R., Effects of expanded perlite aggregate and mineral admixtures on the compressive strength of low-density concretes, Cement and Concrete Research, 31, 1627-1632, (2001).

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 - Kotan T., Gül R., Effect of Atmospheric Pressure Steam Curing to Mechanical Properties of Lightweight Concrete Produced with Erzurum–Pasinler Pumice, Machines, Technologies and Materials International Virtual Journal, 4–5, 66–69, (2010).

2-  Kan A., Gül R., Properties of Volcanic Tuff Sands as a New Material for Masonry Mortar, International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2, 69-84, (2008).

3 - Taşdemir M.A., Gül R., Çelik C., Taze beton özelliklerinin optimizasyonu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38, 127-135, (2007).

4 - Gül R., Düzgün O. A.,  Betonlarda Çelik Lif Kullanılmasının Etkisi,  DSİ Teknik Bülteni, 100, 9-18, (2005).

5 - Gül R., Bingöl F., Betonun Yangın Dayanımına Genel Bir Bakış, DSİ Teknik Bülteni, 99, 3-18, (2002).

6- Laçin O., Ekmekyapar A., Gül R., Removal of iron from solution containing Fe+2 by different absorbents, Energy, Education, Science and Technology, 2, 99-108, (1999).

7 – Gül R., Aydın A.C., Akışkanlaştırıcı ( uper veya normal) katkı maddelerinin kullanılmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar, Çimento ve Beton Dünyası, 2, 17-20, (1998).

8 – Gül R., Aydın A.C., Hızlandırıcı Katkı Maddelerinin Betona Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, DSİ Teknik Bülteni, 89, 15-22, (1997).

9 – Gül R., Yıldız İ., Uçucu küllerin inşaat sektöründe kullanılması, DSİ Teknik Bülteni, 87, 57-64, (1996).

10 – Gül R., Yavuz M., Değişik çaplı beton karot numunelerinin basınç mukavemeti ile standart silindir beton numunelerinin basınç mukavemeti arasındaki ilişki, DSİ Teknik Bülteni, 88, 77-82, (1996).

11– Gül R., Heavy metal content of the Keban lead plant slag and movement of metals in soil of the surrounding region, Water Pollution Research Journal of Canada, 29, 531-544, (1994).

12 – Gül R., Geçten O., Hafif Agregalı Betonların Kullanılması,  DSİ Teknik Bülteni, 81, (1994).

13 – Gül R., Maden Bakır Fabrikası Katı Atıklarından Yıkanan Ağır Metallerin Toprak İçinde Taşınımı Ve Su Kaynaklarının Kirlenmesine Etkisi, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 18,  411-417, (1994).

14 – Gül R.,  Suların Tasviyesinde Ph Parametresinin Etkisi,  DSİ Teknik Bülteni, 79, (1993).

15 – Gül R., Kırımhan S., Solmaz B., The Removal Of Heavy Metal Lons From Ferrochrome Wastes by Elazığ Soll, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, (1992).

16 – Gül R., Toprak Tarafından Tutulan Ağır Metallerin Bitkiler Üzerindeki Etkisi, DSİ Teknik Bülteni,  76, 67-70, (1992).

17 – Gül R., Adsorbsiyonlu Kirleticilerin Uzaklaştırılması, DSİ Teknik Bülteni, 75, 53-58, (1992).

18 – Gül R.,  Atık Sulardaki Ağır Metallerin Killi Topraklarla Giderilmesi, Ekoloji Çevre Dergisi, 4, 20-22, (1992).

19 – Gül R., Solmaz B., Boybay M., Elazığ Ferrokrom Fabrikası Curufunun Çevre Kirliliğine Etkisi, Doğa Bilim Dergisi, 10, 72-76 (1986).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1 – Kotan, T. and Gül, R., Effect of Atmospheric Pressure Steam Curing to Mechanical Properties of Lightweight Concrete Produced with Erzurum–Pasinler Pumice, VII. International Congress “Machinery, Technology, Materials’10, Sofia, Bulgaria, 2010.

2 – Salami E., Zandi Y., Gül R., Akpinar M.V., Mahdizadeh M.B., Optimization of Cantilever Retaining Walls, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, 27-30 September 2010.

3 - Gül R., Yavuz M., Aydın A. C., Predicting The Chloride Content From The Color Analysis for Various Cement-Based Materials, The First International Conference On Sustainable Built Environment Infrastructures In Developing Countries (S B E I D C O), Algeria, 149-157, 2009.

4 - Sağsöz A. E., Gül R., Aydın A. C., The Effect of Curing Conditions on Some Mechanical Properties of Perlite Concrete,  4TH The Concrete Future,  Coimbra, Portugal, CF 263-268, 2009.

5 - Bingöl A. F., Gül R., An Experimental Study on The Compressive Strength of Concrete and Bond Strength Between Steel  Bars  and Concrete Exposed to Elevated Temperatures up to  7000C, 3rd International Conference on The Concrete Future, Yantai,  China, 83-90, 2008.

6 - Gül R., Düzgün O. A., Effect of Steel Fiber on Some Properties of Natural Lightweight Aggregate Concrete, 6TH İnternational Symposium On Utilization of  High Strength / High Performance Concrete, Germany, 2002.

7 - Türkmen İ., Gül R., Çelik C., Demirboğa R., Determination of  Optimum Conditions of Mechanical Properties  of High Strength Concrete Admixed Mineral. 4. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Cilt 2, 836-846, 2002..

8 - Yavuz M., Demirboga R., Gül R., Bingöl F., Effect of Different Water-Cement Ratio and Different Core Diameter on the Core Compressive Strength, Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 25-27 September 2002.

9 – Demirboğa R., Yavuz M., Gül R., Aydın A.C., Effects Of Admixtures On Compressive Strength Of Lightweight Concrete, Cement and Concrete Technology in 2000s, Second International Symposium, İstanbul, Turkey, 6-10 September, 2000.

10 – Demirboga R., Kurt M., Gül R., Aydın A.C., Freeze-Thaw Resistance of Light Weight Aggregate Concrete, 2nd Int. Symposium on Structural Lightweight Aggregate Concrete, pp. 492-501, Norway, June 2000.

11 - Türkmen İ., Gül R., Yanma Sonucu Oluşan Bazı Endüstriyel Atıkların Inşaat Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, Yanma Ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, Elazığ, 397-409, 2000. 

12 - Demirboğa R., Kurt M., Gül R., Aydın A. C., The Effect Of Silica Fume And Fly Ash On The Freeze-Thaw Resistance Of Low Density Concrete,  2th İnternational Symposium On Structural Lightweight Aggregate Concrete, Norway, 492-502, 2000.

13 - Demirboğa R., Gül R., Uysal H., Düzgün O. A., The Effect of Silica Fume and Fly Ash on The Thermal Conductivity of Lightweight Concrete,  2TH İnternational Symposium On Structural Lightweight Aggregate Concrete, Kristiansand, Norway, 483-492, 2000.

14 - Demirboğa R., Şahin R., Bingöl A. F.,  Gül R., The Usability of Blast Furnace Slag in The Production of HSC, 5TH  İnternational Symposium on Utilization of  High Strength / High Performance Concerte, Sandefjord, Norway, Vol. 2, 10831092, 1999.

15– Gül R., Aydın A.C., Akışkanlaştırıcı (Normal veya Süper) Katkı Maddelerinin Kullanılmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar, III. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum 1998.

16 – Gül R., Aydın A.C., Geciktirici Katkı Maddelerinin Beton İmalinde Kullanılması Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, III. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum 1998.

17 – Gül R., Aydın A.C., Hızlandırıcı Katkı Maddelerinin Betona Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, III. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum 1998.

18 – Gül R., Alp B, Aydın A.C., Şahin R., Kocapınar Pomzasından Üretilen Betonların Basınç Dayanımı, Prof. Dr. A. Rifat YARAR Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Cilt 1, 487-503, 10 Aralık 1997.

19 – Demirboga R, Gül R, Yıldırım M.Ş., Research on Several Physico-mechanical Properties of Blast Furnace Slag Concrete, Fourth Int. Conf. on Conc. Tech. In Developing Countries, pp. 67-75, Gazimagusa , Cyprus, 1996.

20 – Gül R, Yartaşı A, Ekmekyapar A, Sert A, Pollution Potential of Murgul Copper Plant Solid Wastes, The 27th Mid-Atlantik Industrial Waste Conference, , Lehigh University, USA, 644-645, 1995.

21 – Demirboğa R, Gül R, Sivas Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırın Curufununu Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 1995.

22 – Eyyubov C, Gül R, Yapıların Deprem Süresince Davranışı, 1. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Salihli, Manisa, 1994.

23 – Gül R., Geçten O., Elazığ Ferrokrom Fabrikası Granule Curufununu Hafif Beton Üretiminde Kullanabilirliğinin Araştırılması, Endüstriyel Atıklar Sempozyumu İMD, 1993.

24 – Gül R, Temas Süresi İle Adsorblanan Madde Miktarı Arasındaki İlişki, Türk Devletleri Arasında 1. İlmi İşbirliği Konferansı, Cilt 1, 248-255, Lefkoşe, 1992.

25 – Gül R, Çözelti Konsantrasyonunun Adsorblanan Madde Miktarına Etkisi, Uluslar Arası Çevre Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, Cilt 2, 407-414, 1991.

26 – Gül R, Boybay M, Metallerin Kil İle Adsorbsiyonu, II. Ulusal Kil Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 487-495,1985.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

2014
Tarama sonucunda 36 kayıt bulundu.
1) 449358 TÜRKAY KOTAN 2016 Erzurum'daki betonarme binaların malzeme ve taşıyıcı sistem özellikleri bakımından deprem güvenliğinin araştırılması
 The investigation of earthquake safety of RC buildings in Erzurum in terms of material and structural system
  Doktora Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

2)346685 İSMAİL YILDIZ 2013 Elazığ ferrokrom cürufunun beton parke taşı ve tuğla üretiminde kulanılabilirliğinin araştırılması
 The investigation of Elaziğ ferrochromium slag in feasibility of concrete pavement block and brick
 Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

3)9238038 MURAT KURT 2009 Kendiliğinden yerleşen hafif betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması
 The investigation of the mechanical and physical properties of the self compacting lightweight concrete
   Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

4)232365 AHMET FERHAT BİNGÖL  2008 Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi
 Effect of high temperatures on the bond between concrete and reinforcement
Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

5)200791 İSMET ULUSU 2007 Ham perlit agregası kullanılarak yüksek dayanımlı hafif beton üretilebilirliğinin araştırılması
 Investigation to production of high strength light weight concrete with using raw perlite aggregate
 Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

6)170688 OSMAN GEÇTEN 2005 Hafif ve normal agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine farklı kür koşullarının etkisi
 The influence of different curing conditions on the physical and mechanical properties of lightweight and normal aggregate concrete
 Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

7)155566 ABDULKADİR CÜNEYT AYDIN 2004 Çimento esaslı malzemelerin zamana bağlı davranışının sayısal (Lattice) modellenmesi
 The numerical (Lattice) modeling of cement based materials' time dependent behaviour
  Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
8)155559 MURAT YAVUZ 2004 Betondaki klorür miktarının renk analizi yöntemiyle belirlenmesi
 Determining chloride amount in concrete using colour analysis
 Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
 

9)131582 REMZİ ŞAHİN 2003 Normal portland çimentolu betonların don direncinin Taguchi Yöntemi ile optimizasyonu ve hasar analizi
 Optimization of frost resistance of normal portland cement concrete by Taguchi Method and damage analysis
  Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

10)121364 İBRAHİM TÜRKMEN 2002 Korozif etkiler altında yüksek fırın cürufu ve silis dumanı katkılı yüksek dayanımlı betonların mekanik özellikleri ve dayanıklılığı
 Mechanical properties and durability of high strength concrete made up of blast furnace slag and silica fume under the corrosive effect
Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
11)121372 HABİB UYSAL 2002 Duyarlılık analizi kullanılarak kabuk yapıların şekil optimizasyonu
 Shape optimization of shell structures by sensitivity analysis
 Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
112)83608 RAMAZAN DEMİRBOĞA 1999 Silis dumanı ve uçucu külün perlit ve pomza ile üretilen hafif betonların özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
 The effects silica cume and flx ash on the properties of lighweight concretes made from perlite and pumice
 Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
 


 


 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1)415318 NİMA AJOUDANI 2015 Mevcut betonarme yapıları lifli polimerler ile güçlendirme konusu üzerinde bir araştırma ve ansys programını kullanarak, karbon lifli polimer ile güçlendirilmiş olan bir kolonun davranışının analizi
 A research on strengthening of reinforced concrete structures using fiber reinforced polymers and behavioral analysis of a carbon fiber reinforced polymer retrofitted column using ansys
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
2)361146 YOUSEF MOHAMMADİ AHMADABAD 2014 Öğütülmüş atık petlerle üretilen betonun özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
 A study on the determination of properties of concrete made with ground waste pet bottles
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
3)380504 ALİ KHANJARKHANİ 2014 Ham perlit agrega ile üretilen hafif betonun asitlere karşı dayanıklığı (H2SO4 , HNO3)
 The effect of acid in lightweight concrete (H2SO4, HNO3)
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
4)352147 MAHYAR SHOAEI 2013 Hafif betonda tuz etkisi (MgCl2, NaCl)
 The effect of salt in light weight concrete (MgCl2, NaCl)
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

5)324737 AMİR ESMAEİLZADEH 2013 Mineral katkılı hafif betonlarda sülfat etkisi
 The effect of the sulfate on the mineral lightweight concrete
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
6)299795 MUSTAFA PEKDEMİR 2011 Hasankale Pasinler pomzası ile üretilen betonların bazı mekanik özelliklerinin araştırılması
 Investigating several mechanical properties of concrete made up with Hasankale Pasinler pumice
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
7)246913 TÜRKAY KOTAN 2009 Pasinler ? Demirdöven pomzası ile üretilen hafif betonların mekanik özelliklerine atmosferik basınçlı buhar kürünün etkisi Effect of atmospheric pressure steam curing to mecanical properties of lightweight concrete produced with Pasinler ? Demirdöven pumice
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

8)200793 ARİF EMRE SAĞSÖZ 2007 Farklı kür şartlarının doğal perlit agregalı betonların mekanik özelliklerine etkileri
 The effect of different curing conditions? of raw perlite aggregate concrete to mechanical properties
Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

9)170676 ERSİN OKUYUCU 2005 Farklı lif katkılı hafif betonların bazı özelliklerinin araştırılması

 Researching some specifications of lifghtweigt concrete produced with different fibres
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
10)155660 SERDAR YILDIRIM 2004 Sarıkamış ham perlit agregasının taşıyıcı hafif beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
 Investigation of Sarıkamış raw perlite aggregate to produce this type of structural lightweight concrete
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
11)121375 AHMET FERHAT BİNGÖL 2002 Pomza ile üretilen hafif betonların yangına karşı dayanımı
 Fire resistance of lightweight concretes produced with pumice aggregates
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
12)121347 TEKİN GÜVERCİN 2002 Silis dumanı, uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun bağlayıcı olarak çimento üzerindeki etkisinin incelenmesi
 The Investigation of the effect of the silica fume, fly ash and blast furnace slag on the cement properties
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
13)105313 OĞUZ AKIN DÜZGÜN 2001 Çelik liflerin hafif betonların dayanımları üzerindeki etkisi
 Effect of steel fibers on the strengths of lightweight concretes
 Yüksek Lisans
 İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
14)83648 ABDULKADİR KAN 1999 Pasinler-Esendere volkanik tüf kumunun harç yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması
 The Usage availability of Pasinler-Esendere volcanic tuff sand in mortar making
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
15i)76952 ABDULKADİR CÜNEYT AYDIN 1998 Diyamit, pomza ve pasanın beton katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması
 A research about the usage of diatomite, pumice and pasa as an additive
 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
16i)76953 MURAT YAVUZ 1998 Standart silindir örnekler ve karotlardan elde edilen beton basınç dayanım değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

17)76951 MURAT KURT 1998 ACI 211.1-91, CP-110 ve TS-802 standartlarına göre beton karışım tasarımının incelenmesi ve bilgisayar yardımıyla beton karışım hesabı
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
18i)58458 İBRAHİM TÜRKMEN 1997 Van-Erciş pomzasında üretilen hafif betonun donma çözülme dayanıklılığının araştırılması
 Investigation of durability freezing thaving of lightweight concrete manufactured with Van-Erciş pumice
Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

Projeler:

PROJE ADI KURUM BÜTÇE TARİH GÖREV PROJE TÜRÜ
ARDEB NO
1.Lifli, Hava Sürükleyici Katkılı ve Yöresel Hafif Agregalarla Üretilen Yüksek Dayanımlı Betonların Yangın dayanıklılıklarının İyileştirilmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
TÜBİTAK 112.441,00 TL 2006/2008 Araştırmacı Ulusal ***
2.Yüksek Sıcaklık Hasarına  Uğramış Betonarme Kirişlerin FRP ile Onarımı ve Güçlendirilmesi
Atatürk Üniversitesi BAP 18.000,00 TL 2010/- ProjeYürütücüsü               

3.Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Hidratasyon Özellikleri
Atatürk Üniversitesi 40.000,00 TL 2010/- Proje Yürütücüsü BAP
4.Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Donma – Çözünme Özellikleri
Atatürk Üniversitesi 10.000,00 TL 2009/2010 Proje Yürütücüsü BAP
5.Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Araştırılması
Atatürk Üniversitesi 20.000,00 TL 2004/2008 Proje Yürütücüsü BAP *

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

 BÖLÜMDE VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ (ÖRGÜN VE İKİLİ ÖĞRETİM)

 

  1. Betonarme-I VE II  
  2. Yapı Statiği  I VE II  
  3. Meslek Seçmeli I  - II
  4. İnşaat Mühendisliği Lab I-II  
  5. Yapı Sistemlerinin Tasarımı 
  6. Bitirme ödevi I-II 
  7. Betonarme Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi

 

 BÖLÜMDE VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ:

       1- İleri Yapı Statiği 

       2- Öngerilmeli Beton 

       3- Çelik Lifli Betonlar 

       4- Hafif İnşaat Malzemeleri 

       5- Betonarme Yüksek Yapılar

 

Ödüller:

 

 ALDIĞINIZ ÖDÜLLER (AÇIKLAYINIZ) Tübitak Yayın Destek Ödülü ( 10 adet)

 

 

 

Üyelikler:

 MESLEKİ VE BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER (açıklayınız)

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)

Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
-
Belgegeçer
:
E-posta
:
rustem.gul@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİĞ BÖLÜMÜ/IĞDIR