Şadi Eren

Şadi Eren

Prof. Dr.

Telefon:+90.476.223 00 10

E-mail:sadi.eren@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Tefsir Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.), (Dekan), İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Dekan), İLAHİYAT FAKÜLTESİ(Dekan), (Dekan)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/
Diller
:
Arapça
İlgi Alanları
:
GEZİ, MUSİKİ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. KUR’ANÎ PERSPEKTİFTEN ADALET VE ZULÜM KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ, KATRE, Cilt , Sayı 6, 2018
2. KURAN KELİMELERİNDEKİ MUCİZELİK İşârâtul İcâz Örneği, Katre, Cilt 1, Sayı 2, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Medenî Ayetlerde Münafık Tiplemesi ve Nifakın Teşhisinde Savaş Fonksiyonu, Kur’an Nüzulünün Medine Dönemi, Cilt , Sayı , 2014
2. Bir neslin inşasında şevk i mutlak unsuru, Risale-i Nur ve Tecdit, Cilt , Sayı , 2014
3. Irkçılık Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, KÖPRÜ DERGİSİ, Cilt 1, Sayı 98, 2007
4. Cihad Konusunda Yanlış Anlaşılan Üç Ayet ve Üç Hadis, KÖPRÜ DERGİSİ, Cilt 1, Sayı 94, 2006
5. Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri, KÖPRÜ DERGİSİ, Cilt 4, Sayı 93, 2006
6. Kur an da Esma i Hüsna Allah ın Güzel İsimlerine Mazhariyet, IĞDIR ÜNİV. İLAHİYAT FAK. DERGİSİ, Cilt 1, Sayı 1, 2013
7. Din ve İlim İlişkisi, IĞDIR ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt 1, Sayı 1, 2012
8. KUR AN IN BÜTÜNLÜĞÜ VE TEFSİRDE TENEVVÜ İHTİLAFI, EKEV, Cilt 1, Sayı 2, 1998
9. NASS LAR IŞIGINDA AKlL VE KALB, EKEV, Cilt 1, Sayı 1, 1997
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KÜN EMRİ VE YARATILIŞ, II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESI, 08.11.2018
2. KADIN ÜZERİNDEN İSLAM MEDENİYETİNE YÖNELTİLENELEŞTİRİLER, ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYIInternational Workshop on Islam and Woman, 09.06.2018
3. DİN VE TOPLUM, ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, 30.12.2017
4. Aile ve çocuk eğitimi, Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 10.12.2016
5. YANLIŞ ANLAŞILAN SEVİMLİ BİR KELİME CİHAD, YANLIŞ ALGILAR VE DOĞRU İSLAM SEMPOZYUMU, 28.10.2016
6. Medeniyetin artıları ve eksileri, İnternational Nursi Studies İn İndia, 12.02.2015
7. IRK REALİTESİ VE KARDEŞLİK FELSEFESİ, Bingöl Üniversitesince düzenlenen “Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı'dan Günümüze Kürtler” isimli uluslararası sempozyum, 06.09.2012
8. GENÇLİK DÖNEMİ VE NEFİS TERBİYESİ, “Gençlik ve Kültürel Mirasımız”, 16.05.2014
9. Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Bediüzzaman Said Nursi Perspektifinden Nefsin Mahiyeti ve Nefis Terbiyesi, Uluslararası “Bediüzzaman ve Mevlana Sempozyumu”, 24.05.2013
10. Bediüzzaman Said Nursi nin Medrese Hayatıve Medresetü z Zehra Projesi, Alpaslan Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası “Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler” sempozyumu, 05.09.2012
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Din ve aşırılık, İSLAMI DOĞRU ANLAMAK, 30.04.2017
2. Risale i Nur Zaviyesinden İnsan ı Kamil, 1. Ulusal İnsan Tekemmülü Sempozyumu, 30.04.2016
3. Aşırılıklar İçinde Dini Doğru Anlamak, Aşırılıklar İçinde Dini Doğru Anlamak, 27.04.2015
4. Din İlim Çatışmasından Din İlim İttifakına, Din, Bilim Ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, 08.05.2015
5. Gençlik ve Medya, Gençlik ve Medya, 08.12.2015
6. Mesnevi de bakıyat ı salihat açılımı, Mesnevi Sempozyumu, 20.03.2015
7. Bir Neslin İnşasında Şevk i Mutlak Unsuru, “Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu”, 10.05.2013
8. NEFSİN MAHİYETİ VE TERBİYESİ, “Dünya – Ahiret Dengesi Sempozyumu”, 02.05.2014
9. Kur an Kelimelerinin Mucizeliği, “İşaratu’l- İ’caz Paneli”, 23.02.2014
10. Medenî Ayetlerde Münafık Tiplemesi ve Nifakın Teşhisinde Savaş Fonksiyonu, “Kur’anın Medine Dönemi Sempozyumu”, 17.05.2013
11. Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler, Iğdır Müftülüğünce düzenlenen “Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler” isimli Konferans, 05.10.2011
12. İmam ı Şafi yi Anma Paneli, Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce düzenlenen “İmam-ı Şafi’yi Anma Paneli”, 23.01.2012
13. Irk Realitesi ve Irklar Ötesi Dava, Urfa “Hazreti İbrahim ve Dostluk Sempozyumu”, 22.03.2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Ticaret Ahlakı, 201032
2. Olaylar ve Örneklerleİslam Medeniyeti, İstanbul 201832
3. Kur anda Teşbih ve Temsiller, 199932
4. Kur an da Gayb Bilgisi, 199532
5. Kur an da Dua, 199432
6. Çocuk ve Aile, İSTANBUL 201032
7. Kur an Mu cizesi, İstanbul 201632
8. İnsan ve Eğitim, Erzurum 201632
9. İnsan ve Eğitim, 199732
10. Muhâkemat Notları, İstanbul 201432
11. İşaratu l İ caz, İstanbul 201132
12. Hz Ali Diyor ki, İstanbul 201532
13. Hz Ali diyor ki, 201232
14. Ticaret Ahlakı, İstanbul 201532
15. Mesnevi Dersleri, İstanbul 201432
16. Beden Dili, İstanbul 201332
17. Mezhep ve Din, İstanbul 201232
18. Kur an ı Nasıl Anlayalım, İSTANBUL 201232
19. Kur an ı Nasıl Anlayalım, İSTANBUL 201232
20. Kur an da Cihad ve Savaş, 199632
21. Kur an ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar, 199732
22. Kur an ve Toplum, 199832
23. Beydavi Tefsiri, 201032
24. Hamdi Yazır dan Tefsir Nükteleri, 199832
25. Zirvenin Adımları, 200332
26. Nefis Terbiyesi, 200432
27. Kalp Ülkesi, 200532
28. Gelecekten Haberler, 200632
29. İnsan ve Şeytan, 200832
30. Mesnevi de Temsili Anlatım, 200832
31. Âdem in Torunları, 201032
32. Mişkâtü l Envar, 201432
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

EREN ŞADİ (2016).  Risale- i Nur Zaviyesinden İnsan- ı Kamil.  1. Ulusal İnsan Tekemmülü Sempozyumu, 21-38. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3267795)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2015).  Gençlik ve Medya.  Gençlik ve Medya (/) (Yayın No:1782648)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2015).  Din İlim Çatışmasından Din İlim İttifakına.  Din, Bilim Ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1780496)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2015).  Aşırılıklar İçinde Dini Doğru Anlamak.   (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1779194)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2015).  Mesnevide  bakıyat- ı salihat  açılımı.  Mesnevi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1510896)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2014).  NEFSİN MAHİYETİ VE TERBİYESİ.  “Dünya – Ahiret Dengesi Sempozyumu” (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:1051122)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2014).  Kuran Kelimelerinin Mucizeliği.  “İşaratu’l- İ’caz Paneli” (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:496109)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2013).  Medenî Ayetlerde Münafık Tiplemesi ve Nifakın Teşhisinde Savaş Fonksiyonu.  “Kur’anın Medine Dönemi Sempozyumu” (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:495787)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2013).  Bir Neslin İnşasında Şevk- i Mutlak Unsuru.  “Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu”, 1, 190-208. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:495714)

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2013).  Irk Realitesi ve Irklar Ötesi Dava.  Urfa “Hazreti İbrahim ve Dostluk Sempozyumu” (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:495342)

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2012).  İmam ı Şafi yi Anma Paneli.  Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce düzenlenen “İmam-ı Şafi’yi Anma Paneli” (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:494965)

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2011).  Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler.  Iğdır Müftülüğünce düzenlenen “Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler”  isimli Konferans (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:494884)

 

12.

Diğer Yayınlar:

 

 

 

EREN ŞADİ (2014).  Bir neslin inşasında şevk i mutlak unsuru.  Risale-i Nur ve Tecdit, 190-208. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1249804)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2014).  Medenî Ayetlerde Münafık Tiplemesi ve Nifakın Teşhisinde Savaş Fonksiyonu.  Kur’an Nüzulünün Medine Dönemi, 59-75. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1249810)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2007).  Irkçılık Üzerine Kısa Bir Değerlendirme.  KÖPRÜ DERGİSİ, 1(98) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 494109)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2006).  Cihad Konusunda Yanlış Anlaşılan Üç Ayet ve Üç Hadis.  KÖPRÜ DERGİSİ, 1(94) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 493981)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREN ŞADİ (2006).  Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri.  KÖPRÜ DERGİSİ, 4(93) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 493926)

 

5.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1.

GECİT MEHMET SEYİD, (2013). Tefsirde Hz. Ali, Iğdır Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. HAN T., Kuran-ı Kerim Işığında Duyduların Eğitimi,,,
2. GECİT M., Tefsirde Hz. Ali,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
3. HAN T., Kur'an ışığında duyguların eğitimi,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
4. DEMİRKOL N., Tefsirler ışığında Nasr suresinin tahlili,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
5. ECER C., MENAR TEFSİRİNDE MUCİZEYE BAKIŞ,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI, Doktora, 2018-2019
2. KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER, Doktora, 2018-2019
3. KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I, Yüksek Lisans, 2018-2019
4. BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI, Yüksek Lisans, 2018-2019
5. TASAVVUF - I, Lisans, 2018-2019
6. HADİS TARİHİ VE USULÜ - I, Lisans, 2018-2019
7. ARAP DİLİ VE BELAGATI, Lisans, 2018-2019
8. İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ, Lisans, 2017-2018
9. KUR’AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II, Yüksek Lisans, 2017-2018
10. BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI, Yüksek Lisans, 2017-2018
11. MUKAYESELİ KURAN MEALİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
12. DİN EĞİTİMİ, Lisans, 2017-2018
13. İŞARİ TEFSİR, Yüksek Lisans, 2016-2017
14. Mukayeseli Halk İnançları, Lisans, 2016-2017
15. KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
16. KUR'ANDA GAYB BİLGİSİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
17. ARAP DİLİ VE BELAGATI, Lisans, 2014-2015
18. MÜFESSİR SAHABİLER VE TABİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
19. MUKAYESELİ KURAN MEALİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
20. KUR'ANDA GAYB BİLGİSİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
21. OSMANLI TÜRKÇESİ, Lisans, 2011-2012
22. OSMANLI TÜRKÇESİ, Lisans, 2012-2013
23. KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR, Lisans, 2013-2014
24. KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR, Lisans, 2011-2012
25. KURAN TERCÜME VE K.K MEALİ, Lisans, 2012-2013
26. KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2011-2012
27. KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
28. KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
29. KURAN TARİHİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
30. KURAN SEMANTİĞİ, Lisans, 2011-2012
31. KURAN SEMANTİĞİ, Lisans, 2012-2013
32. GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI, Lisans, 2012-2013
33. DİNİ HİTABET, Lisans, 2013-2014
34. DİNİ HİTABET, Lisans, 2012-2013
Ödüller:
1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , ,
2. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ,
3. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ,
4. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, ,
5. İstanbul İlim Kültür Vakfı, ,
6. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri,
7. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri,
8. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri,
9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Hizmet Ödülleri,
Üyelikler:
1. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Başkan, 2013
2. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Danışman, 2012
Harici Tel.
:
+90.476.223 00 10
Dahili Tel.
:
7714
Belgegeçer
:
(0476) 226 12 51
E-posta
:
sadi.eren@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı IĞDIR