YASİN ERCİLSİN

YASİN ERCİLSİN

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:yasin.ercilsin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Türkiye Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(TARİH)
Yüksek Lisans
:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ) Tarih Anabilim Dalı
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ) Tarih Anabilim Dalı
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
Kültürel Miras, (Arkeo History), Çağdaş Kültürler, Güncel Siyasi Tarih
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

"1980-1983 Yılları Arasında Türkiye’de Basın ve Sanat Hayatı" 
(The Press and Life of Art in Turkey Between 1980-1983 ) 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi/ ATATURK UNIVERSITY Journal Of Turkish Research Instıtute 

Yıl:2018-Sayı:62

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

"12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin Sıkıyönetim Uygulamaları Ve Toplumu Denetleme Çabası" 

"Strıct Governance Practıces And Communıty Supervısıon Efforts Of 12 September 1980 Mılıtary Coup"

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler Ve Darbeler Sempozyumu

Internatıonal Symposıum On Interventıons In Governments And Coups In Turkey From The 19th Century To The Present Day 21-23 Mart / March 2018 Yozgat 

"Adalet Partisi’nin Seçim Propagandaları Ve Seçim Vaatleri (1961-1969)"  "Adalet Party Election Propaganda and Selection Promise (1961-1969)"

"Mustafa İsmet İnönü’nün Koalisyon Hükümetleri ve Eğitim Politikası (1961-1965)" "Mustafa İsmet İnönü Coalition Governments and Education Policy (1961-1965)"

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 27-29 April 2018, Lefkosa/KIBRIS

 “1980-1983 yılları arasında Türkiye’nin Sosyal Yapısı” - "Social Structure of Turkey between 1980-1983 years"

2016- Mayıs "4. Uluslar Arası Türk Şöleni" "4th International Turkish Festival"-ERZURUM

“Birinci Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyete Türkiye’de Muhafazakâr Bir Azınlık: “Malakanlar” CONSERVATİVES A MİNORİTY İN THE FİRST WORLD WAR, THE REPUBLİC OF TURKEY: “MOLOKANS” 24-26 Ekim 2018 – Kahramanmaraş’ta düzenlenen Mütarekeler Ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu-“The End of World War I: Armistices and Peace Treaties

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4636
Belgegeçer
:
E-posta
:
yasin.ercilsin@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: