Uğur Güller

Uğur Güller

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:3100

E-mail:ugur.guller@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Gıda Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Teknoloji, Spor
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. GÜLLER, U., ŞENGÜL, B., ÖNALAN, Ş., BEYDEMİR, Ş., ÇİLTAŞ, A., KÜFREVIOĞLU, Ö.İ. (2012) “Inhibitory Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase Prufied from Bonito (Sarda sadra) Brain” 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA), PS.72, Antalya, Turkey.

2. GÜLLER, P., GÜLLER, U., ÇİFTCİ, M. (2015) “İnvestigation of some plant extracts’ effects on activity of human erythrocyte acetylcholinesterase enzyme” MESMAP – 2, PP. 255, Antalya, Turkey.

3. AKSOY, M., GÜLLER, P., GÜLLER, U., ÇİFTCİ, M., KÜFREVIOĞLU, Ö.İ. (2015) “Investigation of the effects of extracts from some diuretics plants on the activity of human erythrocytes carbonic anhydrase II” MESMAP – 2, PP.256, Antalya, Turkey.

4. GULLER, U., ONALAN, S., ARABACI, M., KARATAS, B., YASAR, M., KUFREVIOGLU, O.İ. (2016) “Assessment of antioxidant enzymes and acetylcholine esterase enzyme activities in liver, gill and brain tissues of rainbow trout grown under different light wavelengths” The 41st FEBS Congress, P-09.04.4-088, Kuşadası/Turkey.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Uğur Güller, Pınar Taşer, Mehmet Çiftci, Ömer İrfan Küfrevioğlu (2014) “Purification of Glutathione S-Transferase From Bonito (Sarda Sarda) Liver And Investigation of Metal Ions Effects on Enzyme Activity” Hacettepe J. Biol. & Chem. 42(3), 435-442.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
  1. GÜLLER, U., BEYDEMİR, Ş., KÜFREVİOĞLU, Ö.İ. (2010) “İnsan Eritrositlerinden Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi” Kromatografi 2010 Kongresi, Poster 79, s. 79, Erzurum.
  2. GÜLLER, U., KÜFREVİOĞLU, Ö.İ., BEYDEMİR, Ş. (2011) “İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Antiülser İlaçların Etkileri” Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, BP-166, s. 182, Erzurum.
  3. GÜLLER, U., KÜFREVİOĞLU, Ö.İ., BEYDEMİR, Ş. (2011) “İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Glukokortikoid İlaçların Etkileri” Kromatografi 2011 Kongresi, Poster 18, s. 52, Diyarbakır.
  4. ŞENGÜL, B., ÖNALAN, Ş., GÜLLER U., BEYDEMİR Ş., ÇİLTAŞ A., KÜFREVIOĞLU, Ö.İ. (2012) “Bazı Metal İyonlarının Palamut Solungacından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi” Kromatografi 2012 Kongresi, Poster 13, s. 40, Tokat.
  5. GÜLLER, U., TAŞER, P., ÇİFTCİ,  M., KÜFREVİOĞLU, Ö.İ. (2013) “Palamut (Sarda sarda) Karaciğerinden Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metal İyonların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” Kromatografi 2013 Kongresi, PS-34, s. 62, Bursa.
  6. GÜLLER, P., GÜLLER, U., ÇİFTCİ, M. (2015) “İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi” Kromatografi 2015 Kongresi, PS-77, s. 123, Uşak.
  7. ÖZGENÇLİ, İ., GÜLLER, U. (2015) “Bazı Antineoplastik Ajanların, Sıçan Karaciğerinden Saflaştırılan Mitokondriyal Tiyoredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi” Kromatografi 2015 Kongresi, PS-53, s. 99, Uşak.
  8. AKSOY, M., GÜLLER, P., GÜLLER, U., KÜFREVİOĞLU, Ö.İ. (2016) “İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesi Üzerine Kurkumin, Kuersetin ve Resveratrol Fenolik Bileşiklerinin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi” 16. Kromatografi Kongresi, P-91, s. 94, Malatya.
  9. GÜLLER, U., AKSOY, M., GÜLLER, P., KÜFREVİOĞLU, Ö.İ. (2016) “İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Bazı Fenolik Bileşiklerin Etkilerinin İncelenmesi” 16. Kromatografi Kongresi, P-104, s. 98, Malatya.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. KÜFREVİOĞLU, Ö.İ., GÜLLER, U. 2013/302 Nolu “Koyun Karaciğerinden Glutamat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” konulu Atatürk Üniversitesi BAP projesi. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU,  Araştırmacı Uğur GÜLLER (Tamamlandı).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

                        Gıda Biyokimyası

                        Fizikokimya

                        Mezuniyet Projesi

                        Gıda Tek. Lab.

                        Analitik Kimya

                        Kimya

                        Yazım ve Sunum Teknikleri

                        Temel Bilişim Teknolojileri

Lisansüstü Düzeyinde Verdiği Dersler

                        Protein saflaştırma yöntemleri

                        Enzim teknolojisi

                        Mikrobiyal genetik

Ödüller:

ÖDÜLÜN ADI

ALINDIĞI KURULUŞ

YILI

8-10 Nisan 2015 tarihinde Uşakta yapılan Kromatografi 2015 Kongresi’nde sunulan “Bazı Antineoplastik Ajanların, Sıçan Karaciğerinden Saflaştırılan Mitokondriyal Tiyoredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi” konulu çalışma için poster birincilik ödülü.

Kromatografi 2015 Kongresi

2015

8-10 Nisan 2015 tarihinde Uşakta yapılan Kromatografi 2015 Kongresi’nde sunulan “İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi” konulu çalışma için poster üçüncülük ödülü.

Kromatografi 2015 Kongresi

2015

Üyelikler:

Kimyagerler Derneği

Harici Tel.
:
3100
Dahili Tel.
:
4447
Belgegeçer
:
E-posta
:
ugur.guller@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Mühendislik Fakültesi Doğubayazıt yolu Üzeri Suveren Kampüsü 76000 Merkez IĞDIR