Servet BULAN

Servet BULAN

Öğr. Gör.

Telefon:0476 226 13 14

E-mail:servet.bulan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Sosyoloji Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
YYÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans
:
Doktora
:
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 226 13 14
Dahili Tel.
:
3436
Belgegeçer
:
E-posta
:
servet.bulan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: