Serdar SARI

Serdar SARI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:05464734100

E-mail:serdar.sari@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TOPRAK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface, Arid Land Research and Management, Cilt 33, Sayı 1, 2018
2. Spatio-temporal variability in physical properties of different textured soils under similar management and semi-arid climatic conditions, CATENA, Cilt 172, Sayı , 2019
3. Influence of vermicompost application on soil consistency limits and soil compactibility, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, Cilt 41, Sayı , 2017
4. Spatial variability in soil compaction properties associated with field traffic operations, CATENA, Cilt 120, Sayı , 2014
5. Effects of Vermicompost Application on Soil Aggregation and Certain Physical Properties, Land Degradation Development, Cilt 27, Sayı 4, 2016
6. Effects of diatomite DE application on physical properties of soils subjected to freeze thaw cycles, Soil and Tillage Research, Cilt 160, Sayı , 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Strüktürel Stabilite Ölçütlerive Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 48, Sayı 1, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri, 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
2. FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ, 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
3. TOPRAK DERİNLİĞİNİN BİTKİ YOĞUNLUK İNDEKSİ (NDVI) ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ, 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
4. Effects of Zeolite (Clinoptilolite) on Soil Aggregation, I. International Agricultural Science Congress Van, Turkey, 09.05.2018
5. The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
6. Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.), 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
7. Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Mikro Skalada Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerinin Yersel ve Zamansal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi, 4. Uluslararsı Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Kahramanmaraş, 01.09.2015
8. A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique, International Iğdır Symposium, 09.10.2017
9. Sıçrama Erozyonu ile Meydana Gelen Toprak Kayıplarının PVA Uygulaması ile Azaltılması, 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017, 12.09.2017
10. Spatial Distribution Patterns of Soil Lost by Splash Erosion, The IRES - 288th International Conference on Food and Agricultural Engineering, Helsinki , Finland, 17.11.2017
11. Asessment of Spatial Distribution Patterns of Soil Properties at the Experimental Fields of Igdir University, Eurosoil İstanbul 2016, 16.10.2016
12. Usability of different bacteria applications in alkali soil reclamation, 9. International Soil Science Congress, 14.10.2013
13. Variability in soil bulk density with changes in soil moisture content, 8. Internatıonal Soil Science Congress, 15.05.2012
14. Assessment of polymer applications PVA PAM on reclamation of salt and saltsodiumaffected soils, 8. Internatıonal Soil Science Congress, 15.05.2012
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Çöp Kompostu Uygulamalarının Toprakların Bazı Strüktürel Özellikleri ile Proktor Sıkışma Parametreleri Üzerine Etkisi, 4. Uluslararsı Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Kahramanmaraş, 01.09.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Polimerlerin PVA PAM ve Yüzey Malçının Yüzey Akış ve Toprak Kayıplarına Olan Etkisi, 30.12.2012
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, VERMİKOMPOST UYGULAMASININ TOPRAK FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ, 31.12.2013
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişim Paternlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Toprak Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, 30.12.2013
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, IĞDIR YÖRESİ TUZLU VE TUZLU ALKALİ TOPRAKLARININ ISLAHINDA POLİMERLERİN PVA PAM KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ, 01.07.2012
Hakemlikler:
1. CATENA, SCI-Expanded,
Verilen Dersler:
1. TOPRAK İLMİNİN ESASLARI, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. TOPRAK BİLGİSİ, Lisans, 2018-2019
4. EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
5. TOPRAK AMENAJMANI, Yüksek Lisans, 2018-2019
6. TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME, Lisans, 2018-2019
7. İKLİM BİLGİSİ, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
1. TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü, Spatial variability in soil compaction properties associated with field traffic operations
2. TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü, Effects of diatomite (DE) application on physical properties of soils subjected to freeze-thaw cycles
Üyelikler:
Harici Tel.
:
05464734100
Dahili Tel.
:
4071
Belgegeçer
:
E-posta
:
serdar.sari@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent YURTSEVEN Kampüsü Ziraat Fakültesi 76000 IĞDIR