Servet Aşkın

Servet Aşkın

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:servet.askin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Fizyoterapi Programı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Atatürk Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya öğretmenliği
Yüksek Lisans
:
Celalbayar Ü. Fen Bilimleri Enst. Kimya Anabilim dalı
Doktora
:
Eskişehir Osmangazi Ü. Fen Bil. Enst. Kimya anabilim Dalı, .Analitik Kimya
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Toksik Elementler, Adsorbsiyon,Su ve Çevre Bil.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1-“Xrd Analysıs And Possıble Mınerals Of Volcanıc Basaltıc Radıatıon In Agrı Mountaın”

III. INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON MULTIDICIPLINARY STUDIES ( ISM) 10-11 Nov. 2017 Ankara Turkey

2-Ağrı Dağı Volkanik Bazaltik Kayacının Raman Spektrumu Ve Albit  Mineralinin Kantitatif Oranı”

III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey

3-Farklı Değerlikli Azotun Ağrı Dağı Volkanik Kayacında XPS ile Tespiti”

III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

4-“Ağrı dağı Bazaltındaki ikincil Minerallerdeki ve Arsenik ve Bor’un Ultra Safsuda Çözünmesi”

       III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

5-" DETERMINATION OF THE EFFECT OF SALINITY ON WATER QUALITY IN IGDIR BY MOBILE MULTIPARAMETER"

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
2. Samsun / Turkey November 30 - December 2, 2018

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

"BOR ENDÜSTRİ ATIKLARININ TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILMASI" (SÖZLÜ SUNUM)

XIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 31 AĞUSTOS 4 EYLÜL 1999

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ.FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1-Iğdır Ü. BAP: "Ağrı Dağı Volkanik kayaçlarının Yeraltı ve Yerüstüsularına Etkisi"(Yürütücü) BAP 2016 FBE-B04

2-Iğdır Ü. BAP : "Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi"(Araştırmacı) BAP 2014 FBE B08

3-Süleyman Demirel Ü. Araştırma Fonu: Burdur İli, İlçeleri ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyleri  Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma"

SDÜAF NO:473, Başlangıç Tarihi:11/07/2001, BitişTarihi:18/12/2002  ( Araştırmacı)

4-Süleyman Demirel Ü. Araştırma Fonu: "Burdur, Isparta ve Muğla İl Merkezlerindeki  Okullarda Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin: Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri, Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi"

SDÜAF NO:474, Başlangıç Tarihi:10/07/2001, BitişTarihi:10/07/2002  ( Araştırmacı)

Hakemlikler:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

JOURNAL OF HAZARDAOUS MATERİAL

Verilen Dersler:

GENEL KİMYA, ORGANİK KİMYA,LABORATUVAR KİMYASI,

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3142
Belgegeçer
:
E-posta
:
servet.askin@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: