Seda Akbay TOHUMCU

Seda Akbay TOHUMCU

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:seda.akbay@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Araştırma Görevlisi
Lisans
:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi / 2004-2008
Yüksek Lisans
:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi / 2008-2012
Doktora
:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi / 2012-...
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çayır-Mera,Yem Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA (2015).  Effect of Different Compost Doses on The Yield and Quality Characteristics of Alfalfa Under Suluova-Amasya Ecological Conditions in Turkey.  VI th. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges (Özet bildiri)

2. F. GÜVEN, S. AKBAY TOHUMCU, B. YILDIRIM, A. M. KUMLAY, and M. H. ALMA, “Improvement of Caper (Capparis spp.) Production and Employment of Women Labor in Iğdır-Aralık Erosion Prevention Area,” presented at the II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, IĞDIR, 2017.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. TEMEL, S., KESKİN B., AKBAY TOHUMCU S., TAN M., ÜNAL M., YILMAZ I.H., 2017. Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu. Öncü Basım Yayım Tanıtım Ldt. Şti., I.Baskı, sayfa sayısı 232, ISBN: 978-605-9028-57-8. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. COŞKUN TAMER, MANAV DEMİR NESLİHAN, DEBİK EYÜP, KARADAĞ YAŞAR, KOÇYİĞİT RASİM, ÖZKURT MAHİR, AKBAY SEDA (2012).  Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi.  Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 360-372., Doi: 10.7596/taksad.v1i4 

2. KARADAĞ YAŞAR, ÖZKURT MAHİR, AKBAY SEDA, KIR HAKAN (2012).  Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 11-13. 

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. YAŞAR KARADAĞ, SELAHATTİN İPTAŞ, HAKAN KIR, SEDA AKBAY, MAHİR ÖZKURT  Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 1943-1946.

2. YAŞAR KARADAĞ, SELAHATTİN İPTAŞ, HAKAR KIR, SEDA AKBAY  Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 1947-1950.

3. YAŞAR KARADAĞ, MUSA YAVUZ, MUSA KARAALP, SEDA AKBAY,HAKAN KIR  Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 1625-1630.

4. YAŞAR KARADAĞ, RASİM KOÇYİĞİT, ALİ ÜNLÜKARA, SEDA AKBAY, EVRİM GÖKCAN  Kompostun Yem Bitkileri Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi.  Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, 1, 165-171.

5. KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR, AKBAY SEDA (2015).  Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Macar Fiği + Arpa Karışımının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi.  11. Tarla Bitkileri Kongresi, 418-418.

6. KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR, AKBAY SEDA (2015).  Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Silajlık Mısırın (Zea mays L.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi.  11. Tarla Bitkileri Kongresi, 433-433.

7. KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR, AKBAY SEDA (2015).  Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Yoncanın (Medicago sativa L.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi.  11. Tarla Bitkileri Kongresi, 392-392.

8. KARADAĞ YAŞAR, AKBAY SEDA (2013). Tokat Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 666-671.

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Iğdır Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Adi Fiğ + Tahıl Karışımlarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 31/12/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

2. Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012-2016.

3. Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  2014-2017.

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4075
Belgegeçer
:
E-posta
:
seda.akbay@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü