Selin Aykol

Selin Aykol

Arş. Gör.

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:selin.aykol@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
İşletme Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

DEMİRDÖĞEN OSMAN, YAZICILAR FATMA GÜL, AYKOL SELİN (2017). Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımının Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Değerlendirilmesi: Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (3), 463-476. (ISSN: 1300-4646)

GÜZEL DİLŞAD, AYKOL SELİN (2017). Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları: Kalekim Örneği. International Journal of Human Sciences. 14 (2), 1105-1116. (ISSN: 2458-9489).

GÜZEL DİLŞAD, YAZICILAR FATMA GÜL,AYKOL SELİN (2017). Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol Yöntemlerinin Uygulanabilirliği, The International New Issues in Social Sciences, 5 (5). 385-400. (ISSN: 2149-4266).

DEMİRDÖĞEN OSMAN, ERDAL Hamit, YAZICILAR FATMA GÜL, AYKOL SELİN. Disaster Logistics Facility Location Problem: An Application For Tra1 Region. The International New Issues in Social Sciences, 5 (5). (ISSN: 2149-4266).

DEMİRDÖĞEN OSMAN, ERDAL HAMİT, YAZICILAR FATMA GÜL, AYKOL SELİN (2017). Disaster Logistics Facility Location Problem: An Application for TRA1 Region. III. Kafkasya Orta-Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19-21/10/2017. (Özet Bildiri).

GÜZEL DİLŞAD, YAZICILAR FATMA GÜL,AYKOL SELİN (2017). Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol Yöntemlerinin Uygulanabilirliği. III. Kafkasya Orta-Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19-21/10/2017. (Özet Bildiri).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

KURNUÇ MURAT, AKBABA A. İLKER, AYKOL SELİN (2016). Geleneksel El Sanatlarında Üretim ve Pazarlama Sorunları: Erzurum Oltu Taşı Üretim/Satışında Durum Analizi. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

KOBANOĞLU MEHMET, AYKOL SELİN (2015). Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişim Süreci ve Katılım Bankacılığında Kullanılan Finansal Enstrümanlar. Kafkas Üniversitesi Yayınları, (Kitap Bölümü).

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5078
Belgegeçer
:
E-posta
:
selin.aykol@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: