Yunus Tunç

Yunus Tunç

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:yunus.tunc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çocuk Gelişimi Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI
Doktora
:
Diller
:
İlgi Alanları
:
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, PROGRAM GELİŞTİRME, ROBOTİK KODLAMA, SPSS
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

TAŞGIN, A. & TUNÇ, Y. (2018). Effective Participation and Motivation: An Investigation on Secondary School Students. World Journal of Education, 8(1), 58-74.

TUNÇ, Y. & DAL, M. (2018). Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Yaz Stajı Hakkındaki̇ Görüş ve Öneri̇leri̇: Iğdır Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇. Researcher: Social Science Studies. 6(3), 377-403.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

İRAK, H. , TAŞCIOĞLU, R. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2017). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 14. 187-202.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

TUNÇ, Y. & TAŞGIN, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine Yönelik Algılarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

TUNÇ, Y. , ÇİFTÇİ, K. & DAL, M. (2018). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

ÇİFTÇİ, K. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2018). Stratejik Planlanlama, Stratejik Planlamanın Tarihsel Gelişimi ve Önemi. LISIMI VE ÖNEMI. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

DAL, M. , TUNÇ, Y. & ÇİFTÇİ, K. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Hazırbulunuşluk Öğesi Olarak Yeterli ve Dengeli Beslenme.1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

İRAK, H. , TAŞCIOĞLU, R. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2017).Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu. 2-3 Kasım 2017, Erzurum/ Türkiye. SİS-2017.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

TUNÇ, Y. & KINCAL, R. Y. (2018). Okul Öncesi̇nde Kodlamanın Önemi̇ ve Kodlama Eği̇ti̇mleri̇nde Kullanılan Araç ve Uygulamaların İ̇ncelenmesi̇. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Adana/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

TUNÇ, Y. & DAL, M. (2018). Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Yaz Stajı Hakkındaki̇ Görüş ve Öneri̇leri̇: Iğdır Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 4-5 Mayıs 2018, Adana/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

AİLE EĞİTİMİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK EDEBİYATI

MESLEK ETİĞİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA

ÇOCUK GELİŞİMİ I-II

ÇOCUK VE OYUN

ÇOCUK BESLENMESİ

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3152
Belgegeçer
:
E-posta
:
yunus.tunc@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: