Turgay Demirel

Turgay Demirel

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 0040

E-mail:turgay.demirel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdürü), MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
open and distance education, educational technology, technology integration, Web 2.0, game-based learning
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. The Effects of Mind Games in Math and Turkish Courses on the Achievements and Perceived Problem-Solving Skills of Secondary School Students, British Journal of Educational Technology, Cilt , Sayı ,
2. Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions, Computers Education, Cilt 58, Sayı 3, 2012
3. Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections, Scientometrics, Cilt 98, Sayı 3, 2014
4. Challenges Faced by Project Competition Participants and Recommended Solutions, Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, Cilt 13, Sayı 2, 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri Yöntemleri ve Teknikleri, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2016
2. Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2008
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Yenilenen İlk ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının İncelenmesi, 27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018, 18.04.2018
2. Training Design for the Instructors Lecturing First-Time via Distance Education, 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, 12.12.2018
3. Using blogs weblogs in higher education Toys or tools, VIII. International Educational Technology Conference, 15.06.2008
4. Öğretim Teknolojilerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı Öğretim Elemanlarının Görüşleri, VIII. International Educational Technology Conference, 15.06.2008
5. Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri, 3rd International Computer Instructional Technologies Symposium, 07.10.2009
6. Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar, 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 04.10.2012
7. Yüz Yüze Öğretimden Uzaktan Öğretime Geçişte Öğretim Elemanlarının Rol Değişimleri, IETC, 25.05.2011
8. Etkileşimli tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrenci tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28.05.2015
9. Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Tutumları Erzurum Örneği, 7th International Computer Instructional Technologies Symposium, 06.06.2013
10. Integrating Mind Games into Language and Mathematics Courses A Case Study, “Accelerate Learning: Racing into the Future” (AECT), 03.11.2015
11. İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler 2003 2013 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi, 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 26.06.2013
12. Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik derslerinde kullanılması Bir Durum Çalışması, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (International Play and Toy Congress), 07.05.2015
13. Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması geliştirme süreci ve öğretmen öğrenci görüşleri, XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, 30.01.2016
14. Öğretmen Görüşlerine Göre İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri Erzurum Örneği, I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Ith Eurasian Educational Research Congress), 24.04.2014
15. İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Tasarım İlkelerinin ve Etkinlik Örneklerinin Geliştirilmesi, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27.10.2017
16. Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği, 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11.05.2017
17. Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24.05.2017
18. Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri, IInd International Eurasian Educational Research Congress, 08.06.2015
19. Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Akademik Başarılarına ve Derse Katılımlarına Etkisi, 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 16.05.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Masaüstü Yayıncılık,Görsel Hazırlama,Erzurum 2016
2.Araştırma Yöntem ve Teknikleri II,Nitel Araştırmada Veri Toplama,Erzurum 2016
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması ve Uygulanması, 01.07.2018
2. TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması Ve Uygulanmas, 01.09.2018
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Etkin öğretim için teknoloji kullanımı: 5. Yılda 2011’e Atatürk üniversitesinde mevcut durum, beklentiler öneriler, 08.01.2008
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Zekâ Oyunlarının Eğitime Entegrasyonu ve Değerlendirilmesi, 16.12.2014
5. BAP, Araştırmacı, Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu,
6. BAP, Araştırmacı, Atatürk üniversitesi blog Servisinin Kurularak yaygınlaştırılması,
Hakemlikler:

1. Computers & Education Journal Reviewer (https://ees.elsevier.com/cae/ )

2. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği (EsosDer, http://dergipark.gov.tr/esosder)

Verilen Dersler:
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik, Lisans, 2018-2019
2. Temel Bilgi Teknolojileri 2, Lisans, 2018-2019
3. Temel Bilgi Teknolojileri 1, Lisans, 2018-2019
4. Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
5. Bilgisayar Ağları ve İletişim, Lisans, 2009-2010
6. Bilgisayar 2, Lisans, 2016-2017
7. Bilgisayar 1, Lisans, 2017-2018
8. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
9. EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2, Lisans, 2014-2015
10. EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1, Lisans, 2015-2016
11. Özel Öğretim Yöntemleri 2, Lisans, 2011-2012
12. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2, Lisans, 2012-2013
13. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2, Lisans, 2013-2014
14. Bilgisayar Ağları ve İletişim, Lisans, 2010-2011
15. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1, Lisans, 2012-2013
16. Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1, Lisans, 2013-2014
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 0040
Dahili Tel.
:
2100-4454
Belgegeçer
:
E-posta
:
turgay.demirel@igdir.edu.tr
Web Site
:
https://turgaydemirel.com/
Adres
:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Iğdır Üniversitesi