Zeynep ÇELİK

Zeynep ÇELİK

Arş. Gör.

Telefon:4762230010

E-mail:zeynep.celik@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarım Ekonomisi Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora
:
Ankara Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
7638
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
zeynep.celik@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: