Sevtap TIRINK

Sevtap TIRINK

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:sevtap.tirink@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çevre Sağlığı Programı
İdari Görevler
:
Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD., Tez adı: Fıstık endüstrisi atıksularının ön arıtımı ve aerobik ortamda biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi (2013) Tez Danışmanı:(ALPER NUHOĞLU)
Doktora
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği ABD. (Devam ediyor)
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Endüstriyel Atıksuların Arıtımı, Kimyasal Arıtım Prosesi, Biyolojik Arıtım Prosesi, Biyolojik Arıtma Kinetiği, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği Kontrolü, Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Bayram, T , Argun, Y , Tırınk, S . (2019). An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey. Black Sea Journal of Engineering and Science, 2 (3), 88-91. DOI: 10.34248/bsengineering.561447

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.Bayram, T., Argun, Y.A., Altikat, A., Dogru, S.“Management of solid waste in the sample of a small sized Turkish town, Erzurum”, International Conference on Civil

and Environmental Engineering,  208-213, Nevsehir, TURKEY, May 20-23, 2015.

 

2.Dogru, S., Bayram, T., Argun, Y.A., Altikat, A., “Investigation of air pollution parameter variation on between 2007-2014: The case of Iğdır (Turkey)”, International Conference on Civil and Environmental Engineering,  87-95, Nevsehir, TURKEY, May 20-23, 2015.

 

3.Altikat, A., Dogru, S., Argun, Y.A., Bayram, T., “New Chernobyl? Metsamor nuclear power plant”, International Conference on Civil and Environmental Engineering,  2057-2066, Nevsehir, TURKEY, May 20-23, 2015.

 

4.Argun, Y.A., Altikat, A., Dogru, S., Bayram T., “Solid waste management and recycling in Igdir”, International Conference on Civil and Environmental Engineering,  197-207, Nevsehir, TURKEY, May 20-23, 2015.

 

5.Altikat A., Dogru S., Argun Y.A. and Bingul Z., Energy Productıon from Organıc Waste, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS),649-659, August 31 - September 03, 2016, Giresun, Turkey

 

6.Dogru S., Argun Y.A., Bingul Z. and Altikat A.,  Negative Effect of E-Waste on Environmental Health and Recycling, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), 842-853, August 31 - September 03, 2016, Giresun, Turkey

 

7.Bingul Z., Altikat A., Dogru S. and Argun Y.A., Environmental Impact Assessment of Dairy Sector, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), 873-879, August 31 - September 03, 2016, Giresun, Turkey

 

8.Argun Y.A., Dogru S., Altikat A., and Bingul Z., Renewable Energy Sources of Tra2 Region (Igdir, Kars, Ardahan and Agri) for Sustainable Development, International Energy & Engineering Conference (UEMK), 13-14 October, 2016, Gaziantep, Turkey

 

9.Dogru S., Argun Y.A., Bingul Z., and Altikat A., Negative Impacts of Air Pollution on Historic-Cultural Structures, International Energy & Engineering Conference (UEMK), 13-14 October, 2016, Gaziantep, Turkey

 

10. Altikat A., Dogru S., Argun Y.A., Bingul Z., Energy Sources And Environmental Impacts, International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 10-12 April, 2017, Kastamonu, Turkey

 

11.Bingul Z., Altikat A., Dogru S., Argun Y.A., Solar Energy Potental of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy, International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 10-12 April, 2017, Kastamonu, Turkey

 

12.Dogru S., Turan N. G., Current Situation and Challenges of Municipal Solid Waste Management in Turkey, VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems(ISEEP), 4-7 October, 2017, Çanakkale, Turkey

 

13.Dogru S. and Turan N. G., Municipal Wastewater Treatment in Turkey: Current Status and Issues, VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems(ISEEP-2017), 4-7 October, 2017, Çanakkale, Turkey

 

14. Argun Y.A., Bayram T., Tırınk S., Particle Collection Systems: Wet Scrubbers, II. Internatıonal Iğdır Symposium (IĞDIRSEMP 2017), 9-11 October, 2017, Iğdır, TURKEY

 

15. Tırınk S., Argun Y.A., Bayram T., An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey, II. Internatıonal Iğdır Symposium (IĞDIRSEMP 2017), 9-11 October, 2017, Iğdır, TURKEY

 

16.Bayram T., Tırınk S., Argun Y.A., Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir, II. Internatıonal Iğdır Symposium (IĞDIRSEMP 2017), 9-11 October, 2017, Iğdır, TURKEY

 

17.Gökmen Ö., Tırınk S., Şahin E., The Impact of Environmental Problems on Human Health, II. Internatıonal Iğdır Symposium (IĞDIRSEMP 2017), 9-11 October, 2017, Iğdır, TURKEY

 

18. Şahin E., Gökmen Ö., Tırınk S., An Important Factor to have Impact on The Health: Indoor Air Quality,  II. Internatıonal Iğdır Symposium (IĞDIRSEMP 2017), 9-11 October, 2017, Iğdır, TURKEY

 

19.Tırınk S., Şahin E., Gökmen Ö., The Importance of Behaviours on the Environmental Awareness and the Healthy Lifestyle in Higher Education, II. Internatıonal Iğdır Symposium (IĞDIRSEMP 2017), 9-11 October, 2017, Iğdır, TURKEY

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.Turhan İrak , Z., Bingül, Z., Ekmekyapar Torun, F., Doğru, S.“Iğdır’ın Gerçeği: Radyoaktif Kalıntılar”, Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim, Afyon, 2015.

 

2.Doğru, S., Turhan İrak , Z., Bingül, Z., Ekmekyapar Torun, F., “Çevre Sorunları ile Iğdır”, Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim, Afyon, 2015.

 

3.Bingül, Z., Ekmekyapar Torun, F., Doğru, S., Turhan İrak , Z., “Kentsel Dönüşüm ve Çevre”, Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim, Afyon, 2015.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Öztürk, B , Tırınk, S, Aykaç, H. Ö . (2018). Okul İçi Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri. Termoklima Dergisi, 10 (118), 44-46. ISSN: 1309-4599

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Fıstık Endüstrisi Atıksularının Ön Arıtımı. Araştırmacı, 2011-2012- BAP: 2011/421, - Atatürk Üniversitesi 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

1.Hava Kirliliği

2.Toprak Kirliliği

3.Su Kirliliği ve Kontrolü

4.Çevresel Etki Değerlendirme

5.Çevre Sağlığı ve Uygulamaları

6.Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma

7.Hidroloji

8.Atıksu Arıtımı

9.Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme

10.Çevre Politikaları ve Mevzuat

11.Katı Atıklar

12.Klimatoloji

13.Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

14.Bilgi ve İletişim Teknolojisi

15.Çocuk ve Çevre

16. Çevre Felsefesi ve Etiği

17. Çevre ve Mevzuat

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3135
Belgegeçer
:
E-posta
:
sevtap.tirink@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Karsyolu Üzeri Karaağaç Kampüsü Eski Hastahane Binası 76000 IĞDIR