Selvihan POLAT

Selvihan POLAT

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:selvihan.polat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Felsefe Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
--
Lisans
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çağdaş Felsefe, Ahlak Felsefesi, Politik Felsefe
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

POLAT, S . (2018). Negatif Diyalektiğin Kıskacında İyimser Metafiziğin İmkânsızlığı. Mavi Atlas, 6 (1), 294-307. DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.418993

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4690
Belgegeçer
:
E-posta
:
selvihan.polat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Merkez/Iğdır