Şerafettin Özbey

Şerafettin Özbey

Prof. Dr.

Telefon:

E-mail:s.ozbey@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora
:
Yıldız Teknik Üniversitesi
Diller
:
ingilizce
İlgi Alanları
:
Devreler ve Sistemler Teorisi Elektrik-Elektroni Güç Sistemleri Elektrik Tesisleri7
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A. Uluslararası Yayınları

1.

 

 

S.KÜÇÜK, Prof.Dr. H.ÇAKIR, Ş.ÖZBEY :”The Inflationary Effect On The Design Of Low Voltage Distribution System “ Proceeding Intern AMSE Conference Signals& Systems, Warsaw(Polland), July 15-17, 1991, Vol. 4, pp. 155-168

 

 

2.

 

 

Ş.ÖZBEY, Prof.Dr. H.ÇAKIR, S.KÜÇÜK :”The Load Flow Calculations In Six-Phase Transmission Systems “ Proceeding Intern AMSE Conference Signals& Systems, Warsaw(Polland), July 15-17, 1991, Vol. 4, pp. 139-153

 

 

3.

 

 

Ş.ÖZBEY, Prof.Dr. H.ÇAKIR, S.KÜÇÜK :”The Load Flow Calculations In Twelve-Phase Transmission Systems “ Proceeding Intern AMSE Conference Signals& Systems, Warsaw(Polland), July 15-17, 1991, Vol. 4, pp. 155-168

 

 

4.

 

 

 

 

Zafer DEMİR, Osman KILIÇ, Şerafettin ÖZBEY  “CALCULATION OF LOAD FLOW IN MIXED THREE-PHASE LINE AND MULTI-PHASE (SIX-PHASE AND TWELVE-PHASE) LINE BY THE METHOD OF PHASE COORDINATE” Proceeding Of  the 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTIMIZATION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT( In Co-operation with: IEEE,IEE,VDE and AMPERE)  Braşov.May 14-15, 1998   Vol. I, pp. 139-145

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 

1.

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY “ Elektrik Devre Analizi I” Kocaeli Yıldız Basımevi  2008, ISBN 978-605-60276-0-4

 

 

2.

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY “ Elektrik Devre Analizi II” Kocaeli Yıldız Basımevi  2008, ISBN 978-605-60276-1-1

 

 

3.

 

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY “ Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Ve Mühendislik Uygulamaları “Kocaeli Yıldız Basımevi  2008, ISBN  978-605-60276-2-8 

 

 

4.

 

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY “ Lineer Diferansiyel Denklemler” Kocaeli Yıldız Basımevi  2008, ISBN  978-605-60276-3-5

 

 

5.

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY “ Uygulamalı Sayısal Analiz “Kocaeli Yıldız Basımevi  2008, ISBN  978-605-60276-5-9

 

 

6.

Prof. Dr. Şerafettin ÖZBEY “ Baskılı Devre Tekniği” Kocaeli Yıldız Basımevi  2008, ISBN  978-605-60276-4-2

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

B. Ulusal Yayınları

1.

 

Ş.ÖZBEY : “ ENERJİ SİSTEMLERİNİN FAZ KOORDİNATLARI İLE İNCELENMESİ VE ÇOK FAZLI SİSTEMLERDE YÜK AKIŞ ANALİZİ “  YTÜ.  DOKTORA TEZİ -1992

 

 

2.

 

Yrd.Doç.Dr. Ş.ÖZBEY, Y.Elk.Müh. Z.DEMİR : “ ELEKTRİK İLETİM ve DAĞITIM SİSTEMLERİNDE GÜVENİLİRLİK)“ SAÜ. Yayın No:16

 

 

3.

 

Yrd.Doç.Dr. Ş.ÖZBEY, Y.Elk.Müh. Z.DEMİR : “ ELEKTROTEKNİK -I  (DOĞRU AKIM DEVRELERİ)“ SAÜ. Yayın No:14

 

 

4.

 

Prof.Dr. H.ÇAKIR, Ş.ÖZBEY : “Elektrik Enerji Sistemlerinde Bara Empedans Matrisi ile arıza  Analizi”  Elektrik Mühendisliği 2. Ulusal Kongresi 23-25 Eylül 1987 ODTÜ (ANKARA), sayfa  605-608

 

 

5.

 

 

Yrd.Doç.Dr. O.KILIÇ, Yrd.Doç.Dr. Ş.ÖZBEY, Elk.Müh. Y.V.ÖZKALDI : “ HİDROLİK-TERMİK SANTRAL KOMBİNASYONLARINDA GRADYENT YÖNTEMİ YARDIMIYLA OPTİMUM ÇALIŞMA BÜYÜKLÜKLERİNİN ELDE EDİLMESİ” DSİ TEKNİK Bülteni

 

 

6.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Ş.ÖZBEY, Öğr.Gör.S.YILMAZ : “ BİRİM FİYAT  BAZINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN ENERJİ YAT. EKO. YÖN. DEĞERLENDİRİLMESİ “ 2. KARAMÜRSEL DENİZCİLİK SEMPOZYUMU 30 HAZİRAN - 4 TEMMUZ 1997

 

7.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Ş.ÖZBEY, Öğr.Gör.S.YILMAZ : “ ENERJİ SİSİSTEMLERİNDE MALİYET MİNİMİZASYONU ve VERİMLİLİK “ 2. KARAMÜRSEL DENİZCİLİK SEMPOZYUMU 30 HAZİRAN - 4 TEMMUZ 1997

 

 

8.

 

 

Şerafettin Özbey, Günay Arda, Alper Rıza Özdemir “ENERJİ TASARRUFU VE BİRLEŞİK ISI-GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİ ” SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ .Temmuz 2002 CİLT 6, SAYI 2, Sayfa 190-193 ISSN: 1301-4048

 

 

9.

 

 

Mehmet Sönmezalp, Şerafettin Özbey “ELEKTRİK ENERJİSİNDEN ISI ELDE EDİLMESİNDE VERİM VE MALİYET ANALİZİ” SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ .Temmuz 2002 CİLT 6, SAYI 2, Sayfa 97-100 ISSN: 1301-4048

10

.

Y. YILMAZ, Ş. Özbey “ Kaçak Akım Koruma Cihazları” SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ .Temmuz 2003 CİLT 7, SAYI 2, Sayfa 142-145 ISSN: 1301-4048

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

Yönetiminde Biten Yüksek lisans çalışmaları

Adı Soyadı

Tez Konusu

Mehmet Sönmezalp,

 “ Elektrık Enerjısınden Isı Elde Edılmesınde Verım Ve Malıyet Analızı”

Alper Riza Özdemir

 “ Harmoniklerin Reaktif Güç Rölelerine Etkileri” 

Yener Yilmaz

 “Alçak Gerilim Koruma ve Kontrol Cihazlarinin Çalisma

Cansel Aksoy

 “Telekominikasyon Teknolojileri ve Fiber Optiğin Yeri “

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yönetiminde Biten Doktora çalışmaları

Zafer DEMIR,

Doktora Tez  Adi: “Enerji Dagitim Tesislerinde

Harmoniklerin Bilgisayarli Simülasyonu ve Ölçümü”

Selman Demirel

Uydu Elektrik-Elektronik

Projeler:

Katıldığı Projeler

 

 KOÜ de iken YÖK Dünya Bankası Projesi ile İngiltereye gitti ve Central Manchester College of Technology den 2 adet sertifika aldı

YÖK Dünya Bankası Projesi ile ilgili Laboratuvar araçlarını teslim aldı

YÖK Dünya Bankası Projesi, Elektrik Tesisleri Laboratuvar kurulmasına katkı

YÖK Dünya Bankası Projesi, Elektrik Makinaları Laboratuvar kurulmasına katkı

YÖK Dünya Bankası Projesi, Bilgisayar Laboratuvar kurulmasına katkı

IBM Sistem 36 Bilgisayar Laboratuvarını kurarak Teşekkür Belgesi aldı.

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

SON DÖRT YILDA VERDİĞİ DERSLER

Meslek Yüksek Okulu

Doğru Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi

Mühendislik Fakültesi

Devre Analizi I

Devre Analizi II

Mühendislik Tasarımı

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Elektrik Bilgisi I

Lineer Cebir

Elektrik - Elektronik Mühendisliğine Giriş

Bitirme Projesi

 

 

Yüksek Lisans, Doktora

Elektrik Mühendisliğinde Uygulamalı Sayısal Yöntemler

Çok-fazlı enerji sistemlerinde hat parametrelerinin belirlenmesi.

Çok-fazlı enerji sistemlerinin faz koordinatları ile modellenmesi ve yük akış analizi

Ödüller:

KAZANDIĞI ÖDÜL VE BELGELER

2 Adet Onur Belgesi

1 Adet Takdir Belgesi

4 adet Teşekkür Belgesi

2 adet Sertifika: Central Manchester College Of   Technology MANCHESTER / ENGLAND

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI(SGB)’dan

İŞYERİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ

Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4440
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
s.ozbey@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: