Turgay Demirel

Turgay Demirel

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 0040

E-mail:turgay.demirel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
educational technology, technology integration, Web 2.0, game-based learning
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Celik, E., Gedik, N., Karaman, G., Demirel, T., & Göktaş, Y. (2014). Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections. Scientometrics,  98(3), pp 1837-1853http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-013-1137-y (SSCI)
 2. Demirel, T., Baydas, O., Yılmaz, R.M., Goktas, Y. (2013). Challenges Faced by Project Competition Participants and Recommended Solutions. Educational Sciences: Theory & Practice13(2), 1305-1314. (SSCI)
 3. Goktas, Y. & Demirel, T. (2012). Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions. Computers & Education58(3), 908-917. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.11.004. (SSCI)
 4. Sadi S., Şekerci A.R., Kurban B., Topu F.B., Demirel T., Tosun C., Demirci T. ve Göktaş Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi1(3), 43-49.http://88.255.39.71/ojs/index.php/BTD/article/view/28  (Ebsco, Google Scholar, ULAKBİM)
 5. Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T. (Article accepted on 12 April, 2018). The Effects of Mind Games in Math and Turkish Courses on the Achievements and Perceived Problem-Solving Skills of Secondary School Students. British Journal of Educational Technology (SSCI).
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Koçak, Ö., Demirel, T., Karakuş Yılmaz, T., & Göktaş, Y. (2016). Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 40-51. 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1. Karsli, M. B., Demirel, T., Taşlıbeyaz, E., Kurşun, E., & Karaman, S. (2018). Yenilenen İlk ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının İncelenmesi. Paper presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018), 18-22 Nisan, Antalya. http://ices-uebk.org/
 2. Bayrak Karsli, M., Demirel, T., Karsli, V., Kurşun, E., Karaman, S. (2017). İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Tasarım İlkelerinin ve Etkinlik Örneklerinin Geliştirilmesi. Paper presented at the Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27-27 Ekim, Sivas, Türkiye.
 3. Demirel, T.,  Bayrak, M., Kurşun, E., Karaman, S. (2017). Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği. Paper presented at the 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye.
 4. Bayrak, M., Demirel, T., Kurşun, E. (2017). Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması. Paper presented at the 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Malatya, Türkiye.
 5. Demirel, T., & Karakuş Yılmaz, T. (2016). Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine, Akademik Başarılarına ve Derse Katılımlarına Etkisi. Paper presented at the 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.
 6. Demirel, T., & Karakuş Yılmaz, T. (2016). Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması: geliştirme süreci ve öğretmen-öğrenci görüşleri. Paper presented at the XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye. http://ab.org.tr/ab16/
 7. Demirel, T., Karakuş, T., Kurşun, E., Metin, E. (2015). Integrating Mind Games into Language and Mathematics Courses: A Case Study“Accelerate Learning: Racing into the Future” (AECT), 3-7 November, Indianapolis, Indiana (USA).
 8. Demirel, T., Bilen, Ö., Gülcü, A. (2015). Etkileşimli tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrenci tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla, Türkiye.
 9. Demirel, T.,Metin, E., Karakuş, T. (2015). Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik derslerinde kullanılması: Bir Durum Çalışması, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (International Play and Toy Congress), 7-8 Mayıs, Erzurum, Türkiye.
 10. Koçak, Ö., Demirel, T., Karakuş, T., & Göktaş, Y. (2015). Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri, II nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara/Türkiye. www.ejercongress.org
 11. Demirel, T., Göktaş, Y. (2014). Öğretmen Görüşlerine Göre İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum Örneği. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi  (Ith Eurasian Educational Research Congress). 24-26 Nisan, İstanbul, Türkiye. 
 12. Demirel, T., Göktaş, Y. (2013). İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2003-2013 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye. 
 13. Bilen, Ö., Taşlıbeyaz, E., Özdemir, D., Demirel, T. (2013). Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Tutumları: Erzurum Örneği. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp.377), 6-8 Haziran, Erzurum, Turkey. 
 14. Demirel, T., Baydaş, Ö., Yılmaz, R., Göktaş, Y. (2012). Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Ekim, Gaziantep, Türkiye. 
 15. Topu F.B., Baydaş, Ö., Demirel, T., Karaman, S.(2011).Yüz Yüze Öğretimden Uzaktan Öğretime Geçişte Öğretim Elemanlarının Rol Değişimleri. IETC. İstanbul. http://www.iet-c.net/pdf.php?id=2299 
 16. Demirel, T., Göktaş, Y. (2009). Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları ve Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri. 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp.730-734), 7-9 Ekim, Trabzon, Turkey. 
 17. Sadi S., Tosun C., Demirel T., Arpacık Ö., Topu F. B., Taşlıbeyaz E., Yolcu H. Çolak A., Göktaş Y. (2008). Öğretim Teknolojilerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı: Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference(pp.1026-1030). Eskişehir, Turkey.http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/200.doc 
 18. Demirel, T., Duman, D., İncesu, S., & Göktaş, Y. (2008). Using blogs (weblogs) in higher education:Toys or tools. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference (pp.1114-1117). Eskişehir:Turkey.http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/219.doc
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 1. Demirel, T., & Taşlıbeyaz, E. (2016). Nitel Araştırmada Veri Toplama. In S. Karaman (Ed.), Araştırma Yöntem ve Teknikleri II. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
 2. Kurşun, E., & Demirel, T. (2016). Görsel Hazırlama. In S. Yıldırım (Ed.), Masaüstü Yayıncılık. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
 1. Karaman, S., Kurşun, E., Karakuzu, M., Demirel, T., Taşlıbeyaz, E. (2018). TÜBİTAK 4005 Projesi, (Proje No: 118B006). Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması ve Uygulanması
 2. Demirel, T. (2014). “BAP Doktora Öğrenim Araştırma Projesi“, Proje No: 2014/233 , Proje Adı: Zeka Oyunlarının Eğitime Entegrasyonu ve Değerlendirilmesi, Bitiş: 16.12.2015, Bütçe:10.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 3. Demirel, T. (2010). “BAP Kapsamlı Araştırma Projesi“, Proje No: 2010/195 , Proje Adı: Atatürk üniversitesi blog Servisinin Kurularak yaygınlaştırılması, Bitiş: 16.12.2011, Bütçe:20.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 4. Demirel, T. (2010). “BAP Altyapı Projesi“, Proje No: 2010/196 , Proje Adı: Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu, Bitiş: 16.08.2011, Bütçe:20.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 5. Demirel, T. (2008). “BAP Kapsamlı Araştırma Projesi“, Proje No: 2008/004 , Proje Adı: Etkin öğretim için teknoloji kullanımı: 5. Yılda 2011’e Atatürk üniversitesinde mevcut durum, beklentiler öneriler, Bitiş: 08.05.2008, Bütçe:10.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
 6. Demirel, T. (2008). “BAP Kapsamlı Araştırma Projesi“, Proje No: 2008/174 , Proje Adı: İlk Öğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Bilgi Checkup Otomasyonu, Bitiş: 17.11.2010, Bütçe:30.000, Destekleyen: Atatürk Üniversitesi. Projedeki Görevi: Araştırmacı
Hakemlikler:

1. Computers & Education Journal Reviewer (https://ees.elsevier.com/cae/ )

2. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği (EsosDer, http://dergipark.gov.tr/esosder)

Verilen Dersler:
 1. Bilgisayar 1 (Lisans – Servis Dersi)
 2. Bilgisayar 2 (Lisans – Servis Dersi)
 3. Bilgisayar Ağları ve İletişim (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 4. Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 5. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 6. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2 (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 7. Eğitimde Grafik ve Canlandırma (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 8. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 9. Matematik 1 (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersis)
 10. Özel Öğretim Yöntemleri 2 (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 11. Topluma Hizmet Uygulamaları (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 12. Web Tasarımı (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
 13. Yayımcılık Tasarımı (Seçmeli 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü – Lisans Dersi)
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 0040
Dahili Tel.
:
2100-4454
Belgegeçer
:
E-posta
:
turgay.demirel@igdir.edu.tr
Web Site
:
https://turgaydemirel.com/
Adres
:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Iğdır Üniversitesi