Zafer Şafak

Zafer Şafak

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:zafer.safak@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
Cumhuriyet Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Kocaeli Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce, Fransızca
İlgi Alanları
:
Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi, Çağdaş İngiliz Romanı, Amerikan Tiyatrosu,Çağdaş Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

DEMON’S GOSPEL/AN ICONOCLASTIC ATTEMPT FOR SOCIO-CULTURAL CRITICISM/ (Review) World Literature Today, Vol. 93 No.1, 2019

POSTMODERN ÖGELERIN BİR GEÇİT TÖRENI OLARAK KUZEY KULESİ 107. Kat, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi – Journal of Language, Literature and Culture Studies, Sayı 28, Cilt 2, 2018

MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES/The Journal of International Social Research/Volume: 10 Issue: 53: p. 168-173, 2017

THE INTERPLAY BETWEEN SUB-WORLDS AND HYPOTHETICALLY REAL CONSTRUCTS IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES/ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 41, No. 2, pp. 235- 245, 2017

RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS: A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING/International Journal of Social Science Studies;Number: 58 , p. 217-224, Summer II 2017

THE RELATIONSHIP BETWEEN MARTIN DYSART AND ALAN STRANG IN PETER SHAFFER’S EQUUS IN THE LIGHT OF PSYCHOANALYSIS, pp. 109-128/ Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLI, 2016/2

GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE/ Cambridge Scholars Publishing/ The Practice of Foreign Language Teaching-Theories and Applications, pp. 99-115, 2015

CLOUD NINE: A WORK OF AGITPROP /Advances in Language and Literary Studies/Australian International Academic Centre/ Vol:5 No: 3/ pp: 95-100, 2014

ABSURD RESONANCE IN NO EXIT AND ENDGAME / Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No.53, pp: 13-32, 2014 

AN EXAMINATION OF THE JUDGMENT THROUGH THE READER-RESPONSE AND RECEPTION THEORY/ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ Vol:7 No: 33/pp: 253:260, 2014 

AN OUTLOOK ON POSTCOLONIALISM THROUGH THE ETHOS OF ORIENTALISM BY EDWARD SAID/ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/ Vol: 16/No: 2, pp: 355-366, 2014

THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET/ JASSS/ No: 30/Vol:1 pp: 529-538, 2014

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4685
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
zafer.safak@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü/Iğdır76000