Ulaş Çalışır

Ulaş Çalışır

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:ulas.calisir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
Doktora
:
EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ /TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ABD
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Mikrobiyal ekoloji, İmmünoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Science Citation Index Expanded (SCI-E) Kapsamındaki Makaleler

1. PARLAK MEHMET,ÇIKMAN AYTEKİN,BAYRAM YASEMİN,CEYLAN NESRİN,ÇALİŞİR ULAŞ,BERKTAŞ MUSTAFA (2016).  Sensitization to food and inhalant allergens in healthy children in Van  East Turkey.  Turkish Journal Of Medical Sciences(46), 278-282., Doi: 10.3906/sag-1403-77 (Yayın No: 2571068)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN, YAMAN GÖRKEM, ÇIKMAN AYTEKİN, ÇALİŞİR ULAŞ, BERKTAŞ MUSTAFA (2011).  Antinükleer antikor pozitif hastalarda immunobloting test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi .  TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ, 2(2), 59-62. (Kontrol No: 906449)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

1. ÇALIŞIR ULAŞ,KILINÇ NAMIK,KARACALI TUNÇ AYSE,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,GÖKMEN VOLKAN (2017). Importance of Microorganisms Living in Extreme Environments. II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM (IGDIRSEMP 2017, IGDIR, TÜRKIYE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604131)

2. ÇALIŞIR ULAŞ,KARACALI TUNÇ AYSE,KILINÇ NAMIK,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,GÖKMEN VOLKAN (2017). Developments in Autoımmune Dıseases Mechanisms And Laboratory Diagnostıc Tests. II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM (IGDIRSEMP 2017, IGDIR, TÜRKIYE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604104)

3. ARGUN YUSUF ALPARSLAN,KARACALI TUNÇ AYSE,KILINÇ NAMIK,ÇALIŞIR ULAŞ (2017). Waste Disintegration Phases and Leachate Formation in Solid Waste Regular Landfills. II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM (IGDIRSEMP 2017, IGDIR, TÜRKIYE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604121)

4. KARACALI TUNÇ AYSE,KILINÇ NAMIK,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ÇALIŞIR ULAŞ (2017). Gastroenteritis Zoonosis; Campylobacter. II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM (IGDIRSEMP 2017, IGDIR, TÜRKIYE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3604126)

5. ÇALIŞIR ULAŞ,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,KARACALI TUNÇ AYSE,KILINÇ NAMIK,GÖKMEN VOLKAN (2017). Drinking Water and Public Health Effects.. IV. International Multidisciplinary Congress ofEurasia (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3582454)

6. ARGUN YUSUF ALPARSLAN,KARACALI TUNÇ AYSE,ÇALIŞIR ULAŞ,KILINÇ NAMIK (2017). Composting in Waste Management. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3538724)

7. KARACALI AYŞE,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ÇALİŞİR ULAŞ,KILINÇ NAMIK (2016).  Brucellosis  Global Problem  A Review.  2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’2016), 2(2), 786-790. (Yayın No:3001250)

8. ARGUN YUSUF ALPARSLAN,KARACALI AYŞE,ÇALİŞİR ULAŞ,KILINÇ NAMIK,İRAK HAKAN (2016).  Biosorption method and biosorbents for dye removal fromindustrial wastewater  A Review.  2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’2016), 2(2), 817-826. (Yayın No:3001292)

 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

1. PARLAK MEHMET, ÇIKMAN AYTEKİN, ÇALİŞİR ULAŞ, BERKTAŞ MUSTAFA (2011).  Van yöresi çocuk yaş grubunda allerjenlerin dağılımı.  I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (/)(Yayın No:905556)

2. GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN, ÇALİŞİR ULAŞ, BERKTAŞ MUSTAFA (2011).  Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda ANA  ENA ve anti CCP Antikorların Karşılaştırılması.  I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (/)(Yayın No:905594)

3. GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN, YAMAN GÖRKEM, ÇIKMAN AYTEKİN, ÇALİŞİR ULAŞ, BERKTAŞ MUSTAFA (2009).  Antinükleer antikor pozitif hastalarda immunobloting test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi.  XX. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 2(2), 53-58. (/)(Yayın No:905509)

4. GÜDÜCÜOĞLU HÜSEYİN, YAMAN GÖRKEM, ÖZTÜRK ÖZNUR, ÇALİŞİR ULAŞ, BERKTAŞ MUSTAFA (2009).  Allerjik hastalarda gıda ve solunum allerjenlerinin irdelenmesi.  XX. Ulusal İmmunoloji Kongresi (/)(Yayın No:905428)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Alkali Sucul Çevrelerde Yasayan Küflerin Antimikrobiyal ve Enzimatik Aktivitelerinin Arastırılması., Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:KARACALI TUNÇ AYSE, Arastırmacı:ARGUN YUSUF ALPARSLAN, Arastırmacı:DEMIR GÖKMEN BURCU, Yürütücü: Namık KILINÇ, Arastırmacı:ÇALISIR ULAS, 22/12/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Mikrobiyoloji

Ekoloji

Ekotoksikoloji

İmmunolojik Yöntemler

Moleküler Biyolojik Yöntemler

Genel Biyoloji

Ödüller:
Üyelikler:

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3136
Belgegeçer
:
E-posta
:
ulas.calisir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: