Sefa ALTIKAT

Sefa ALTIKAT

Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:sefa.altikat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarımsal Makina Sistemleri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Toprak işleme, Anıza Doğrudan Ekim, Ekim Makinaları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ALTIKAT SEFA,GÜLBE ALPER,ÇELIK AHMET (2015). A new approach for determination of seed
distribution area in vertical plane. Journal of Agricultural Science, 21(1), 123-131., (Kontrol No:
1441947)

Altikat Sefa, Celik Ahmet, Gozubuyuk Zinnur (2013). Effects of various no-till seeders and stubble
conditions on sowing performance and seed emergence of common vetch. Soil and Tillage
Research, 126(1), 72-77., Doi: 10.1016/j.still.2012.07.013, (Kontrol No: 279145)

ALTIKAT SEFA (2013). Effects of strip width and tractor forward speed on sowing uniformity of
maize and sunflower. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(2), 375-381., (Kontrol No:
279864)

Altikat Sefa, Celik Ahmet (2011). The effects of tillage and intra-row compaction on seedbed
properties and red lentil emergence under dry land conditions. Soil and Tillage Research, 114(1),1-8., Atıf Sayısı: 11, Doi: doi:10.1016/j.still.2011.03.003, (Kontrol No: 279237)

Celik Ahmet, Altikat Sefa, Way Thomas R (2013). Strip tillage width effects on sunflower seed
emergence and yield. Soil and Tillage Research, 131(1), 20-27., Atıf Sayısı: 1, Doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.still.2013.03.004, (Kontrol No: 279296)

Celik Ahmet, Altikat Sefa (2008). Geometrical analysis of the effects of rotary tiller blade path on
the distribution of soil slice size. Applied Engineering in Agriculture, 24(4), 409-413., Atıf Sayısı:
3, Doi: 10.13031/2013.25138, (Kontrol No: 279439)

Celik Ahmet, Boydas Mustafa, Altikat Sefa (2011). A comparison of an experimental plow with a
moldboard and a disk plow on the soil physical properties. Applied Engineering in Agriculture, 27
(2), 185-192., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.13031/2013.36485, (Kontrol No: 279392)

Celik Ahmet, Altikat Sefa (2012). Seeding performances of no-till seeders equipped with different
furrow openers, covering components and forward speeds for winter wheat. Journal of
Agricultural Sciences, 18(3), 226-238., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 279725)

Altikat Sefa, Celik Ahmet (2012). Effects of different no-till seeders and tractor forward speeds on
the soil physical properties and seed emergence of summer vetch and winter wheat. Journal of
Agricultural Sciences, 18(1), 21-30., (Kontrol No: 279670)

Celik Ahmet, Altikat Sefa (2010). Effects of various strip widths and tractor forward speeds in
strip tillage on soil physical properties and yield of silage corn. Journal of Agricultural Sciences ,
16(3), 169-179., Atıf Sayısı: 3, (Kontrol No: 279566)

ALTIKAT SEFA (2013). The effects of reduced tillage and compaction level on the red lentil yield.
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(5), 1161-1169., (Kontrol No: 280090)

Bilen Serdar, Celik Ahmet, Altikat Sefa (2010). Effects of strip and full-width tillage on soil carbon
IV oxide-carbon (CO2-C) fluxes and on bacterial and fungal populations in sunflower. African
Journal of Biotechnology, 9(38), 6312-6319., Doi: http://dx.doi.org/10.4314%2Fajb.v9i38. ,
(Kontrol No: 279792)

Altikat Sefa, Celik Ahmet, Bilen Serdar (2012). Effects of various tillage systems on soil CO2-C
fluxes and on bacteria and fungi populations in Zea mays. AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL
RESEEARCH, 7(19), 2926-2934., Doi: 10.5897/AJAR11.2254, (Kontrol No: 280153)

Altıkat Sefa, Çelik Ahmet (2011). Igdır ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri. Igdır Univ. J. Inst.
Sci. & Tech., 1(4), 99-106., (Kontrol No: 310223)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET (2011). Farklı tip gömücü ayak ve kapatma düzenine sahip
dogrudan ekim makinalarının farklı ilerleme hızlarında kullanılmasının toprak yüzey pürüzlülügüne
etkisi. Igdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 1(1), 91-96., (Kontrol No: 310273)

Malaslı Mehmet, Altıkat Sefa, Çelik Ahmet (2012). Igdır ili kayısı tarımının mekanizasyon sorunları
ve çözüm önerileri. Igdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech, 2(3), 47-54., (Kontrol No: 310014)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET (2012). Igdır ilinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli. Igdır
Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 2(1), 61-66., (Kontrol No: 310072)

ALTIKAT SEFA (2013). Effects of aggregate size and compaction level on CO2-C fluxes and
microbial populations. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 30(2), 55-61.,
Doi: 10.13002/jafag300, (Kontrol No: 309422)

Altıkat Sefa, Celik Ahmet (2013). Toprak yüzey pürüzlülügü ölçüm yöntemlerinin karsılastırılması.
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 104(109), 10-2., (Kontrol No: 309507)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ALTIKAT SEFA,ALTIKAT AYSUN (2009). The effects of soil tillage systems on the global warming.
15th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the
Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems
and Solutions, 398-398. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1448388)

ÇELIK AHMET,ALTIKAT SEFA,Nihat Turgut (2009). Farklı tip anıza dogrudan ekim makinalarının
degisik anız kosullarınında çizi özellikleri ve anız dagılımı yönünden karsılastırılması. 25. Tarımsal
Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 215-223., (Kontrol No: 1447863)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET,Zinnur GÖZÜBÜYÜK (2010). Cografik bölgeler bazında Türkiye'nin
traktör parkı ve mekanizasyon özelliklerinin yıllara göre degisimi. 26. Tarımsal Mekanizasyon
Ulusal Kongresi, 166-178., (Kontrol No: 1447913)

ÇELIK AHMET,ALTIKAT SEFA (2012). Türkiye traktör parkı ve yetkili teknik servis aglarının
markalara göre dagılımı. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 39-47., (Kontrol No:
1447728)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET (2013). Farklı tip gömücü ayaklara sahip anıza dogrudan ekim
makinalarının güç ve yakıt tüketimi yönünden karsılastırılması. 28. Ulusal tarımsal mekanizasyon
kongresi, 37-45., (Kontrol No: 1447209)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET,DEMIR BÜNYAMIN (2008). Tarımsal göstergeler ısıgında mersin ilinin
mekanizasyon durumu. Mersin Sempozyumu, 1923-1931., (Kontrol No: 1448299)

ALTIKAT SEFA,GÜLER IBRAHIM ETHEM (2013). Türkiyenin cografi bölgeler bazında hayvansal atık
kaynaklı biyogaz potansiyeli. 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 223-229., (Kontrol No:
1448323)

Altıkat Sefa, Çelik Ahmet (2010). Ekolojik tarımda toprak islemenin yabancı ot kontrolündeki rolü.
Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 470-474., (Kontrol No: 309290)

ÇELIK AHMET,ALTIKAT SEFA (2004). Toprak frezesi bıçak yörüngesinin bilgisayar destekli
tasarımı. Tarımsal mekanizasyon 22. ulusal kongresi, 123-130., (Kontrol No: 1459124)

DEMIR BÜNYAMIN,ÖZTÜRK ISMAIL,ALTIKAT SEFA (2008). Mersin bölgesinde seracılık. Mersin
sempozyumu, 1894-1901., (Kontrol No: 1459366)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

ÇELIK AHMET,ALTIKAT SEFA (2006). Kıslık bugdayda farklı tohum yatagı parçalama ve sıkıstırma
düzeylerinin bitki çıkısı ve verime olan etkileri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(2), 95-102.
(Kontrol No: 1445009)

ÇELIK AHMET,ALTIKAT SEFA (2006). Farklı toprak isleme yöntemlerinin yabancı ot kontrolüne
etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(4), 293-302. (Kontrol No: 1445174)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET (2013). Yazlık fig ve kıslık bugdayda farklı dogrudan ekim makinaları
ve traktör ilerleme hızlarının anız dagılımına etkileri. Atatürk Univ.Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(2),
149-152. (Kontrol No: 1445216)

Altıkat Sefa, Çelik Ahmet (2009). Erzurum ilinin mekanizasyon özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat
Fak. Derg. , 40(2), 57-70. (Kontrol No: 309682)

Altıkat Sefa, Çelik Ahmet, Turgut Nihat (2006). Yazlık bugdayda farklı tohum yatagı parçalama ve
sıra üzeri sıkıstırma düzeylerinin bitki çıkısı, gelisimi ve verime olan etkileri. Atatürk Üniv. Ziraat
Fak. Derg. , 37(2), 197-205. (Kontrol No: 309715)

ALTIKAT SEFA,ÇELIK AHMET (2013). Anıza dogrudan ekim makinalarında kullanılan farklı gömücü
ayak ve taktör ilerleme hızlarının; çizi kesit alanı ve toprak kabarmasına etkileri. Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(2), 157-162. (Kontrol No: 1445334)

Altıkat Sefa, Çelik Ahmet (2009). Toprak isleme sistemlerinin önemli bazı toprak kalite kriterlerine
olan etkileri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 16(2), 33-41. (Kontrol No: 309797)

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

Hasan Kaan Küçükerdem, Farklı ekim hızları ve sıra üzeri sıkıstırma düzeylerinin mısır bitkisinde çıkıs
ve verim parametrelerine etkileri, IGDIR ÜNIVERSITESI/IGDIR ZIRAAT FAKÜLTESI/BIYOSISTEM
MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ/ (Devam Ediyor)

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Seritsel Toprak Islemede Farklı Makine Kombinasyonlarının Toprak Fiziksel Özellikleri, Güç ve Yakıt
Tüketimi ile Bitki Çıkısına Olan Etkileri Üzerine Bir Arastırma., BAP, Arastırmacı, 2003-2005.

Farklı Toprak Sıkıstırma ve Parçalama Düzeylerinin Bugdayda Tarla Filizi Çıkısına Olan Etkileri
Üzerine Bir Arastırma., BAP, Arastırmacı, 2003-2005.

Anıza Direkt Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı Gömücü Ayak, Bastırma ve Kapatma Düzenlerinin
Güç ve Yakıt Tüketimleri, Çizi Profili ve Tohum Dagılım Düzgünlügü Ile Bitki Çıkısına Olan Etkileri.,
BAP, Arastırmacı, 2008-2011

Çizelde Farklı Tip Ayak ve Uç Demirlerinin; Topraga Olan Etkileri, Güç ve Yakıt Tüketimlerinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma., BAP, Arastırmacı, 2008-2011.

Erzurum Kosullarında Anıza Dogrudan Ekimin Geleneksel Toprak Isleme ve Ekim Sıklıgı Yönünden
Karsılastırılması., BAP, Arastırmacı, 2008-2011.

Farklı Sıra Üzeri Sıkıstırma Düzeylerinin Mısır Bitkisi Çimlenme ve Çıkıs Parametrelerine Etkileri, BAP,
Yönetici, 2013

“Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi” BAP 2016 Yönetici

Iğdır Yöresi Tuzlu–Alkali Tarım Alanlarında Farklı Toprak İşleme–Ekim Yöntemlerinin Toprak Özellikleri ve Buğday Verimine Etkileri. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Entegre Proje Iğdır Sorumusu, Araştırmacı.

Hakemlikler:

Soil and Tillage Research

Applied Engineering in Agriculture

Plant and Soil Research

ASAE journal

Biosystem Engineering

IJAST

PLOS

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

 

Verilen Dersler:

Tarım Makinaları

Toprak İşleme Alet ve Makinaları

Tarım Traktörleri

Teknik Resim

Makina Malzeme Bilgisi

Hidrolik ve Pnömatik

Allternatif Enerji Kaynakları

Anıza Doğrudan Ekim Makinaları

Meslek Etiği

Bilgisayar

Tarım Makinalarında İş Güvenliği

Tarım Makinaları Deney İlkeleri

Tarım Makinalarında İş etüdü

Ödüller:

Tubitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

Üyelikler:

Tarım Makinaları Derneği

Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4056
Belgegeçer
:
E-posta
:
sefa.altikat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü