Serkan Künü

Serkan Künü

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:serkan.kunu@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
İktisat Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Fakülte Kurulu Üyeliği)
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi İktisat
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Türkiye’de Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı Arasında İlişki, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 15, 2018
2. TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞKENLİĞİ, TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Cilt 8, Sayı 31, 2016
3. The Regional Development Agency Experiences of Turkey and Romania, Business and Economics Research Journal, Cilt 9, Sayı 2, 2018
4. THE RELATIONSHIP BETWEEN SUB CATEGORIES OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY A CAUSALITY ANALYSIS, International Journal Of Economics and Research, Cilt 6, Sayı 4, 2015
5. Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi, TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ, Cilt 7, Sayı 27, 2015
6. The Effects of Public Expenditures on Economic Growth An Empirical Analysis for Turkey, International Journal of Business and Social Science, Cilt 6, Sayı 4, 2015
7. CONFLICT DEFENSE SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST A PANEL DATA ANALYSIS, International Journal of Economic and Financial Issues, Cilt 6, Sayı 1, 2016
8. General Overview of Central Asian Turk s Art of War and Psychology of War, China-USA Business Review, Cilt 13, Sayı 6, 2014
9. Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Cilt 5, Sayı 8, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ, Vergi Raporu, Cilt , Sayı 232, 2019
2. Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2017
3. MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİNGEÇERLİ Mİ?, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, 2017
4. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ, KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 9, Sayı 18, 2018
5. Türkiye nin Ticaret Ortaklarına İhracatının Nedenleri, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fkültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 2012
6. Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Teorik Bir İnceleme, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2015
7. TÜRKİYE VE İRAN İKİLİ TİCARET VE SAVUNMA HARCAMALARI TEMELİNDE BIR ANALİZ, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, 2016
8. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 10, 2016
9. Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 53, Sayı 618, 2016
10. Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2016
11. Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı 10, 2012
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE İNTİHAR İLİŞKİLERİ, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 03.05.2018
2. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 03.05.2018
3. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 03.05.2018
4. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 03.05.2018
5. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 03.05.2018
6. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, 03.05.2018
7. REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018, 06.11.2018
8. TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ, I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018, 06.11.2018
9. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
10. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
11. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
12. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
13. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
14. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
15. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
16. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
17. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
18. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
19. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
20. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
21. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
22. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
23. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
24. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
25. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
26. YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA, I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
27. EFFECTS OF THE SYRIAN CONFLICT ON THE TURKISH ECONOMY, PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 4th Edition: Revolutions, the Archeology of Change, 26.05.2017
28. DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ, 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13.12.2017
29. On the Possibility of Establishing a Technology Free Zone in Iğdır, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
30. Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları, 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 21.09.2017
31. Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisine Etkisi, Iğdır Üniversitesi Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19.04.2012
32. BÖLGESEL KALKINMADA TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARI VE OLUŞUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15.10.2015
33. Regional Development Agencies Turkey And Romania Country Examples, CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂNOILE DIMENSIUNI ALE GLOBALIZĂRIIŞI INTEGRĂRII EUROPENE, 16.12.2013
34. Effects of the Syrian conflict on the Turkish Economy, PERSPECTIVES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY, 26.05.2017
35. Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 29.08.2016
36. BÖLGESEL KALKINMADA TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARIVE OLUŞUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15.10.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra1 Bölgesindeki İllerin Erzurum Erzincan Bayburt Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma Önerileri, Tarihi ve Kültürü İle XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mart 2014, Bayburt, 28.05.2014
2. Serbest Bölgelerin Türkiye Dış Ticaret Açığı Açısından Değerlendirilmesi, 12th International Conference on Knowledge, Economy Management (ICKEM 27-30 November Antalya 2014), 27.11.2014
3. Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme Eleştirel Bir Yaklaşım, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14.05.2015
4. KAPALI SINIR KAPILARININ YEREL EKONOMİLER ÜZERİNE YANSIMALARI ALİCAN SINIR KAPISI ÖRNEĞİ, I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 01.10.2015
5. Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi Rize İli Örneği, II. Rize Kalkınma Sempozyumu, 03.05.2013
6. Girişimciliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu”, 24.05.2012
7. Üniversite Öğrenci Harcamalarının Yöre Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, 24.05.2012
8. TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RİZE İLİ ÖRNEĞİ, II. Rize Kalkınma Sempozyumu, 03.05.2013
9. Tam İstihdam İçin Son İstihdam Edici Olarak Devlet, 7. EKONOMİK YAKLAŞIM KONGRESİ, 22.12.2011
10. TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RİZE İLİ ÖRNEĞİ, II. Rize Kalkınma Sempozyumu,
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Türkiye nin Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri İle Siyasi İktisadi Kültürel İlişkileri, İSTANBUL 20154
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.BANKACILIK SİSTEMİ Finansal Araçlar Riskler ve Krizler,BANKACILIK SEKTÖRÜ VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ,BURSA 2015
2.Selected Studies on Economisc and Finance,On Theoretical Bases of Collective Action in Regional Development, 2018
3.Selected Studies on Economics and Finance,POVERTY, 2018
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. DEMİRCİ İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı
2. ÇİÇEK D., KADIN YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE MİKRO KREDİ UYGULAMASI: IĞDIR ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı
3. DUMAN H., Girişimcilik Ekosistemini Etkileyen Faktörler,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı
4. DOĞAN A., Terörizm Faaliyetlerinin Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkileri,Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı
5. ÖZBİLEN F., Enflasyon-Vergi İlişkisi ve Türkiye'de Gelir Vergisi Üzerine Genel bir Analiz (1970-1999),Iğdır Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 15.11.2017
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Üniversitemizde Yönetici Pozisyonunda Olan 60 Akademik ve İdari Personelin İngilizce Dil Kapasitesinin Artırılması Projesi, 20.03.2014
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
2. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
3. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
4. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, TÜRKİYE
5. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
6. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
7. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
8. Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, copernius, asos, TÜRKİYE
9. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. Makro Ekonomik Analiz I, Yüksek Lisans, 2016-2017
2. Mikro Ekonomik Analiz I, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. Makro Ekonomik Analiz I, Yüksek Lisans, 2018-2019
4. Girişimcilik, Lisans, 2018-2019
5. Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans, 2018-2019
6. MAKRO İKTİSAT 1, Lisans, 2018-2019
7. Makro İktisat II, Lisans, 2016-2017
8. Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans, 2017-2018
9. GİRİŞİMCİLİK, Lisans, 2017-2018
10. PARA VE BANKA, Lisans, 2017-2018
11. MAKRO İKTİSAT 1, Lisans, 2017-2018
12. KAMU MALİYESİ, Lisans, 2016-2017
13. İKTİSADA GİRİŞ II, Lisans, 2016-2017
14. MALİYE POLİTİKASI, Yüksek Lisans, 2016-2017
15. GİRİŞİMCİLİK, Lisans, 2016-2017
16. MAKRO İKTİSAT 1, Lisans, 2016-2017
17. İSTATİSTİK 1, Lisans, 2016-2017
18. SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK , Lisans, 2015-2016
19. MAKRO İKTİSAT 2, Lisans, 2015-2016
20. İSTATİSTİK 2, Lisans, 2015-2016
21. İKTİSADA GİRİŞ, Lisans, 2015-2016
22. KAMU MALİYESİ 1, Lisans, 2015-2016
23. İSTATİSTİK 1, Lisans, 2015-2016
24. MAKRO İKTİSAT 1, Lisans, 2015-2016
25. İKTİSADA GİRİŞ II, Lisans, 2014-2015
26. İKTİSADA GİRİŞ, Lisans, 2014-2015
27. SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK, Lisans, 2014-2015
Ödüller:
1. KAPOSVAR ÜNİVERSİTESİ, Bilim - Sanat Ödülleri, 2016 Yılında Macaristan’xxda Yapılan Uluslararası AVEKON Kongresinde En iyi Bildiri Ödülü
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
5036
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
serkan.kunu@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: