Taner AYDIN

Taner AYDIN

Öğr. Gör.

Telefon:

E-mail:taner.aydin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
Coğrafya Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA/COĞRAFYA PROGRAMI
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA/TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA/BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFY A ANABİLİM DALI DOKTORA
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
TARİHİ COĞRAFYA, TOPONİMİ, NÜFUS, YERLEŞME, GÖÇ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The Importance of Fish Farms in Respect of Daily Recreational Activities: “Hamurkesen Village Trout Farm Example”, II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 09.10.2017
2. ”Günlük Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Balık Çiftliklerinin Önemi: Hamurkesen Köyü Alabalık Çiftliği Örneği”, II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 09.10.2017
3. Elmalı da Antalya Geçmişten Günümüze Yerleşme Adları Üzerine Bir İnceleme, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13.10.2016
4. Iğdır Şehrinde Önemli Bir Çevresel Sorun Oluşturan Hava Kirliliğinin Coğrafi Açıdan İncelenmesi, KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 05.11.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2017-2018
2. TARİHİ COĞRAFYA I, Lisans, 2017-2018
3. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2016-2017
4. TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYA, Önlisans, 2017-2018
5. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans, 2017-2018
6. TARİHİ COĞRAFYA I., Lisans, 2016-2017
7. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2015-2016
8. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2014-2015
9. TARİHİ COĞRAFYA I., Lisans, 2014-2015
10. TARİHİ COĞRAFYA I., Lisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4640
Belgegeçer
:
E-posta
:
taner.aydin@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: