Servet Türkan

Servet Türkan

Öğr. Gör.

Telefon:+90.476.223 0010

E-mail:servet.turkan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Tuzluca Meslek Yüksek Okulu
Bölüm
:
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Türkan, Çam Ç, & Türkan, S., (2018). Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD), cilt 5 sayı 10, sy.49-59.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 


 

 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
  1. Taner E., & Türkan S,. (2016)  Beden Politikaları bağlamında dijital klonlama ile bireyin göçebe bedenlere hapsedilişine dair bir inceleme, 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, sy,113-118 Kocaeli (Tam metin bildiri)
  2. Türkan, S.,(2017) Eğitimde Paradigma Değişimi ve Medya Etkisi, 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Ekim 9-11, Iğdır
  3. Türkan S., & Türkan, Çam Ç, (2018) Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
  4. Türkan, Çam Ç,& Türkan, S., (2018)  Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
  5. Türkan, S., & Ateş, K., (2018)  Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31,  Ankara
  6. Ateş, K., & Türkan S., (2018) Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31, Ankara
  7. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018)  Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Değer   Öğretimine Yönelik Bakış Açıları. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır
  8. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Müdürlüğü, Veli ve Öğrencilere Yönelik Düşünceleri ve Yaşadıkları Problemler. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

1.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

3.İnsan Kaynakları Yönetimi

4.Protokol ve Sosyal davranış Kuralları

5.Türkiye’nin İdari Yapısı

6.Demokrasi ve İnsan Hakları

7.Demokrasi ve Küreselleşme

8.Sosyal Sorumluluk Yönetimi

9.İletişim Bilgisi

10.Yazışma Teknikleri ve Kompozisyon

11.Girişimcilik

12.Medya Okuryazarlığı

13.Halkla İlişkilere Giriş

      14.  Yönetim ve Organizasyon

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.223 0010
Dahili Tel.
:
3431
Belgegeçer
:
E-posta
:
servet.turkan@igdir.edu.tr
Web Site
:
servet.turkan@igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü