Tuba GENÇ KESİMCİ

Tuba GENÇ KESİMCİ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:tuba.genc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM ZİRAAT FAKÜLTESİ/ERZURUM ZİRAAT PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİTOPATOLOJİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Verticillium spp.,Fusarium spp., biyolojik mücadele
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Laboratory and Field Evaluation of the Entomopathogenic Fungus Conidiobolus coronatus for Controlling Ricania simulans Walker Recaniidae Hemiptera, EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, Cilt 24, Sayı 2, 2014
2. First Report of Cytospora rosarum on Rosa canina in Turkey, Journal of Plant Pathology, Cilt 93, Sayı 4, 2011
3. First Report of root rot of Faba bean caused by Rhizoctonia zea in Turkey, Journal of Plant Pathology, Cilt 93, Sayı 4, 2011
4. Vegetative compatibility groups of Verticillium dahliae isolates from weeds in potato fields, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, Cilt 91, Sayı 3, 2009
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Bakla Vicia faba çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cilt 29, Sayı 3, 2016
2. Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 2014
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Effect of sowing date on the incidence of root rot and wilt diseases in faba bean, 68th International Symposium on Crop Protection,, 17.05.2016
2. The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrients in Strawberry Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences, Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences, 21.04.2016
3. Çilekte Botrytis cinerea nın Biyolojik Mücadelesinde Toprak Kaynaklı Bakterilerin Kullanımı, Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi., 05.09.2016
4. Biodiversity Study of Fusarium Species on Orobanche cernua in Erzurum, Turkey, 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23.05.2016
5. Honeybee dispersal of the biocontrol agent Clonostachys rosea f catenulata J1446 effectiveness in suppressing Botrytis cinerea on strawberry under field conditions, XVIII.International PlantProtection Congress, 22.08.2015
6. Present situation of honey bees and bumble bees having potential entomovector technology in Turkey, 65th International Symposium on Crop Protection, 21.05.2013
7. Field evaluation of Lecanicillium muscarium for controlling Ricania simulans Rynchota Ricaniidae in tea Camellia sinensis Towards integrated biological control, Towards integrated biological control, Symposium & İnauguration of CBC, 19.04.2012
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea ya İn vitroda Fungal Antagonistlerin Etkisi, Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu, 25.09.2013
2. Çileklerde Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers ex Fr Hastalığıyla Biyolojik Mücadelede Antagonistleri Yaymada Vektör Olarak Bal Arıları Apis mellifera L nın Kullanımı, 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, 02.04.2013
3. Fasulye Phaseolus vulgaris L Genotiplerinin Sera ve Tarla Şartlarında Rhizoctonia solani ye reaksiyonları, GAP VI. Tarım Kongresi, 09.05.2011
4. Organik tarım için kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı fasulye genotiplerinin belirlenmesi, Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu, 28.06.2010
5. Fasulye genotiplerinin Fusarium solani f sp phaseoli nin neden olduğu kök çürüklüğüne reaksiyonlarının belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19.10.2009
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. Eken C., S. Bulut, T. Genç ve A. Öztürk., 2014. Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 12-19.

2. Genç Kesimci T, Eken C,  Kaymak H. Ç, 2016. Bakla (Vicia faba) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 29(3): 93-97.

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda tam metin olarak yayımlanan bildiriler

  1. Eken, C., E. Elkoca., T. Genç, M.F. Dönmez ve F. Kantar, 2009. Fasulye genotiplerinin Fusarium solani f. sp. phaseoli’nin neden olduğu kök çürüklüğüne reaksiyonlarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19-22 Ekim 2009, Hatay): 905-908.
  2. Elkoca, E., C. Eken, T. Genç, N. Yıldız ve M.F. Dönmez, 2010. Organik tarım için kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı fasulye genotiplerinin belirlenmesi. Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu (28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum): 606-610.
  3. Elkoca, E., C. Eken, F. Kantar, T. Genç, M.F. Dönmez ve K.E. Özaltın, 2011. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Sera ve Tarla Şartlarında Rhizoctonia solani’ye reaksiyonları. GAP VI. Tarım Kongresi (09-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa): 469- 474.
  4. Eken, C., S. Tuncer, T. Genç ve Z. Kadıoğlu, 2013. Çileklerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) Hastalığıyla Biyolojik Mücadelede Antagonistleri Yaymada Vektör Olarak Bal Arıları (Apis mellifera L.)’nın Kullanımı. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi (2-5 Nisan 2013, Antalya).
  5. Eken, C., T. Genç, S. Tuncer ve Z. Kadıoğlu, 2013. Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea’ya İn vitroda Fungal Antagonistlerin Etkisi. Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu (25-27 Eylül 2013, Samsun).

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri yada poster veya gösteri

1. Eken, C., E. Elkoca, T. Genç, M.F. Dönmez ve F. Kantar, 2009. Fasulye Genotiplerinin Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15-18 Temmuz 2009, Van): 173.

2. Eken, C., R. Hayat, G. Pekbey ve T. Genç, 2011. Çavdar Mahmuzu (Claviceps purpurea) Hastalığı ile Böcekler Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş): 98.

3. Eken, C., S. Tuncer, T. Genç ve Z. Kadıoğlu, 2013. Bal Arıları (Apis mellifera L.)’nın Bitki Hastalıkları İle Biyolojik Mücadelede Kullanımı. V. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi (4-6 Nisan 2013, Bursa).

4. Eken, C., K, Ak, Ş, Güçlü, T. Genç ve R, Sekban, 2013. Ricania simulans (Hemiptera: Ricaniidae)’ın Fungal Florası. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (01-04 Ekim 2013, Samsun): 208.

5. Genç, T ve E. Demirci, 2014. Erzurum İlinde Patates Tarlalarında Fusarium Türlerinin Alternatif Yabancı Ot Konukçuları. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi (3-5 Şubat 2014, Antalya).

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. BAP, Araştırmacı, Erzurum ve Erzincan İllerinde Çilek Bitkilerinden İzole Edilen Verticillium dahliae Kleb İzolatlarının Vejetatif Uyum Grupları Patojenitesi ve Biyolojik Mücadelesi ,
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Mikoloji Labaratuvar Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
2. Organik tarımda Bitki Koruma, Lisans, 2015-2016
3. Depolanmış Ürün hastalıkları, Lisans, 2015-2016
4. Yabancı otlar ve savaşımı , Lisans, 2013-2014
5. Bitki Hastalıkları İle Savaş Yöntemleri ve İlaçlar, Lisans, 2015-2016
6. Bitki Patojen Epidemiyolojisi, Lisans, 2013-2014
7. Genel Herboloji, Lisans, 2013-2014
8. Mikoloji, Lisans, 2013-2014
9. Bitki Fungal Hastalıkları, Lisans, 2013-2014
Ödüller:
Üyelikler:
1. Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 2014
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4063
Belgegeçer
:
E-posta
:
tuba.genc@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: