Serpil SÖNMEZ

Serpil SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:serpil.sonmez@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Lisans
:
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Yüksek Lisans
:
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih
Doktora
:
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Sönmez, S. “Tanzimat Öncesinde Sivas Şehri’nin Demografik Yapısı (1833 Nüfus Sayımına Göre)” HÜTAD (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), Sayı:23, Ankara, Güz 2015.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Sönmez, S. “XV. Yüzyılda Tokat ve Sivas’ta İktisadî Yaşam, İcra Edilen Meslekler ve Meslek Adları”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı:1-2,  İstanbul, 2012.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

Sönmez, S. "İstanbul'un Rum Seyisleri", Uluslararası VII. Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu (3-5 Mayıs 2019), İstanbul, 2019.

Sönmez, S. "1928'den Günümüze Iğdır'ın Köyleri", I. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 6-8 Kasım 2018, Iğdır, Cilt:3, 2018, s.1866-1883.

Sönmez, S. “II. Mahmut Döneminde Bazı Şehirlerin Hâne/Aile Yapısının Tespitine Yönelik Bir Deneme: (Sivas, Çorum, Yozgat Örneği)”: Uluslararası Altay toplulukları Sempozyumu: Mesken-Aile, Aile Değerleri (24-26 Temmuz 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul).

Sönmez, S. “19. Yüzyılın İlk Yarısında Çorum Şehrinin Demografik Yapısı” Bütün Yönleri İle Çorum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016, Çorum

K. Sesetyan, O. Sakin, S. Sönmez ve M.B. Demircioğlu “Macroseismic İnformation From Ottoman Archives For Eearthquakes of 19th Century in Central-Eastern Turkey”, ESC, Trieste, Eylül 2016. 

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

Sönmez, S. Tanzimata Giden Yolda Bir Osmanlı Şehri: Sivas (1777-1839), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017.

Sönmez, S. Osmanlı Klasik Çağında Sivas, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011.

 

 

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Paleografyası

Yeniçağ Avrupa Tarihi

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Osmanlı Tarihi

Tarih Sosyolojisi

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4634
Belgegeçer
:
E-posta
:
serpil.sonmez@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: