Seyfi Kılıç

Seyfi Kılıç

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 0010

E-mail:seyfi.kilic@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Gazi Üniversitesi/İİBF
Yüksek Lisans
:
Hacettepe Üniversitesi/Hidropolitik ABD.
Doktora
:
Ankara Üniversitesi/Sosyal ve Çevre Bilimleri ABD.
Diller
:
İngilizce/ KPDS 91.
İlgi Alanları
:
Uluslararası İlişkler, Hidropolitik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Kılıç, S. (2015), “Sınıraşan Akiferler Hukuku Taslağı ve Diğer Sözleşmelerle İlişkisi”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss. 97-119.
 • Kılıç, S., Aydın, D.G. (2014), “İktisadi ve Toplumsal Dönüşüm ve Yenilikçi Girişimci”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, ss. 143-158.
 • Kılıç S. (2014), “Water Security Concept and Its Perception in the Egypt”, International Journal of Arts and Commerce, Vol. 3 No. 8, pp. 69-80.
 • Kılıç, S. (2009), “Su Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Su Hakkı”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, ss. 45-59.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Kılıç, S. (2008), “Transboundary Water Issues and Foreign Policies of Riparian States”, Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences, Ed. Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay, Vol I, İzmir-Turkey, pp.167-175, (International Conference on Social Sciences’da sunulan bildiri).
 • Aydın, D.G. and Seyfi Kılıç (2008), “A New Approach to the Clasical Entrepreneur within the Framework of Schumpeter’s View”, Ed. Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay, Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences,Vol II, İzmir-Turkey, pp.157-164, (International Conference on Social Sciences’da sunulan bildiri).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 • Merkez-Perifer İlişkileri ve Uluslararası Çevre Politikaları”, Hakan Mıhçı (ed.), İktisada Dokunmak, içinde, Phoenix Yayınevi, Aralık 2011, Ankara, s. 277-296.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 • Kılıç, S. (2014), “Çevre Sorunları ve Modern Dünya-Sistemi Yaklaşımı” 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 9, ss. 55-85.
 • Kılıç, S., Tanrıverdi Yaşar, N. (2014), “2011 Sonrası Mısır Dış Politikası: İç Siyasetin Dış Politikaya Etkileri”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 9, ss.7-34.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 • Kılıç, S. ve Onur Koska (2006), “Irak’ta Kurulan Yeni Yönetimin ve AB Sürecinin Türkiye’nin Hidroelektrik Enerjisi Üretimi Üzerindeki Muhtemel Etkileri”, Dünya’da ve Türkiye’de Enerji-Uygulamalar ve Sorunlar, Cilt I, s. 219-225, (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 10. Enerji Kongresi’nde sunulan bildiri).
Diğer Yayınlar:
 • Kılıç, S. (2015), “Hydro-hegemony and the Euphrates-Tigris Basin”, 2. International Conference on Eurasian Politics & Society, 22-23 May 2015, (IEPAS 2015), Konya.
 •  Kılıç, S., (2014), “ Water Security Concept and Its Perception in the Middle East”, Fourth World Congress for Middle East Studies, (WOCMES),Ankara.
 • Kılıç, S., (2014), “Terrorism and Urbanization in Iraq”, Suicide Terrorism in Iraq: A Socio-Psychological Perspective, Bağdat, Irak.
 •  Kılıç, S. (2014), “Similarities and Differences of Two Global UN Water Conventions: 1997 UN Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses and the UN Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes”, İstanbul Uluslararası Su Forumu, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yan Etkinliği, İstanbul.
 • Kılıç, S. (2013), “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Bağdat Hükümeti Arasında Su Yönetimine İlişkin Anayasal Sorunlar”, Ortadoğu’da Kürtler ve Bölgenin Geleceğine Etkisi Çalıştayı, ORSAM- RISI, 28 Ekim 2013, İzmir-Seferihisar. http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/20131115_tutunak34.pdf
 •  Kılıç S. (2012), “Transition Period in Egypt and Its Reflections on the Nile Waters” Değişen Mısır ve Yeni dönemde Türkiye-Mısır İlişkileri, Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği-ORSAM, 04 Haziran 2012, Ankara, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/20121113_tutanakm%C4%B1s %C4%B1rtur-ing.pdf
 • Kılıç, S. (2011), “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Sınıraşan Sular Meselesinin Rolü”, Suriye Krizine Türk ve Rus Bakışı Çalıştayı, ORSAM- RISS, 26 Ekim 2011, Ankara. http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2012522_tutanak16kblack%20 no3.pdf

 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Bahar

 

3

 

 

 

 

Siyasi Tarih

3

 

55

 

 

Political History

3

 

48

 

 

Su Güvenliği ve Politikaları

3

 

10

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

3

 

101

 

 

Küreselleşme ve Ulus Devlet

3

 

108

 

Bahar

 

 

 

 

 

 

İktisat Sosyolojisi

3

 

99

Ödüller:
 • 2012 yılı Boston Water Diplomacy Çalıştayı Bursu.
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 0010
Dahili Tel.
:
5038
Belgegeçer
:
E-posta
:
seyfi.kilic@igdir.edu.tr
Web Site
:
seyfi.kilic@igdir.edu.tr
Adres
:
Suveren Kampüsü/