Taner AYDIN

Taner AYDIN

Öğr. Gör.

Telefon:

E-mail:taner.aydin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
Coğrafya Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA/COĞRAFYA PROGRAMI
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA/TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA/BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFY A ANABİLİM DALI DOKTORA
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
TARİHİ COĞRAFYA, TOPONİMİ, NÜFUS, YERLEŞME, GÖÇ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. İDARİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ELMALI (ANTALYA) İLÇESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt 23, Sayı 1, 2019
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. THE EFFECT OF FLOOD DİSASTER IN AGUST 2018 ON THE AGRİCULTURAL AREAS IN ELMALI DİSTRİCT, İMCOFE INTERNATİONAL MULTİDİSCİPLİNARY CONGRESS OF EURASİA, 24.04.2019
2. KAĞIZMAN’DA YERLEŞME ADLARI’NIN TOPONİMİK ANALİZİ, 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ-UMTEB, 11.04.2019
3. 1322 (1906-1907) KONYA VİLAYETİ SALNAMESİNE GÖRE BURDUR SANCAĞI’NIN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI, 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ-UMTEB, 11.04.2019
4. THE IMPORTANCE OF FİSH FARMS İN RESPECT OF DAİLY RECREATİONAL ACTİVİTİES: “HAMURKESEN VİLLAGE TROUT FARM EXAMPLE”, II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 09.10.2017
5. IĞDIR ŞEHRİNDE ÖNEMLİ BİR ÇEVRESEL SORUN OLUŞTURAN HAVA KİRLİLİĞİNİN COĞRAFİ AÇIDAN İNCELENMESİ, KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 05.11.2015
6. ELMALI’DA (ANTALYA) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13.10.2016
7. ”GÜNLÜK REKREASYONEL FAALİYETLER AÇISINDAN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÖNEMİ: HAMURKESEN KÖYÜ ALABALIK ÇİFTLİĞİ ÖRNEĞİ”, II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2017-2018
2. TARİHİ COĞRAFYA I, Lisans, 2017-2018
3. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2016-2017
4. TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYA, Önlisans, 2017-2018
5. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Lisans, 2017-2018
6. TARİHİ COĞRAFYA I., Lisans, 2016-2017
7. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2015-2016
8. TARİHİ COĞRAFYA II, Lisans, 2014-2015
9. TARİHİ COĞRAFYA I., Lisans, 2014-2015
10. TARİHİ COĞRAFYA I., Lisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4640
Belgegeçer
:
E-posta
:
taner.aydin@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: