Zeynep Şilan Turhan Irak

Zeynep Şilan Turhan Irak

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:zeynep.turhanirak@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Çevre Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Yüksek Lisans
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya
Doktora
:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Hesaplamalı Kimya, Reaksiyon Mekanizması, Su Kimyası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Zeynep Turhan Irak, Selcuk Gumus,Heterotricyclic Compounds via Click Reaction: A Computational Study.Noble International Journal of Scientific Research.Vol. 01, No. 07, pp: 80-89, 2017. ISSN(e): 2521-0246

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Turhan Irak, Z.; Gümüş, S. Theoretical Application of Click Reaction to Obtain Heterotricyclic Compounds. In Proceedings of the 20th Int. Electron. Conf. Synth. Org. Chem., 1–30 November 2016; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 20, 2016 , e001; doi:10.3390/ecsoc-20-e001

2. Turhan Irak Z., Özkan Bilici V., Tuncel S., Pat S., Sarpün İ.H., Properties of candidate structural reactor material, BN composites. TESNAT 2017. Adana, page 223, 10-12 May 2017. (ORAL)

3. Turhan Irak Z., Altıkat A., Bingül Z., Öztürk E., Yiğit A., Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL)

4. Öztürk E., Yiğit A., Turhan Irak Z., Altıkat A., Bingül Z., Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL)

5. Yiğit A., Turhan Irak Z., Altıkat A., Bingül Z., Öztürk E., Ionic Characterization of the Diyadin Geothermal Waters. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL) 

6. Turhan Irak Z., Gümüş S., Öztürk E., Anaysis of Non-linear properties of Certain Cyclic Compounds Containing Nitrogen. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL) 

7. Altıkat A., Bingül Z., Öztürk E., Yiğit A., Turhan Irak Z., Domestic Wastewater Treatment: Bülent Yurtseven Campus Example. ICONSETE’2017. ITALY/ROMA. 14-16 August 2017.(ORAL)

8. Bingül Z., Öztürk E., Yiğit A., Turhan Irak Z., Altıkat A., Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking water in Iğdır Bülent Yurtseven Campus. ICONSETE’2017. ITALY/ROMA. 14-16 August 2017.(ORAL)

9. Turhan Irak, Z.; Öztürk E., Gümüş, S. Determination of the Electronic Properties of Some Organic Electroluminescent Molecules with Density Function Theory.II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır-TURKIYE(ORAL)

10.  Sarpün İ.H.,Turhan Irak Z., Environmental Radioactivity and Igdır Region. II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır-TURKIYE(ORAL) (presented)

11. Turhan İrak Z., Poyraz M., Berber H., Structural and Spectroscopic Analysis of the [Ni(2 Benzimidazoly-urea)2(ethanol)2] [NO3]2 Compound Using Density Function Theory. II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır-TURKIYE (POSTER) 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. İRAK, Z , GÜMÜŞ, S . (2017). Donör-Akseptör Gruplar İçeren Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Çizgisel Olmayan Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 1-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kujs/issue/31556/345874

2. GÜMÜŞ, S , GÜMÜŞ, A , TURHAN İRAK, Z . (2017). Siklik Alken Türevlerinin Karbenler ile Siklopropanasyon Tepkimelerinin Teorik Olarak İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 57-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kujs/issue/31556/345883

 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Yiğit, A., Turhan Irak, Z., Öztürk, D., Öztürk, E., Alpaslan, D., Şahan, T., Aktaş, N., Van Gölü Suyunun İyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi. Kromatografi 2011, DİYARBAKIR, Sayfa 172, 7-10 Eylül 2011.

2. Turhan Irak,Z., Gümüş,S., Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi. I.Ulusal Organik Kimya Kongresi 2013, SAKARYA, Sayfa 154, 25-29 Ekim 2013.

3. Turhan Irak,Z., Gümüş,S., Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi. I.Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı 2014, VAN, Sayfa 170, 29-31 Mayıs 2014.

4. Turhan Irak,Z., Gümüş,S., Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi. 2.Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi 2015, KARS, Sayfa 91, 2-5 Haziran 2015.

5. Turhan Irak,Z., Bingül Z., Ekmekyapar Torun F., Doğru S., Iğdır’ın Gerçeği: Radyoaktif Kalıntılar. Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHİSAR, Sayfa 80, 22-25 Ekim 2015.

6. Doğru S., Turhan Irak,Z., Bingül Z., Ekmekyapar Torun F.,  Çevre Sorunları ile Iğdır . Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHİSAR, Sayfa 81. 22-25 Ekim 2015.

7. Bingül Z., Ekmekyapar Torun F., Doğru S., Turhan Irak,Z.,  Kentsel Dönüşüm ve Çevre. Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHİSAR, Sayfa 87, 22-25 Ekim 2015.

8. Turhan Irak, Z., Öztürk E., Azot İçeren Bazı Halkalı Bileşiklerin Korozyon İnhibitör Etkinliklerinin Teorik Olarak Belirlenmesi. 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, ANKARA, 12-14 Ekim 2017

9. Turhan Irak, Z., Gümüş S., Donör-Akseptör Bağlı Triazin Türevlerinin Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin Dft Yöntemiyle İncelenmesi. 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, ANKARA, 12-14 Ekim 2017 

10. Yiğit, A., Turhan Irak, Z., Menges, N., Tan, M., Pirolün Lakton Halkası İle Reaksiyonunun Teorik Olarak İncelenmesi. 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, ANKARA, 12-14 Ekim 2017 

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Tarımsal Uygulamalarda Kullanılmak Amacıyla Hidrojel Kompozit Malzemelerin Hazırlanması, SAN-TEZ Projesi, Aralık 2011 – Şubat 2013, Bursiyer (2013’de projeden ayrıldı)

2. Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi, YYÜ BAP, Doktora Tezi Projesi, Mart 2014 –  Mart 2015, Araştırmacı (tamamlandı)

3. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Araştırma Laboratuvarı Altyapısı Projesi, 2014, Araştırmacı (tamamlandı)

4. Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi, Iğdır Üniversitesi BAP, Bağımsız Proje, Kasım 2014, Araştırmacı (tamamlandı)

5. Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, Iğdır Üniversitesi BAP, Altyapı Projesi, Mart 2016, Proje Yürütücüsü (tamamlandı)

Hakemlikler:

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Verilen Dersler:

Genel Kimya I

Genel Kimya II

Organik Kimya

Hesaplamalı kimya I

Hesaplamalı Kimya II

Reaksiyon Mekanizmaları

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4450
Belgegeçer
:
E-posta
:
zeynep.turhanirak@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü